Gruppen-3a-328x120

Missade haveri som höll på att tömma Hammarmölledamm

Missade haveri som höll på att tömma Hammarmölledamm

På lördagseftermiddagen var Hammarmölledamm vid Hovdala till stora delar tömd på vatten. Först under tisdagen har problemet åtgärdats. Vattennivån har därefter återhämtat sig.

Enligt Kent Johannesson på kommunala HIBAB, som är markägare, orsakades haveriet av ett trasigt kretskort som styr dammluckorna.

Nedströms Hammarmölledamm ligger ett vattenkraftverk som arrenderas av ett privat bolag, Ekstams Aqua-kraft. Det var komponenter i den utrustning som hör till kraftverket som gett upp, vilket ledde till att dammen började tömmas på vatten. Det uppdagades sedan en privatperson slagit larm.

Så här såg det ut i Hammarmölledamm vid lunchtid på lördagen då den låga vattennivån fick allmänheten att reagera. Vattnet lär ha hunnit sjunka mycket till innan felet lagades på tisdagen.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet, men hade vid tisdag lunch inte fått någon information om händelsen.

– Jag har inte hört något, men om det händer något som påverkar miljön måste de meddela oss, säger Kristian Wennberg, tillförordnad chef på länsstyrelsens vattenenhet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Att det blev så här är delvis en följd av att tekniken i kraftverket är ålderdomlig, säger Kent Johannesson.

Kraftverket är nämligen till åren. Ett tidigare haveri som också innebar kraftig vattenminskning i dammen inträffade 2017. Då var det en turbin som gått sönder.

Vattenkraften på denna plats nyttjades redan på 1600-talet för Hovdalas räkning, vilket gett upphov till namnet Hammarmölledamm. Den nuvarande dammen lär vara mer än 100 år gammal.

Dammen fylldes snabbt sedan det trasiga kretskortet bytts ut så att dammluckorna åter fungerade.

Juridiskt sett har det aldrig ordnats med ett tillstånd som ger rätt att driva kraftverket. Länsstyrelsen har ställt krav på omfattande åtgärder för att förbättra säkerheten och skydda känsliga fisk- och musselarter. Enligt länsstyrelsen vore det bäst att lägga ned kraftverket. Men Hibab har vänt sig till mark- och miljödomstolen i Växjö för att få en legalisering till stånd. Tvisten om dammen och kraftverket har pågått i flera år. Ett avgörande från domstolens sida beräknas kunna bli klart nästa år.

– Innan dess kan vi inte kräva att arrendatorn ska lägga ut stora belopp, hävdar Kent Johannesson.

Hovdalaområdet där dammen ligger är av riksintresse för friluftsliv. Naturen uppskattas i stor utsträckning också av kommuninvånarna.

– Alla hässleholmare vill ha dammen kvar, säger Kent Johannesson.

När det gäller fladdermöss, är området runt Hovdala den främsta lokalen i landet. Både ovanför och nedströms Hammarmölledamm finns ovanliga och hotade organismer, flodpärlmussla, flodkräfta, tjockskalig målarmussla, sandkrypare och grönling. Detta enligt Länsstyrelsen och Fiskeriverket.

Under november månad ska HIBAB yttra sig till mark- och miljödomstolen beträffande möjligheterna att bygga en så kallad faunapassage för fiskar vid dammen. Den kan jämföras med en laxtrappa. Ångpanneföreningen har anlitats av HIBAB som konsult för att sammanställa en miljökonsekvensutredning.

Frilagt har sökt Ekstams Aqua-kraft för en kommentar.

Urban Önell

Läs mer om Hammarmölledamm i Frilagts artiklar från 2017:

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se