Gruppen-3a-328x120

Ja till kommunalt dricksvatten till slut

Ja till kommunalt dricksvatten till slut

Länsstyrelsen kräver nu att kommunen inrättar ett verksamhetsområde för kommunalt vatten till Linus Jepssons fastighet.

Linus Jepsson får kommunalt dricksvatten till sitt hus nära reningsverket i Hässleholm. Länsstyrelsen beslöt på onsdagen att förelägga kommunen om att inrätta ett verksamhetsområde för dricksvatten för hans fastighet. Va-bolaget Hässleholms vattens invändningar avfärdas. Motiveringen är, förutom att brunnsvattnet är förorenat, att kommunen redan skapat andra verksamhetsområden alldeles i närheten.

Hässleholms vatten kan sägas falla på eget grepp eftersom andra verksamhetsområden för enstaka fastigheter tillåtits strax intill Jeppsons fastighet. Ett av dem omfattar enbart det numera rivna bostadshus där kommunen nekade den tidigare ägaren kommunalt vatten, men efter att ha köpt huset för att hyra ut det drog fram vatten. Ett annat gäller Hässleholms vattens egen kontorsbyggnad.

Närheten till Hässleholms vattens kontorsbyggnad där det redan finns ett verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten bidrog till länsstyrelsens beslut. Likaså närheten till ett närliggande bostadshus där kommunen efter att ha köpt det kopplade in vatten trots att den tidigare ägaren fått nej. Foto: Lotta Persson

Länsstyrelsens beslut kom bara ett par dagar efter att kommunen yttrat sig utan att egentligen ta ställning i sak. Slutsatsen var att kommunen inte motsätter sig kommunal va-anslutning om dricksvatten till fastigheten inte kan ordnas på annat sätt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Om länsstyrelsen anser att det ska vara ett verksamhetsområde motsätter vi oss inte det. Det viktigaste är att fastighetsägaren har ett tjänligt vatten, sa kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) också vid presskonferensen efter kommunstyrelsens sammanträde i förra veckan.

Dock förklarade kommunen i sitt yttrande att Hässleholms vatten ansåg det olämpligt att inrätta ett nytt verksamhetsområde för en enstaka fastighet, dessutom inom det föreslagna skyddsavståndet till reningsverket. Kommunen ansåg det också oklart om brunnsvattnet verkligen var otjänligt eftersom två vattenprov verkade stå emot varandra. Kommunen hade dock inte fått ta del av ett av provresultaten där vattnet var otjänligt. För övrigt var brunnsvattnet ännu mer förorenat vid Jepssons tidigare fastighet, granne med den nuvarande, som han 2013 pressades att sälja till kommunen och riva efter att ha nekats vatten på grund av det så kallade skyddsavståndet till reningsverket

Hässleholms vattens påstående om att vattnet nu var tjänligt grundade sig på ett enstaka vattenprov i en miljöundersökning som visade att miljögifter spred sig från Sötekärrsbäcken till grundvattnet i området och därmed till brunnarna.

Länsstyrelsen slår nu fast att vattnet är otjänligt och att det finns hälsoskyddsskäl att ordna dricksvatten “i ett större sammanhang”, vilket betyder att problemet är av den art att omfattande åtgärder behövs.

– Hälsovådliga olägenheter måste inte ha uppstått. Det räcker med att det finns en sådan risk för att kommunen ska ha en utbyggnadsskyldighet, förklarar länsstyrelsen i beslutet som är fattat av Rima Dauod, chef för miljötillsynsenheten.

Närheten till andra verksamhetsområden för kommunalt dricksvatten gör att en enstaka fastighet kan kopplas in. Annars är praxis för så kallad samlad bebyggelse oftast 20-30 fastigheter.

Hässleholms vattens hänvisning till “ej reglerat skyddsavstånd” till reningsverket är enligt länsstyrelsen inte heller relevant.

Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om verksamhetsområdet senast den 1 maj 2020. I beslutet ska anges när genomförandet senast ska vara klart.

Berit Önell

Läs mer:

2019-11-01 Nära att kommunstyrelsen inte fick yttra sig om vattenärende

2019-11-19 Viktiga handlingar saknas inför beslut om dricksvatten

2019-11-22 Kommunstyrelsen kan inte tvinga Hässleholms vatten att koppla in dricksvatten

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se