Gruppen-3a-328x120

Han vill lugna oroliga boende vid Finjasjön

Han vill lugna oroliga boende vid Finjasjön

Vattnet står högt vid villorna i Sjörröd, men Thomas Nilsson som jobbat i 46 år på reningsverket tycker att de boende ska känna sig trygga. Det blir inte lika illa som 1980 eller 2002.

– Det var värre vid översvämningen 1980, säger Thomas Nilsson som arbetat på reningsverket i Hässleholm i hela 46 år.

Han konstaterar att det hänt en del sedan han började där, 20 år gammal.

– Nu har vi vidtagit åtgärder. Risken är liten att en översvämning ska ställa till stora skador, säger han och vill lugna oroliga boende.

Thomas Nilsson arbetar idag med drift och underhåll av ledningsnät, vattenläckor och avloppsstopp. På fredagen har han varit ute och kollat alla avloppsbrunnar för att inget vatten från Finjasjön ska ta sig in i ledningarna, något som kan överbelasta reningsverket. 1980 ledde det också till något av det värsta som kan hända, att avloppsvatten rann baklänges in i bostäder.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Avloppsvatten kom in i vattenverket i Bjärnum också, så folk blev sjuka av coli-bakterier, berättar Thomas Nilsson.

Det ska inte kunna hända idag. Men fortfarande finns mer att göra för att förbättra säkerheten.

– Idag har vi höjt två avloppsbrunnar på Spiggvägen. Vattnet var bara tio centimeter från locket. Vi höjde en halvmeter, förklarar Thomas Nilsson.

Pumpstationer har också setts över. Den vid Ormanäs går idag knappt att nå utan båt, men enligt Thomas Nilsson ska det inte kunna komma in sjövatten i ledningsnätet den vägen heller.

Pumpstationen vid Ormanäs ligger långt ut i vattnet nu.

Han säger att översvämningen 1980 orsakade störst skador. Men den var inte värst när det gäller vattennivå, 45,11 meter över havet att jämföra med 45,38 som uppmättes 2002.

– 1980 hade vi både snösmältning och regn. Vattnet rann kraftigt ned mot Björkviken, berättar Thomas Nilsson.

På den tiden var det ett stort problem att Finjasjöns enda utlopp Almaån kunde vända och rinna baklänges. Det berodde på att det fanns ett dämme i Almaån vid Algustorp utanför Ballingslöv.

Finjasjöns enda utlopp Almaån kan vända och rinna åt fel håll, men bara tillfälligt enligt Thomas Nilsson som minns hur det var 1980.

– Det gjorde att Almaån kunde gå baklänges. Då var det kris. 1980 var det is vid dämmet och vi fick spränga väck den. Då fick vi ner nivån, förklarar Thomas Nilsson.

Det enda i den vägen som han menar kan hända nu är att Hörlingeån vid stora flöden tillfälligt kan få Almaån att vända.

– Nu drar ån åt rätt håll, men det kan tillfälligt bli virvlar och sedan rinner det rätt igen. Vi har koll på det. Dessutom kan Almaån brädda ut på åkrarna vid Vankiva, säger han.

Han konstaterar att sjön stiger 10-12 centimeter per dygn nu.

– Det är så blött i marken så det är mättat. Men jag tror inte att det blir så farligt. Gräset börjar redan bli grönt, snart tar det upp en del vatten. Jag tror att de boende kan känna sig trygga, säger han.

De flesta hus är nu också byggda på högre nivå, även om det finns några som både ligger lågt och nära vattnet.

– Många av de hus som låg sämst till fick rivas efter de tidigare översvämningarna, så de är inte kvar. Vid Ormanäs ligger vattnet på nu, men jag tror att de klarar sig, säger Thomas Nilsson.

Reningsverket var översvämmat både 1980 och 2002.

– Det var inte så farligt 2002 som 1980. Vi höll igång hela tiden, men det rann ner sjövatten innan vi hann stoppa det. Reningen är känsligare idag än 1980, det är många olika steg, säger han.

Han konstaterar att reningsverket nu vallats in och ska stå emot översvämning bättre än tidigare.

– Det ska inte kunna hända något. Det är inte bra om ett reningsverk slås ut, säger han.

Den nya vallen ska skydda reningsverket mot Finjasjöns översvämningar.

Han känner inte till vilka åtgärder som nu vidtagits inne i verket eftersom han inte arbetar direkt med det, inte heller varför den digitala mätningen av vattennivåerna inte längre fungerar.

Frilagt har förgäves sökt Hässleholms vattens vd Liselotte Stålhandske, vice vd Jan Sjöström, Tord Sonander med flera.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se