torsjö live

Vill inte besluta om dricksvatten

Vill inte besluta om dricksvatten

Länsstyrelsens föreläggande mot kommunen att koppla in dricksvatten till Linus Jepssons fastighet nära reningsverket ligger på måndag på kommunfullmäktiges bord. Men Björn Widmark (FV) anser att det är fel att lägga pengar på att koppla in vatten om kommunen inom kort ska köpa in huset. Han kommer därför sannolikt att begära återremiss så att den frågan först hinner diskuteras färdigt.

Han är kritisk till hur kommunens företrädare skött ärendet och att det kommunala vattnet värderats till bara 30 000 kronor, när det kostar mellan 50 000 och 70 000 kronor att koppla in.

– Ingen människa skulle gå med på det, säger han.

Björn Widmark avstod från att delta i beslutet om vattnet när det var uppe i kommunstyrelsen. Nu räcker det att han får med sig en tredjedel av fullmäktiges ledamöter för en återremiss.

– Länsstyrelsen har inte sagt att vi måste besluta om detta på måndag, säger han.

Senast den 1 maj måste beslutet dock vara fattat.

Björn Widmark (FV) tycker att kommunen ska ta en saklig diskussion om ett eventuellt köp av Linus Jepssons fastighet innan man beslutar om att koppla in kommunalt dricksvatten. Foto: Anders Thall/knallofall.se

Kommunen hotar i samband med detaljplaneprocessen för reningsverket med tvångsinlösen av bostäderna vid reningsverket, om ägarna inte säljer frivilligt. Flera experter har sagt att det inte finns juridiskt stöd för en plan där boende tvingas bort för ett skyddsavstånd på 300 meter till reningsverket, ändå fortsätter processen.

Länsstyrelsens beslut om dricksvatten visade att Linus Jepsson haft rätt till det hela tiden, trots att kommunen nekat i många år. Beslutet motiveras med brunnsvattnets dåliga kvalitet och kvantitet och att andra verksamhetsområden för kommunalt dricksvatten finns i närheten.

Linus Jepsson ville erbjuda kommunen att köpa hans fastighet hellre än att vänta på tvångsinlösen. Men som Frilagt berättat godtog kommunen inte den värdering han först låtit en mäklare göra. De värderingar som kommunen sedan beställde låg långt under i pris och den lägsta grundades på felaktiga underlag.

Björn Widmark säger att det gått prestige i ärendet.

– Man borde kunna sätta sig och föra en diskussion lugnt och sakligt, istället för att bara säga att det inte går att prata med honom. Att det inte skulle gå är inte Folkets väls uppfattning, säger han.

Han beskriver attityden från kommunens företrädare som att de vill “straffa” Linus Jepsson genom att tvinga honom att betala för vattnet innan kommunen köper huset.

– Det ligger i luften, men de säger det inte rent ut, förklarar Björn Widmark.

Kommunen har naturligtvis ingen rätt att straffa en medborgare på det sättet. Dessutom menar Björn Widmark att det i så fall straffar alla skattebetalare.

– Skattebetalarna får stå för notan i slutändan, säger han.

Att dra in kommunalt dricksvatten kostar betydligt mer än den avgift som fastighetsägaren får betala. Dessutom stiger fastigheten i värde när vattnet är inkopplat, vilket gör det dyrare för kommunen att köpa in den.

Men kommunen kan inte räkna med att köpa bostäderna vid reningsverket till reapris.

– De säljs inte på den allmänna marknaden, det gör att kommunen måste betala lite mer. De måste bedömas som ett likvärdigt hus utanför 300-metersgränsen, säger Björn Widmark.

Det kommunala företrädare tycks ha irriterat sig på är bland annat Linus Jepssons “okonventionella metoder”.

– Han har varit uthållig, kontaktat olika människor, tagit fram fakta och bevis och gjort ljudinspelningar som han sedan kunnat använda. Det gör inte vanliga medborgare och det klarar inte kommunen, säger Björn Widmark.

– Nu är det dags att lägga ner stridsyxan och sluta peka finger, säger han.

Han hoppas att parterna ska kunna komma överens och slippa en onödig investering, men påpekar att om förhandlingarna misslyckas är det inte värre än att vattnet får kopplas in och betalas.

Berit Önell

Läs mer:

2019-11-28 Ja till kommunalt dricksvatten till slut

2019-12-21 Felaktigt besked om att dricksvatten kan dröja två år

2020-01-17 Process för tvångsinlösen fortsätter trots nya svar från Boverket

2020-02-15 Lågt värde och felaktigt underlag när kommunen vill köpa bostad

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se