Gruppen-3a-328x120

Minskat missnöje med polisens engagemang

Minskat missnöje med polisens engagemang

Ökad polisnärvaro kring Hässleholms resecentrum och kulturhuset, fler poliser och mer samarbete med kommunen kan ha bidragit till att färre är missnöjda med polisens lokala engagemang. Foto: Urban Önell/Arkivbild

Andelen hässleholmare som anser att polisen inte bryr sig om de lokala problemen har minskat kraftigt. Det visar årets trygghetsmätning. Enligt Pär Cederholm, chef för lokalpolisområde Hässleholm, där även Östra Göinge och Osby ingår kan det bero på ökat antal poliser och större närvaro i Hässleholm på grund av stöket på resecentrum och i kulturhuset.

Men allt färre kommuninvånare skulle anmäla att de utsatts för brott.

Enkäten som trygghetsundersökningen bygger på skickades i år ut till 2 100 personer i åldrarna 16-85 år i Hässleholms kommun. I hela polisområdet var utskicket 3 250 och svarsfrekvensen 63 procent. Drygt 1 300 personer i Hässleholms kommun svarade troligen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Resultatet av trygghetsmätningen presenterades på tisdagseftermiddagen av polisen och kommunen gemensamt.

En av de siffror som sticker ut är att bara 5,7 procent av de svarande i Hässleholms tätort anser att polisen inte bryr sig om de lokala problemen, jämfört med 11 procent förra året. 2016 var det 18 procent. Pär Cederholm påminner om att polisen då gjorde en stor omorganisation samtidigt som det var mycket oro efter den stora flyktingströmmen 2015. 2016 kom också kommunpolistjänsten som innebär att Veronica Gustafsson kan arbeta närmare invånarna i Hässleholm.

– 5,7 procent är exceptionellt bra och kan bero på vår högre synlighet i Hässleholm och att vi haft mer samarbete med kommunen. Vi har också gått från att ha haft det rätt tufft personalmässigt till att ha fått en rätt stor tilldelning av nya poliser, säger Pär Cederholm.

Pär Cederholm. lokalpolisområdeschef i Hässleholm, är glad över enkätsvaren som visar att färre hässleholmare anser att polisen inte bryr sig om lokala problem. Men allt färre anmäler brott. Foto: Berit Önell

Tre nya poliser började tjänstgöra i Hässleholm i måndags och före sommaren kom fem nya. Dessutom finns nu fyra aspiranter på plats.

– Det kommer att rulla på med ungefär en handfull nya poliser varje år fram till 2024, säger Pär Cederholm.

Ungefär så var påfyllningen även 2018.

– Nu är bekymret att vi behöver bygga om polishuset för att få plats, säger Pär Cederholm med ett leende.

Störst andel missnöjda med polisens engagemang finns i år i Bjärnum-Vittsjö och Vinslöv med 16 procent. I södra delen av Östra Göinge kommun är de högst, 22 procent.

Människors upplevda trygghet är inte detsamma som den faktiska brottsligheten. Undersökningen är ändå viktig för polisens brottsförebyggande arbete, särskilt eftersom den nu gjorts med nästan exakt samma frågor under ett 20-tal år och ger ett bra jämförelsematerial. Det enda som tillkommit är frågor om bedrägerier, hot och hat på nätet.

Sösdala är den ort där flest kommuninvånare säger att de hotats på sociala medier. Siffran är dock oväntat låg: 1,16 procent.

Vad det beror på är oklart. Kommunens brottsförebyggande samordnare Anna Sjöholm påpekar att ungdomar under 16 år inte är med i undersökningen. Svarsfrekvensen var också lägre i gruppen 16-19 år.

Kanske är det också ett brott som ofta inte anmäls. Viljan att anmäla har minskat rejält de senaste två åren. 32,56 procent av invånarna i hela kommunen säger i år att de skulle polisanmäla om de utsattes för brott, jämfört med 44,52 procent 2017. I Bjärnum-Vittsjö är det bara 25 procent i år, jämfört med 51,22 procent 2017.

Otryggheten i Hässleholms lokalpolisområde är fortsatt högt med ett generellt problemindex på 2,09 jämfört med snittet 1,96 i polisregion syd och 2,0 i polisområde Blekinge-nordöstra Skåne. Malmö ligger högst med 2,46. Hässleholm som kommun ligger på 1,90. Men Hässleholms tätort har 2,18, Hästveda 2,15 och Vinslöv 2,09.

Vinslöv har samtidigt störst andel invånare som uppger att de inte utsatts för något brott alls under året: 86,43 procent. Det kan möjligen förklaras av att särskilt många Vinslövsbor känner sig otrygga på grund av vårdslösa bilister och mopedister. Andelen i hela kommunen som inte utsatts för något brott är 81,56. Lägst andel finns i Hässleholms tätort: 78,41 procent.

I Tyringe finns flest personer som säger att de utsatts för fysiskt våld, i Sösdala och Hästveda verkar risken vara minst. Flest i Tyringe svarar också att någon hotat dem med våld.

Hässleholmare i åldern 20-29 år enligt undersökningen mest otrygga och kvinnor är mer otrygga än män.

I både Bjärnum, Vittsjö och Hästveda är många rädda för speciella personer, i Hässleholm finns större oro för misshandel och överfall.

– Vi har oerhört lite våld i offentlig miljö. Den vi har är främst kopplad till narkotikabrott. Det är helt lugnt för gemene man att gå ut på kvällen i Hässleholm, säger Pär Cederholm.

Han menar att det ofta är kopplat till uppgörelser i kriminella miljöer när det händer något i Hässleholm.

Men även det kan väl skapa otrygghet, till exempel med sprängningar som andra kan komma i vägen för?

– Vi jobbar rätt hårt med sprängningarna. De har varit förhållandevis många i Hässleholm den senaste tiden. Det är oerhört bra att ingen blivit skadad, i vissa fall är det nog ren tur, säger Pär Cederholm.

– Just nu är det några kriminella nätverk som bråkar med varandra. Tidigare har det väl bara varit en grupp, säger han.

Han tycker fortfarande inte att det är något alarmerande,men konstaterar att en del av den grövre kriminaliteten flyttar ut från storstäderna.

– De får vara mer i fred här. Det är lättare att gömma sig när det är glest befolkat. På en mindre yta ser man också fler polisuniformer än med samma bemanning på en större yta. Vi har en stor yta att täcka i Hässleholms lokalpolisområde.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se