Politiker tar upp märklig fastighetsaffär

Kommunen nekade Björn Nordén i Tyringe att köpa granntomten, trots att ”först till kvarn” skulle gälla och han bevisligen var först. Dessutom avrådde kommunekologen från att bygga på marken med flera naturliga källsprång. Mark- och exploateringschef Jakob Ruter sa till Frilagt för ett halvår sedan att det blev fel när en annan köpare valdes, men […]