torsjö live vers2

Inga sakskäl från Ulf Nilsson och Peter Groth

Inga sakskäl från Ulf Nilsson och Peter Groth

INSÄNDARE. Det är svårt att debattera med folk som likt Ulf Nilsson (UN) och miljöpartisten Peter Groth (PG) dels inte förstår vetenskaplighet (det handlar inte om åsikter), dels inte förstår skriven text (till exempel skillnaden mellan ”motbevisa” och ”ifrågasätta”), dels använder sig av halmgubbetaktik (tillskriver mig uttalanden jag inte gjort, exempelvis om konspirationsteorier). Jag tror inte heller att vare sig UN eller PG bemödat sig att läsa ett enda av de nästan 1 000 arbetena jag hänvisat till; UN avfärdar dem alla eftersom de är länkade till på en ”klimatförnekarsida”, och att döma av PG:s svårförståeliga fråga på vilket sätt det är fel att vända sig till universitet och institut har inte heller han läst ett enda arbete, eftersom dessa ju är framtagna på olika universitet/institut.

Jag konstaterar att PG inte anför ett enda sakskäl i sin kritik av ”klimatförnekarna”. Inte heller presenterar han den lista över vilka vetenskapliga arbeten som ska förbjudas i kampen mot ”förnekarna” som jag efterfrågat.

UN försvarar med näbbar och klor den politiska panelen IPCC och deras mycket snäva uppdrag: att tillskriva en enda faktor all nutida förändring av det kaotiska, mycket komplexa och i många avseenden outforskade klimatsystemet, nämligen mänskligt genererad koldioxid. Till exempel avfärdar UN all påverkan från solen med ett enkelt diagram. Arbetena som bland andra solforskarna Svensmark, Shaviv och Zharkova presenterat om solens inverkan på klimatet kan tydligen kastas direkt i soptunnan. Notera också den uppblåsta skalan på det refererade diagrammets y-axel (tiondels grader!), allt för att få till en till synes skrämmande brant lutning på temperaturkurvan. Kurvan i diagrammet från NASA/GISS ser dessutom märklig ut: 30-talets period med temperaturer på samma nivåer som dagens är försvunnen! Kanske inte så märkligt ändå: bland andra Tony Heller och professor Ole Humlum har mycket övertygande visat hur man mixtrat med observationsrådata för att få temperaturkurvorna att överensstämma med datormodellernas katastrofscenarier (se deras genomgångar på Youtube).

Vad gäller de positiva effekterna av högre koldioxidhalter avfärdar UN dessa med att ettåriga växter inte gynnas. FAO:s statistik över ökande årliga spannmålsskördar motsäger det argumentet. Dessutom har koldioxid den egenskapen att förutom att vara rena gödningsämnet för växterna också göra dem mindre känsliga för torka: klyvöppningarna blir färre vid högre koldioxidhalt, och växtens avdunstning därmed lägre. En följd av detta är att öknarna minskar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Beträffande konsensus har myten om att 90-100 procent av forskarna är klimathotstroende krossats otaliga gånger, se till exempel genomgångar av ericsoniubbhult.se 2018-10-28, och klimatsans.se 2017-09-26. Dessutom har konsensus inget med vetenskap att göra.

Slutligen om min roll som politiker i klimatsammanhang: som kommunal sådan kommer jag att, allteftersom kostnader för ”klimatnödlägen” och andra påhitt uppstår i den kommunala ekonomin bekämpa dessa efter bästa förmåga.

Enligt en intervju med ekonomen Staffan Wennberg ska Sverige enligt Parisöverenskommelsen betala 600 miljarder kronor till FN för ”klimatet”! http://www.klimatupplysningen.se/2020/02/17/sverige-beredd-att-skicka-600-miljarder-till-fn-en-icke-existerande-klimatkris/ Hade jag innehaft en roll i rikspolitiken skulle jag skämts ögonen ur mig om jag medverkat till sådant pågående slöseri av skattemedel på meningslösa ”klimatåtgärder” baserade på domedagsretorik, inbillade ”klimatnödlägen” och missvisande datormodeller. Tänk hur dessa enorma belopp istället hade kunnat användas för att lösa verkliga miljöproblem!

Ernst Herslow, Folkets väl
Hästveda

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se