torsjö live vers2

Nära att kommunstyrelsen inte fick yttra sig om vattenärende

Nära att kommunstyrelsen inte fick yttra sig om vattenärende

Det var nära att kommunstyrelsen inte fick yttra sig till länsstyrelsen i frågan om kommunalt dricksvatten till bostäder nära reningsverket i Hässleholm. Yttrandet skulle ha varit inne på måndag. Men kommunalråden fick inte se länsstyrelsens brev förrän Frilagt frågade efter det på fredagen. I sista stund begärde sedan handläggaren, kommunjurist Magnus Gjerstad, anstånd till den 20 november så att kommunstyrelsen ska hinna sammanträda.

Bland handlingarna finns ett nytt vattenprovsvar som visar att vattnet i Linus Jepssons brunn är otjänligt på grund av koliforma bakterier och dessutom innehåller höga halter nitrat, vilket tyder på avloppspåverkan.

Linus Jepssons brunn den 20 oktober.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Länsstyrelsen inledde ärendet om ”inrättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster avseende dricksvatten” i januari efter att Linus Jepsson hade meddelat att han misstänkte att brunnsvattnet förorenats av det kommunala va-bolaget Hässleholms vattens verksamhet. Under våren presenterades också konsultföretaget Regitos undersökning som visade att föroreningar från Sötekärrsbäcken strax intill sprids till brunnar i området, det vill säga till grundvattnet.

Men Hässleholms vatten vill inte koppla in vatten och hävdade att Regitos undersökning visar att det inte behövs eftersom vattnet i Linus Jepssons brunn var tjänligt vid det tillfället. Länsstyrelsen begärde då att han skulle ta ett nytt vattenprov, trots att han skickat in ett äldre provsvar. Kommunal vattenledning är redan framdragen i området och ett hus som nu är rivet har varit inkopplat. Linus Jepsson nekades vatten även till sitt förra hus i området och tvingades sälja det till kommunen och riva det på grund av skyddsavstånd till reningsverket. Men det fanns inget skyddsavstånd och finns fortfarande inte, förutom i köpeavtalet.

Enligt länsstyrelsens handläggare Trine Gadmar har kommunens planer på skyddsavstånd kring reningsverket och eventuell expropriation av bostäder inom 300 meter inte heller någon betydelse för den pågående utredningen om dricksvatten. Det handlar istället om miljö- och hälsoaspekter så länge någon bor på fastigheterna.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) kände inte till ärendet där kommunstyrelsen skulle yttra sig förrän Frilagt frågade om det på fredagen. Foto: Urban Önell

Linus Jepsson tog vattenprovet den 18 september och fick svar ett par veckor senare. Den 16 oktober fick han meddelande från Länsstyrelsen om att kommunen skulle få kommentera hans nya vattenprov. Länsstyrelsen skickade handlingarna till kommunstyrelsen först onsdagen den 23 oktober. Två dagar senare diariefördes de. Men när Frilagt kontaktar kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson på fredagsförmiddagen har han inte sett ärendet.

– Jag ska undersöka var det är, meddelar han strax efter klockan 12.

Då har kommunens växel just stängt eftersom det är en dag före en röd dag.

Lars Johnsson kontaktar kanslichef Elisabeth Aidemark som svarar honom på mejl klockan 13.20.

– Det är ett väldigt konstigt ärende från länsstyrelsen. Vi förstår inte riktigt vad de vill, skriver hon.

Hon bifogar också handlingarna och förklarar att kommunalråden borde ha fått dem i samband med registreringen, men att den vikarierande registratorn trott att handläggaren skulle ordna det.

– Det är något vi måste tydliggöra i våra rutiner så att alla gör samma sak.

Kommunjurist Magnus Gjerstad skickade en begäran om anstånd till länsstyrelsen på fredagen klockan 13.06, efter att kanslichef Elisabeth Aidemark kontaktat honom och kommunväxeln redan stängt inför helgen. Foto: Lotta Persson

Elisabeth Aidemark skriver att anstånd är begärt. Men Magnus Gjerstad har inte gjort det förrän klockan 13.06 på fredagen.

Till Frilagt säger hon en stund senare att hon och kommunjurist Magnus Gjerstad tittade på ärendet när det kommit in och kom fram till att han borde begära anstånd eftersom tiden var för kort för att kommunstyrelsen skulle hinna svara. Dessutom verkade det inte komplett. Det finns ingen förklaring eller slutsats.

– Det verkar som att det saknas en del handlingar och det framgår inte riktigt vad vi ska yttra oss över, säger Elisabeth Aidemark.

Men Gjerstad begär inte anstånd förrän hon har pratat med honom på fredagen.

Brukar inte Lars Johnsson vara med och diskutera om det ska begäras anstånd?

– Nej, det brukar handläggaren fatta beslut om, i alla fall om det är uppenbart. Här hade vi ingen möjlighet att sätta oss in i ärendet i tid. Även om vi hade satt in ett extra sammanträde hade vi inte hunnit. Handlingarna brukar skickas till kommunstyrelsens ledamöter en vecka i förväg och vi måste först sätta oss in i det. Det är inget litet ärende. Vi tar inte lätt på det, säger Elisabeth Aidemark.

Lars Johnsson bekräftar att frågan kommer att tas upp på kommunstyrelsen som sammanträder den 20 november.

Frilagt har sökt Magnus Gjerstad och bett honom ringa upp, men han skickar bara ett mejl med ordalydelsen i sin begäran om anstånd. Det gör han klockan 13.12, det vill säga sex minuter efter att begäran skickats.

Linus Jepsson är inte förvånad över hur det gått till.

– Än en gång visar det sig hur totalkorrupt kommunen är, säger han.

Han tror att det finns en anledning till både länsstyrelsens och kommunens agerande.

– Att länsstyrelsen helt enkelt ska avslå vatteninkoppling utan att det får uppmärksamhet. Jag tror inte ens att kommunen kan vara så här klantig hela tiden. Gjerstad borde veta hur det ska gå till som själv har jobbat på länsstyrelsen, säger han.

Berit Önell

Linus Jepssons vattenprov visade bland annat:

Koliforma bakterier 550 MPN/100 ml (riktvärde för otjänligt är 500)
Odlingsbara mikroorganismer mer än 3 000 cfu/ml (riktvärde 1 000)
E.coli 1 (tjänligt med anmärkning, riktvärde 1)
Konduktivitet 80,5 mS/m
Nitrat 34 mg/l (tjänligt med anmärkning, riktvärde 20)
Klorid 50
Sulfat 26
Kalcium 130 (tjänligt med anmärkning, riktvärde 100)
Uran 7,9
Färg 50 mg/l Pt (tjänligt med anmärkning, riktvärde 30)

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se