torsjö live

Haveri kunde tömt Hammarmölledamm

Haveri kunde tömt Hammarmölledamm

Delar av kraftverksdammen var torrlagd på fredagen efter ett haveri i en turbin.
Delar av kraftverksdammen var torrlagd på fredagen på grund av ett haveri i en turbin.

Vattnet forsade ut från Hammarmölledamm vid Hovdala efter att en turbin i kraftverket havererat.

Vid elvatiden på fredagsförmiddagen var delar av dammen torrlagd.

– Mycket fisk har nog åkt ner i turbinerna, misstänkte Peter Hansson, ordförande i Hovdala-Ravlunda fiskevårdsförening.

Kraftverksbolaget Ekstams Aqua-Kraft har inte tillstånd för verksamheten och har därför just fått föreläggande från länsstyrelsen. För att leva upp till kraven måste markägaren, kommunala bolaget Hibab, åtgärda de stora sprickor och sättningar som finns i betongen vid dämmet.

Ekstams Aqua-Kraft har inte tillstånd för kraftverket vid Hammarmölledamm. För att få det måste sättningar sprickor och nedfallna betongblock vid dämmet åtgärdas.
Ekstams Aqua-Kraft har inte tillstånd för kraftverket vid Hammarmölledamm. För att få det måste sättningar sprickor och nedfallna betongblock vid dämmet åtgärdas.

Peter Hansson slog larm till Hibab när han upptäckte det låga vattenståndet.

– Förvaltaren Tommy Bengtsson på Hibab ringde då direkt till kraftverket, berättar han.

För fisken var dock skadan troligen redan stor.

– Det har ju hänt någon gång tidigare och då tog det ett-två år innan fisket var lika bra igen, säger han.

I dammen ovanför dämmet finns mest gädda och i ån finns öring både uppströms och nedströms.

När det stod klart att en av de två turbinerna stod stilla kunde kraftverksbolaget Ekstams Aqua-Kraft stänga av vattnet dit. Då var klockan 13.15.

Enligt Kent Johannesson, vd på Hibab, hade då vattenståndet sjunkit ungefär en meter.

– Om det blir ett haveri i en turbin får det den effekten att det blir fritt flöde och det händer på väldigt kort tid, förklarar han.

Han säger att det fanns sprickor och nedfallna betongblock vid dämmet även för drygt ett år sedan då dammen tömdes för besiktning.

– Då var folk från länsstyrelsen här och bedömde skicket. De håller på och klassificera alla dammanläggningar och denna räknas inte som en högriskanläggning, säger han.

Men han säger också att länsstyrelsen kräver åtgärder mot sättningarna och investeringar i en modernare anläggning för att tillståndskraven ska uppfyllas. Det är dock inte säkert att Hibab vill ta kostnaden på uppskattningsvis en halv miljon kronor.

– Det beror på om kraftverket ska vara kvar. Arrendatorn vill lämna när avtalet går ut nästa sommar. Frågan är då om det är värt att ge sig in i att legalisera anläggningen om det inte finns någon brukare, säger Kent Johannesson.

Bakom röret syns ett stort hål i betongbottnen.
Bakom röret syns ett stort hål i betongbottnen.

Det som krävs av arrendatorn är bland annat ett så kallat flödeskraftverk så att vattennivån inte varierar lika mycket som idag.

– Då hade det som hände idag inte orsakat så stora problem, säger Kent Johannesson.

Han tror inte att arrendatorn är beredd att investera när det också har blivit svårare att få ekonomi i den ”gröna elen” eftersom de elpriserna sjunkit och de skattemässiga förutsättningarna ändrats.

Maria Nitare på länsstyrelsen ser allvarligt på det inträffade och undrar varför Hibab vid fyratiden på eftermiddagen fortfarande inte anmält haveriet till tillsynsmyndigheten. Hon mejlar därför till Hibab.

– De får redogöra för vad som hänt. Det kan vara så att de inte skött egenkontrollen, trots att det för bara något år sedan var besiktning, säger hon.

Hon förklarar att en fara om dammen hastigt töms på vatten är att det blir ett utsläpp av slam som kan skada livet i ån nedströms.

Ekstams Aqua-Kraft har aldrig haft det tillstånd för verksamheten som miljöbalken krävt sedan man gick över från kvarnhjul till turbiner.

– Det har varit en process i årtionden innan det nu klarlagts genom en dom i Svea hovrätt att länsstyrelserna kan förelägga kraftverken, berättar Maria Nitare.

Ekstams Aqua-Kraft har drivit vattenkraftverket vid Hammarmölledamm under många år.
Ekstams Aqua-Kraft har drivit vattenkraftverket vid Hammarmölledamm under många år.

Hon konstaterar att Hammarmölledamm inte är som Hästberga där det fanns risk för människoliv vid dammhaveriet, men att det handlar om biologiska risker när dammen töms för snabbt.

Maria Nitare berättar att Ekstams Aqua-Kraft för bara några dagar sedan också fick en påminnelse från länsstyrelsen om den konsekvensutredning för dammsäkerhet som enligt en ny lag ska redovisas senast den 1 juli.

Kent Johannesson säger att Hibab anmälde haveriet till länsstyrelsen senare på eftermiddagen.

Ekstams Aqua-Kraft har drivit kraftverket i många år även under tiden då Försvarsmakten ägde marken.

Kraftverket byggdes redan 1916. Det producerar idag cirka 700-800 kilowattimmar per år. För några år sedan försvann cirka tio procent av elproduktionen när en gammal bäck via kvarnen och fram till slottet återskapades och undantogs från kraftproduktionen.

Frilagt har sökt Ekstams Aqua-Kraft.

Berit Önell

Hammarmölledamm4

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se