torsjö live vers2

Tveksam till bostäder med vårdcentral

Tveksam till bostäder med vårdcentral

Fastighetsbolaget Stenvalvet som idag äger byggnaden vid Frykholmsgatan, där Vänhems vårdcentral är inrymd, är tveksam till att förvalta parkeringshus och bostäder. Det är vad kommunen vill ha där i framtiden enligt förslaget till ny detaljplan som nu är ute på samråd. Ny placering för vårdcentralen föreslås i Paradiset. Bolaget motsätter sig dock inte kommunens planer för området i nuläget utan avvaktar planarbetet.

Imorgon inbjuder stadsbyggnadskontoret till stadsvandring för alla intresserade, bland annat till Paradiset och Vänhem.

Enligt förslaget till detaljplan för Paradiset och Vänhem ska vårdcentralen flytta till ett bostadshus i Paradiset. Foto: Berit Önell
Enligt förslaget till detaljplan för Paradiset och Vänhem ska vårdcentralen flytta till ett bostadshus i Paradiset. Foto: Berit Önell

I förslaget till ny detaljplan ska fastigheten vid Frykholmsgatan bebyggas med flera bostadshus samt ett parkeringsgarage i fyra våningar med bostäder i form av radhus på taket. Både vårdcentral och äldreboende föreslås i Paradiset, på andra sidan Kristianstadsvägen. Tanken är dock att vårdcentralen ska ligga i bottenvåningen på ett bostadshus.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi har självklart en dialog med kommunen i frågan om fastighetens framtida användning, men det finns inga överenskommelser ännu, säger Mattias Tegefjord, Stenvalvets förvaltningschef.

Han förklarar att Stenvalvet äger och utvecklar samhällsfastigheter där huvuddelen av hyresintäkterna ska komma från skattefinansierade verksamheter, bland annat vårdcentraler och äldreboenden.

– Uthyrning av p-platser och hyresbostäder är således inte vårt fokus, säger han.

Ett äldreboende i Paradiset skulle däremot kunna passa in i konceptet.

Intresse för markanvisningstävling

Kommunen är idag fastighetsägare i Paradiset och har aviserat att det kommer att bli en markanvisningstävling för området.

– Det är absolut intressant för oss, säger Mattias Tegefjord.

Han konstaterar att planarbetet är kommunens initiativ.

– Stenvalvet berörs eftersom kommunen i sitt planförslag vill se en utveckling mot en annan användning än det är på vår fastighet idag, säger han.

Bolaget planerar inte att yttra sig i samrådet.

– Vi har i nuläget valt att avvakta det pågående planarbetet och inte motsätta oss kommunens planer för området, säger Mattias Tegefjord och betonar att bolaget har en god dialog med kommunen.

Så här ser planförslaget ut i en vy mot söder med bostäder och parkeringshus på Vänhem närmast och Paradiset på andra sidan Kristianstadsvägen.
Så här ser planförslaget ut i en vy mot söder med bostäder och parkeringshus på Vänhem närmast och Paradiset på andra sidan Kristianstadsvägen.

Stenvalvet försöker inte heller aktivt sälja fastigheten.

Det är Region Skånes bolag Regionfastigheter som är hyresgäst hos Stenvalvet och i sin tur hyr ut åt Vänhems vårdcentral.

– Vår utgångspunkt är att de ska göra det även fortsättningsvis eftersom det inte finns någon överenskommelse med vare sig kommunen eller Region Skåne om något annat, säger Mattias Tegefjord.

Han förklarar att Stenvalvet gärna vill vara kvar långsiktigt i kommunen.

– Hässleholm är en av våra prioriterade kommuner, säger han.

Han berättar att Stenvalvet ibland också samverkar med någon annan part i fastighetsförvaltningen.

– Det kan absolut bli intressant, vi utesluter inte att det kan bli en sådan lösning, säger han.

Det skulle exempelvis kunna bli handel eller andra kommersiella ytor i samma fastighet som en vårdcentral eller ett vårdboende.

Det pågår ingen diskussion om att låta vårdcentralen inrymmas i bottenvåningen på det planerade parkeringshuset, vilket Norra Skåne uppgett.

Inte avgörande för Region Skåne

För Region Skånes del är det inte avgörande om vårdcentralen hamnar på ena eller andra sidan Kristianstadsvägen.

– Det som är intressant för oss är att fastighetsägaren vill bygga nytt, säger Alice Lindström på förvaltningsstaben i sjukvårdsnämnd Kryh (Kristianstad, Ystad, Hässleholm).

Hon hänvisar i övrigt till Regionfastigheters fastighetschef Linda Strömbäck som Frilagt förgäves sökt.

Lisa Hofer på kommunens stadsbyggnadskontor säger att tekniska förvaltningen haft kontakten hittills, men att hon självklart också vill höra fastighetsägarens och Region Skånes synpunkter.

– Vi har dialog med alla berörda parter. Men vi är bara i första skedet av planprocessen och det finns en del frågor kvar att utreda, säger hon.

Även hyresgäster har yttranderätt

Alla sakägare, även hyresgäster i husen närmast planområdet, har rätt att yttra sig i samrådet som pågår till och med den 17 mars. De har dessutom rätt att överklaga.

Den dialogträff om planförslaget som skulle hållits på torsdagen ställdes in.

Stadsvandringen imorgon, lördag, startar klockan 10 i Stadshusets foajé med information om det pågående arbetet med fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad. Därefter blir det information om planprogrammet för området kring Nytorget.

Klockan 11 är det samling i korsningen Kristianstadsvägen-Östergatran för information om Paradiset och Vänhem.

Sista punkten handlar om stationsområdet och Bokeberg och där är det samling klockan 12 i korsningen Första Avenyn-Järnvägsgatan.

Läs mer om vandringen och de olika projekten här: http://www.hassleholm.se/nyheter/alla-nyheter/nyheter/2017-03-03-stadsvandring-i-hassleholms-centrum-lordagen-den-11-mars.html

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se