torsjö live vers2

Vill bygga tre hus till Skånetrafiken

Vill bygga tre hus till Skånetrafiken

Hibab vill bygga tre nya hus till Skånetrafiken på Norra Station. Kommunfullmäktige föreslås på måndag besluta om att gå i borgen för det första som får kosta maximalt 100 miljoner kronor.

Kommunen föreslås utöka sina borgensåtaganden för de kommunala bolagen Hibab och Hässlehem med sammanlagt 300 miljoner kronor.

Hibabs nya byggnad blir den första av tre till Skånetrafiken som ska få lämna den när de två senare husen står klara. Hibab bedömer risken för tomma lokaler som låg.

– Helt vansinnigt, säger Folkets väls Björn Widmark.

Hibab vill först bygga hus M4 på fastigheten Verkstaden 9, där det idag finns parkeringsplatser. Förslaget är att kommunen för detta ändamål ökar sitt borgensåtagande för Hibab totalt från 100 till 300 miljoner kronor.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård
Det första huset till Skånetrafiken planeras inom det rödmarkerade området, där det idag är parkeringsplatser, mellan två befintliga byggnader på Norra Station. Foto ur Swecos underlag

I handlingarna beskrivs att Hibab genom byggnationen på 3 695 kvadratmeter vill lösa Skånetrafikens behov av nya kontorslokaler “kortsiktigt”. Cirka 230 kontorsplatser ska rymmas på tre våningar. På längre sikt ser Skånetrafiken ett behov av utökning genom två nya hus, M3 och M5, och vill då ha rätt att frånträda M4. Huset M4 ska därför förberedas för att ställas om till mellan fem och sju hyresgäster.

– Man har god tid på sig att få M4 uthyrt, heter det i underlaget.

Idag är alla lokaler på Norra Station uthyrda.

Enligt en avsiktsförklaring, “Letter of intent” mellan Hibab och dess dotterbolag Hässleholm Norra Station, som äger fastigheten, och Skånetrafiken ska hyreskontraktet för M4 skrivas på tio år med en hyra på 7,4 miljoner kronor per år. Om bygget inte blir av ska parterna betala hälften var av projekteringskostnaderna.

Hur snart de andra byggnaderna kan bli aktuella beror bland annat på när Eon kan flytta sin transformator från fastigheten Verkstaden 6, som ligger intill Verkstaden 9, närmare Magasinsgatan och järnvägen. Hibab ha ansökt om planbesked för att bygga dessa hus högre, tolv respektive sex våningar.

De två senare husen är tänkta att placeras inom det rödmarkerade området. Foto ur Swecos underlag

Björn Widmark (FV) var den enda som röstade nej till Hibabs nybygge i kommunstyrelsen där voteringen slutade 12-1.

– Detta leder till ännu mer försämrade parkeringsmöjligheter på den sida av järnvägen som nu utgör stationens nya så kallade framsida, skriver han i en protokollsanteckning.

Förslag om att bygga parkeringshus i området ger han inte mycket för.

– Parkeringshus är det ingen som vill gå in i. Människor är rädda för vandalisering med mera. Det ska inte behövas parkeringshus i en stad med så stora ytor. Vi befinner oss inte i Los Angeles eller San Fransisco, säger han.

Han vänder sig också emot att Hibab bygger åt Skånetrafiken.

– Hibab är inte till för att försörja Skånetrafiken med fastigheter. De kan väl bygga själva eller hyra av någon annan. Det går ju inte att en annan aktör bygger på den platsen, men varför måste de vara just där?

– Hibab finns för att företag ska kunna få hjälp att hitta lokaler så att de kan etablera sig här, säger han.

Folkets väl anser dock att Hibab och dess dotterbolag bör avvecklas och verksamheten övertas av kommunen.

Hässlehem föreslås också få låna upp till 100 miljoner kronor för sin redan påbörjade byggnation på fastigheten Wendes 1 på Garnisonen. Därmed utökar kommunen sitt borgensåtagande för Hässlehem till totalt 815 miljoner kronor. Projektet gäller 44 lägenheter i fyra våningar höga huskroppar i vinkel.

Berit Önell

Hässlehem har redan påbörjat bygget av fyravåningshusen med 44 lägenheter som fullmäktige nu föreslås godkänna borgen för. Ritning ur Hässlehems bygglovsansökan

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se