torsjö live

Nej till kommunalt bidrag till Ibn Rushd

Nej till kommunalt bidrag till Ibn Rushd

Det muslimska studieförbundet Ibn Rushd får inget bidrag från Hässleholms kommun i år. Kultur- och fritidsnämnden beslöt på torsdagen att inte betala ut de 39 212 kronor som hållits inne sedan i juni i väntan på Folkbildningsrådets utredning om studieförbundet uppfyller de demokratiska kraven för att ta emot statsbidrag.

Kultur- och fritidsnämndens vice ordförande Johan Peltonen (SD) har i sju år försökt stoppa det kommunala bidraget till Ibn Rushd utan att få stöd från något annat parti. Nu fick han med sig M, L och KD, trots att Folkbildningsrådet kom till slutsatsen att Ibn Rushd uppfyller kraven för fortsatt statsbidrag. S, C och MP deltog inte i beslutet.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att inte betala ut årets bidrag till det muslimska studieförbundet Ibn Rushd. Connie Asterman (S), till vänster, deltog inte i beslutet. Winnie Aronsson (L) och den övriga borgerliga alliansen instämde i kravet på ett stopp som Johan Peltonen (SD) drivit i sju år. Foto: Berit Önell

Kritiken mot Ibn Rushd har kommit från många håll de senaste åren. Studieförbundet har anklagats för att främja antidemokratiska och islamistiska krafter. Den ideella föreningen Folkbildningsrådet anlitade nu Erik Amnå, professor i statskunskap, för att utreda Ibn Rushds lämplighet som mottagare av statsbidrag.

Utredningen visar att flera av farhågorna stämmer. Ibn Rushd har har ideologisk anknytning till Muslimska Brödraskapet, har inbjudit föreläsare därifrån med demokratifientliga åsikter och styrs av ett mansdominerat nätverk.

Trots det kommer Erik Amnå i rapporten “När tilliten prövas” fram till att Ibn Rushd är en betydelsefull aktör i folkbildningen som ska få fortsatta bidrag. Studieförbundet har lyckats nå grupper som står långt från samhället, till exempel lågutbildade kvinnor.

– När allt kommer omkring är statsbidragsberättigad folkbildning ett intellektuellt och andligt högriskprojekt med oviss utgång, skriver han.

Johan Peltonen tycker inte att stat, regioner och kommuner ska ta sådana risker. Han var själv i Almedalen i somras och lyssnade på Erik Amnås presentation av den då bara delvis klara rapporten.

– Ibn Rushd är mer ett religiöst samfund än ett studieförbund, säger Johan Peltonen som är glad att kommunen nu satt ned foten.

Han hänvisar också till att flera myndigheter ifrågasatt fortsatta bidrag till Ibn Rushd och att terrorexperten Magnus Ranstorp på Försvarshögskolan uttalat sig mycket kritiskt till Folkbildningsrådets slutsats.

Ibn Rushds värdegrund är islam och inte demokrati, enligt politikerna från L, M och KD i Hässleholms kultur- och fritidsnämnd. Foto: Jonathan Önell

Connie Asterman (S) tycker tvärtom att det är rimligt att kommunen lyssnar på Folkbildningsrådet som nu utrett frågan och följer rekommendationen.

– Särskilt eftersom det gäller dåtid, det här är pengar som Ibn Rushd skulle haft tidigare, säger hon.

Vid arbetsutskottets sammanträde den 17 oktober ville hon inte ta diskussionen utan yrkade att ärendet skulle avgöras direkt i nämnden.

Ordförande Winnie Aronsson (L) och Johan Peltonen röstade ner henne och beslutet blev att föreslå nämnden att säga nej till förvaltningschef Anders Rosengrens förslag att betala ut bidraget.

Connie Asterman säger att partigruppen kommit fram till att inte delta i beslutet istället för att säga nej.

– Det är inte bara svart och vitt, säger hon.

Winnie Aronsson säger att alliansens ledamöter läst Erik Amnås utredning, men också bland annat Ledarsidorna.se som publicerat en granskande artikelserie om Muslimska Brödraskapets etablering i Sverige. I en protokollsanteckning som inte lämnades in eftersom det blev som allianspartierna ville skriver de bland annat att det är tydligt att Ibn Rushd är en av de nätverksorganisationer som Muslimska brödraskapet verkar igenom, att inbjudna predikanter förespråkat sharialagstiftning, jihad mot väst och förintelse av Israel och judar och att religion och arabisk språkundervisning har prioriterats, “deras värdegrund är islam och inte demokrati”.

– Vi har bildat oss vår egen uppfattning, säger Winnie Aronsson.

C och MP lämnade protokollsanteckningar.

Nästa år får inga studieförbund bidrag från Hässleholms kommun. Det har kultur- och fritidsnämnden tidigare beslutat som en del av det stora sparpaketet i internbudgeten för 2020.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se