torsjö live vers2

Politiker tar upp märklig fastighetsaffär

Politiker tar upp märklig fastighetsaffär

Kommunen nekade Björn Nordén i Tyringe att köpa granntomten, trots att ”först till kvarn” skulle gälla och han bevisligen var först. Dessutom avrådde kommunekologen från att bygga på marken med flera naturliga källsprång. Mark- och exploateringschef Jakob Ruter sa till Frilagt för ett halvår sedan att det blev fel när en annan köpare valdes, men att det inte gick att backa.

Eftersom ärendet blev ”infekterat” skulle det lyftas till politisk nivå. Tekniska nämndens dåvarande ordförande Lars Olsson (C ) ville vänta med kommentar tills dess. På tisdag ska det beslutas i arbetsutskottet, men nu deklarerar Olsson att tjänstemännen sagt att allt gått rätt till.

Kommunens ekolog Lars-Erik Williams, som besökte platsen i maj, tycker att det är synnerligen olämpligt att bygga i den fuktiga askskogen med naturliga källsprång som bildar bäckar. Foto: Lars-Erik Williams
Kommunens ekolog Lars-Erik Williams tycker att det är synnerligen olämpligt att bygga i den fuktiga askskogen med naturliga källsprång som bildar bäckar. Foto: Lars-Erik Williams

Lars Olsson sa i höstas till Frilagt att han inte tänkte sätta sig in i ärendet förrän i samband med den politiska behandlingen, men att kommunens grundläggande princip är att sälja till högstbjudande.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Jag vet inte om det finns några särskilda skäl att göra annorlunda i det här fallet, sa han då och betonade att om fast pris och ”först till kvarn” ska gälla måste det vara tydligt i förväg.

– Som privatperson säljer du till vem du vill, men en kommun kan inte iaktta godtycklighet, försäkrade han.

På fredagen berättar han att ärendet har behandlats i ett beredningsmöte och att han litar på att allt gått rätt till.

– Beslutet har tagits av en tjänsteman på delegation och vi har inte för avsikt att ändra på det, säger han.

Björn Nordén är besviken på att kommunen nekar honom att köpa granntomten där den gamla torvjärnvägen idag utgör en lummig gångstig i en unik natur. Kommunen har lovat boprt marken till en annan köpare och Björn Nordén får ingen förklaring, annat än att han inte var först och att han inte ville bebygga tomten, men inget av det stämmer. Foto: Berit Önell
Björn Nordén är besviken på att kommunen nekar honom att köpa granntomten. Foto: Berit Önell

Varför ska ni då ta upp det politiskt?

– För att tjänstemännen ville det, säger Olsson.

Sedan frågar han vad Frilagt är ute efter.

Han säger att tjänstemännens beslut grundar sig på att Björn Nordén inte ville bygga på tomten där kommunen har byggkrav.

– Det finns noteringar om att det tagits emot på telefon och uppfattats som ett tillbakadragande. Därefter kom en annan intressent in, säger Lars Olsson.

Mejlväxlingen mellan Björn Nordén, hans advokat, handläggaren, mark- och exploateringschefen och kommunjuristen, som Frilagt tagit del av har Lars Olsson inte tittat på. Mejlen visar att tjänstemännen redan i februari, när den andre intressenten blev aktuell, hade räknat Nordén som spekulant och informerat den andre om att det fanns en intressent till.

När Frilagt tar upp detta blir Lars Olsson irriterad och undrar om Frilagt kommer med en partsinlaga.

Filmproducenterna Johan Forssblad och Heléne Annadotter samt tekniska nämndens ordförande Lars Olsson (C ) presenterade filmen vid premiären för ett par veckor sedan. Foto: Berit Önell
Tekniska nämndens tidigare ordförande, nu andre vice ordförande, Lars Olsson (C )  Foto: Berit Önell

Lars Olsson har inte heller tagit del av kommunekologen Lars-Erik Williams yttrande. Williams skriver att han anser att fastigheten är ”synnerligen olämplig att bebygga och bör behållas av Hässleholms kommun som ett naturområde”. Han föreslår en diskussion med Skogsstyrelsen om att bilda ett biotopskydd, främst för att skydda den unika askskogen.

Björn Nordéns avsikt med att köpa fastighen var från början också att bevara den, inte att bygga på den. Men när han fick besked om att kommunen krävde byggnation började han planera för att bygga något som passade in i miljön. Han fick inte veta att det fanns fler intressenter förrän han i april meddelade kommunen att han bestämt sig. Då fick han till svar att det fanns en annan intressent som skulle ha två veckors betänketid och i maj var beskedet att den andre skulle få köpa.

Björn Nordén anser att kommunen antingen borde ha lottat mellan intressenterna eller haft budgivning, om nu inte ”först till kvarn” skulle gälla. Hans advokat hänvisar till kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning och att medborgarna ska behandlas lika.

– Jag överlever väl detta, men undrar om det går till så här godtyckligt även i andra kommunala beslut, säger Björn Nordén.

Lars Olsson säger att det inte är ekologen som bestämmer, men medger att yttrandet borde finnas med i underlaget.

Han håller fast vid att det krävs särskilda skäl för att en försäljning ska hanteras annorlunda än rutinen, antingen ska det vara budgivning eller ”först till kvarn”.

– Det gäller fortfarande, säger han.

Han håller med om att det är viktigt att allmänheten inte får uppfattningen att kommunen agerar godtyckligt och säger att han får titta på ärendet en gång till.

– Om vi i arbetsutskottet får klart för oss att det blivit något fel måste vi ta upp det, säger han.

En stund senare får Frilagt ett sms från tekniske chefen Mats Svensson som hänvisar till samtalet med Lars Olsson och uppmanar både Frilagt och Björn Nordén att skicka eventuella fakta i ärendet till kommunen före tisdag ”så att det inte blir fel beslut”. Frilagt meddelar Björn Nordén detta.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:
2016-10-27 Kommunen nekar honom köpa tomtmark

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se