torsjö live vers2

Viktiga handlingar saknas inför beslut om dricksvatten

Viktiga handlingar saknas inför beslut om dricksvatten

Kommunstyrelsen ska imorgon yttra sig i frågan om kommunalt dricksvatten till bostäder nära reningsverket. Foto: Berit Önell

Viktiga handlingar fattas i beslutsunderlaget när kommunstyrelsen imorgon, onsdag, ska yttra sig om eventuell inkoppling av kommunalt dricksvatten till bostäder vid reningsverket i Hässleholm. Linus Jepssons ursprungliga vattenprovsvar, som visar otjänligt vatten i hans brunn, är inte med. Länsstyrelsen har bara skickat två av tre provsvar till kommunen, ett som ser ut att visa tjänligt vatten i Linus Jepssons brunn och ett som visar otjänligt. Det är nu ett av skälen till kommunjurist Magnus Gjerstads beslutsförslag som innebär ett nej till ett nytt verksamhetsområde för vatten.

Först på måndagen fick ledamöterna ta del av handlingarna.

Linus Jepsson har i totalt sju år nekats kommunalt vatten, trots att hans enskilda vatten varit förorenat och den kommunala vattenledningen går nära både hans nuvarande hus och det tidigare som han tvingades sälja till kommunen och riva på grund av det påstådda skyddsavståndet till reningsverket. 2013 krävde länsstyrelsen att kommunen antingen skulle koppla in vatten eller köpa in huset. Affären blev av efter att det kommunala va-bolaget Hässleholms vatten sagt nej till vatten och dess dåvarande vd försökt påverka mäklaren att sänka värderingen på huset.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Denna gång inledde länsstyrelsen ett ärende om inrättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster. Det var i januari efter att Linus Jepsson hade meddelat att han misstänkte att brunnsvattnet förorenats av Hässleholms vattens verksamhet. Enligt länsstyrelsens handläggare Trine Gadmar ska diskussionen om skyddsavstånd inte påverka bedömningen utan enbart behovet av vatten så länge det finns bostäder i området.

Linus Jepssons brunn den 20 oktober.

Under våren kom Regitos rapport som visade att föroreningarna i Sötekärrsbäcken spridits till brunnarna i området, alltså till grundvattnet. Hässleholms vatten hävdade i somras att Regitos undersökning visar att det inte behövs kommunalt vatten till Jepssons fastighet eftersom vattnet i brunnen var tjänligt vid det tillfället. Miljöchef Sven-Inge Svensson håller inte med om det utan anser att Regitos undersökning inte går att använda på det sättet. Men länsstyrelsen krävde för säkerhets skull ett nytaget vattenprov som komplement till det äldre prov som Linus Jepsson redan skickat in.

Båda Linus Jepssons vattenprover visar otjänligt vatten. Det finns därmed två provsvar som är tagna för att undersöka dricksvattnet och som båda visar otjänligt samt ett vattenprov som visar spridning av miljögifter från bäcken och där brunnsvattnet har lägre bakteriehalter.

Magnus Gjerstad har inte sett Linus Jepssons första vattenprov och inte heller det mejl där det bifogades till länsstyrelsen. I mejlet redogör Linus Jepsson för att Sven-Inge Svensson inte anser att provtagningen i Regitos rapport är relevant för dricksvattenfrågan.

Gjerstad jämför istället Hässleholms vattens tolkning av Regitos rapport med Linus Jepssons nya vattenprov. Dessutom påstår han att Jepsson “på eget initiativ låtit utföra” provtagningen när han i själva verket gjorde den under protest.

– Det kan inte anses klarlagt att den klagandes vatten är otjänligt; enligt den ena av de två provtagningarna är ju vattnet tjänligt, skriver Magnus Gjerstad.

– Enligt den ena av de två provtagningarna är ju vattnet tjänligt, skriver kommunjurist Magnus Gjerstad som inte fått alla handlingar och provsvar från länsstyrelsen. Foto: Lotta Persson

Han nämner enbart Linus Jepssons fastighet och konstaterar att Hässleholms vatten anser det olämpligt att utöka något av de närliggande verksamhetsområdena för dricksvatten till denna eller att bilda ett nytt.

Istället förordar han att fastighetsägaren anlägger en egen brunn. Han anser inte heller att kommunstyrelsen ska motsätta sig ett så kallat abonnentavtal, om dricksvattenfrågan inte kan lösas på annat sätt. Det innebär ett enskilt avtal om kommunalt vatten utanför verksamhetsområde, något som Hässleholms vatten redan vid flera tillfällen avvisat.

– Det var ju meningslöst att lägga 5 000 kronor på ett nytt vattenprov. Jag är omgiven av idioter, säger Linus Jepsson när han får vetskap om beslutsförslagt.

– Är detta bara ett spel för galleriet, för att sätta punkt för dricksvattenärendet?

Han konstaterar att påståendet att han själv tog initiativ till den nya provtagningen är ren lögn.

– Det är ännu en i raden av lögner, vilket bevisas av skriftväxlingen med länsstyrelsen, säger han.

Någon ny brunn kan inte komma på fråga.

– Att gräva en ny brunn är hjärndött på grund av föroreningarna. Min gamla brunn en bit bort var ännu värre. Det går inte heller att borra här eftersom området består av krosszoner av gnejs, säger han.

Linus Jepsson befarar att hans dricksvattenbrunn är förorenad på grund av reningsverkets verksamhet. Därför inledde länsstyrelsen ett ärende om inrättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster.

Det var nära att kommunstyrelsen inte fick yttra sig i frågan överhuvudtaget eftersom kommunalråden inte fick se brevet från länsstyrelsen förrän Frilagt frågade efter det. I sista stund begärde Magnus Gjerstad då anstånd så att kommunstyrelsen skulle hinna sammanträda.

Kommunledningens kanslichef Elisabeth Aidemark konstaterade från början att det verkade fattas handlingar i ärendet och att det inte framgick vad kommunstyrelsen skulle yttra sig över. Magnus Gjerstad har därefter bett att få samtliga handlingar i ärendet och ställt en del frågor. Länsstyrelsen har inte dragit någon slutsats eller formulerat ett beslutsförslag, vilket handläggaren Trine Gadmar tidigare sagt till Frilagt var det som skulle skickas till kommunstyrelsen för yttrande.

Frilagt har sökt Magnus Gjerstad, Elisabeth Aidemark och Trine Gadmar på telefon. De har enbart svarat kort på mejl. Magnus Gjerstad har skickat handlingarna, men svarar inte på Frilagts frågor om det utelämnade provsvaret och miljöchefens kommentar.

– Jag kan inte ge så mycket mer information precis nu, skriver Trine Gadmar utan att svara på vare sig varför hon inte skickat med ett beslutsförslag till kommunstyrelsen eller hur den fortsatta beslutsgången ser ut.

Vid femtiden på tisdagseftermiddagen uppdaterades kommunens hemsida så att allmänheten kan ta del av handlingarna.

Berit Önell

2019-02-14 Länsstyrelsen utreder kommunalt dricksvatten till bostäder vid reningsverket

2019-06-17 Dricksvatten vid reningsverket till kommunstyrelsens bord

2019-08-03 Ärende om dricksvatten ”väldigt infekterat”

2019-11-01 Nära att kommunstyrelsen inte fick yttra sig om vattenärende

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se