torsjö live

Skattehöjning på 24 öre klubbad

Kommunalskatten i Hässleholm höjs med 24 öre till 21,20 från årsskiftet. Det fick den styrande borgerliga alliansen igenom i kommunstyrelsen på onsdagen. S och V höll fast vid det tidigare förslaget på 50 öre och C ville höja med 40 öre för att mildra de stora sparkraven. SD deltog inte i beslutet. S-kommunalrådet Lena Wallentheim […]

Jordbruksarrende istället för träd till skydd för Hassellunden

Bostadsområdet Hassellunden fick byggas 650 meter från reningsverket i Hässleholm på villkor att befintlig natur lämnades orörd och jordbruksmarken planterades med lövträd som en skyddsridå. Det slogs fast i detaljplanen från 2003. Men kommunen, som är markägare, har inte planterat några träd utan istället fortsatt arrendera ut marken till jordbruk och till och med godkänt […]