torsjö live vers2

Tuffa frågor om dammhaveri

Tuffa frågor om dammhaveri

Hur har dammhaveriet påverkat miljövärdena och vilka undersökningar har genomförts för att utvärdera detta? Det är en av 14 frågor från länsstyrelsen till Ekstam Aqua-Kraft som driver Hammarmölla vattenkraftverk vid Hovdala slott där ett haveri inträffade för ett par veckor sedan. Senast på måndag ska svaren vara inne.

Så här såg det ut i Hammarmölledamm vid lunchtid på lördagen den 9 november då den låga vattennivån fick allmänheten att reagera. Vattnet lär ha hunnit sjunka mycket till innan felet lagades på tisdagen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Frilagt har tidigare berättat om haveriet som gjorde att Hammarmölle damm till stor del tömdes på vatten lördagen den 9 november. Först efter att allmänheten på tisdagen slagit larm till det kommunala bolaget Hibab som äger marken och anläggningen åtgärdades problemet. Det visade sig bero på ett trasigt kretskort som påverkade styrningen av dammluckorna.

Lagen säger att verksamhetsutövaren omedelbart ska underrätta tillsynsmyndigheten, det vill säga länsstyrelsen, vid en drifttstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön. Länsstyrelsen konstaterar i ett föreläggande till Ekstam Aqua-Kraft att ingen underrättelse skett och kräver därför att företaget svarar på frågor om vad som hände och vilka åtgärder som vidtagits.

Länsstyrelsen vill veta om dammhaveriet påverkat miljövärdena uppströms och nedströms kraftverket. Där finns flera skyddsvärda djurarter, bland annat flodpärlmussla, tjockskalig målarmussla, flodkräfta och fiskarterna sandkrypare och grönling.

Länsstyrelsen frågar bland annat varför Ekstams Aqua-Kraft inte omedelbart kontaktade tillsynsmyndigheten när dammhaveriet uppmärksammades, när haveriet påbörjades, när, hur och av vem det upptäcktes, vad som föranledde den observerade sänkningen av nivån i vattenmagasinet och till vilken nivå det sänktes. Länsstyrelsen vill också veta hur stora volymer vatten och annat material som släpptes ut från dammen under haveriet, vilka vattenhastigheter som uppkommit och om det orsakat några skador. Företaget ombeds också redogöra för om sediment till följd av haveriet avlagrats nedströms och i så fall skicka in en karta över var det skett.

Berit Önell

2019-11-12 Missade haveri som höll på att tömma Hammarmölle damm

2019-11-16 Kräver redovisning av dammhaveri

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se