Gruppen-3a-328x120

Skattehöjning på 24 öre klubbad

Skattehöjning på 24 öre klubbad

Kommunalskatten i Hässleholm höjs med 24 öre till 21,20 från årsskiftet. Det fick den styrande borgerliga alliansen igenom i kommunstyrelsen på onsdagen. S och V höll fast vid det tidigare förslaget på 50 öre och C ville höja med 40 öre för att mildra de stora sparkraven. SD deltog inte i beslutet.

S-kommunalrådet Lena Wallentheim kan nu tänka sig att stoppa Ungdomens hus för att rädda andra verksamheter.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Urban Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunledningen har tidigare aviserat att en skattehöjning på 50 öre kunde bli aktuell för både 2020 och 2021. När regeringens budget presenterades i september stod det klart att kommunen inte kommer att få ytterligare generella statliga bidrag som man hoppats på. Hässleholm får inte heller del av den statliga satsningen till kommuner som tagit stort ansvar för flyktingmottagningen.

Men nu har Sveriges kommuner och landsting, SKL presenterat sin nya skatteunderlagsprognos och för Hässleholm innebär det en ökning jämfört med budget på 34,1 miljoner kronor 2020, varav 11 miljoner är skatteutjämningsbidrag. Därför ville alliansen halvera skattehöjningen för 2020.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) säger dock att sparplanen ligger fast.

– Kostnadsökningarna har överstigit intäktsökningarna varje år de senaste åren och vi har samma situation framför oss. 2021 har vi ytterligare 53 miljoner som vi inte täcker, säger han.

För hans del är det inte aktuellt att höja med 50 öre för att slippa så stora sparkrav i nämnderna. Helst vill han inte höja skatten alls.

– Kommunalskatten slår också allra hårdast mot de svagaste eftersom den inte är progressiv, säger han.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S). Foto: Urban Önell

S vill däremot ha kvar 50-öringen, liksom i sitt eget budgetförslag.

– Vi hade också mycket mindre besparingar i vår budget, säger kommunalrådet Lena Wallentheim (S).

Hon utgår ifrån att de flesta skulle acceptera en skattehöjning för att slippa stora neddragningar.

– De slår oerhört hårt. Om vi behöll de 50 örena i skattehöjning hade vi inte behövt halvera Mötesplats Ljungdala, lägga ner bokbussen och dra in bidragen till studieförbunden. Vi har också fått signaler om att AME, som ska hjälpa dem som står längst från arbetsmarknaden, tvingas dra ner väldigt mycket, säger hon.

Därför ifrågasätter hon nu satsningen på Ungdomens hus med cirka 25 miljoner kronor.

– Vi är väldigt tveksamma till ytterligare en fritidsgård om vi inte måste stoppa det vi har, säger hon och nämner halveringen av Mötesplats Ljungdala och vikariestoppet på Markan som gör att verksamheten tvingas stänga om någon är sjuk.

Hon förklarar att hon i grunden är positiv till Ungdomens hus.

– Men inte på bekostnad av det vi har idag, säger hon.

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD). Foto: Urban Önell

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) säger att Mötesplats Ljungdala och Markan kan gå in i Ungdomens hus. Lena Wallentheim påminner då att Mötesplats Ljungdala inte nämndes i utredningen om Ungdomens hus.

– Vi har alltid velat lägga ner hela Mötesplats Ljungdala, säger Hanna Nilsson.

Hon förklarar att neddragningarna bara är början.

– Vi kan inte behålla allt och fortsätta ge allt åt alla, säger hon.

Lars Johnsson instämmer.

– Vi kan inte hålla på som vi gjort, säger han.

Han säger att AME hoppas lösa en del av sparkravet med extern finansiering såsom bidrag från EU eller staten och nämner att kommunen har många lokaler som kostar pengar.

– Det tar tid att ställa om, men vi måste se över lokalerna, säger han och hänvisar till den pågående lokalförsörjningsutredningen.

Det instämmer även Lena Wallentheim i. Men hon betonar att många av neddragningarna drabbar hässleholmarna hårt och att det kan leda till kostnader i någon annan ände.

– Studieförbunden har redan avbokat mycket av sina aktiviteter i Hässleholm. Det drabbar inte bara kommunen utan även företag får intäktsbortfall, säger hon.

Hanna Nilsson säger att det finns privata utförare och föreningar med samma utbud som studieförbunden.

Det imponerar inte på Lena Wallentheim.

– Körer för funktionshindrade har stoppats, kontrar hon.

Lars Johnsson konstaterar att Hässleholms kommun ligger i topp i Skåne när det gäller hög skatt. Han ser Örkelljunga som ett positivt exempel där skatten är två kronor lägre än i Hässleholm trots lägre skattekraft.

V lämnade en protokollsanteckning.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se