Gruppen-3a-328x120

Dricksvatten vid reningsverket till kommunstyrelsens bord

Dricksvatten vid reningsverket till kommunstyrelsens bord

Frågan om kommunalt dricksvatten till bostäderna nedanför reningsverket kommer inom kort att hamna på kommunstyrelsens bord. Nästa steg blir att kommunen ska få yttra sig om ett beslutsförslag från länsstyrelsen. Va-bolaget Hässleholms vatten har då inte längre något inflytande och kan inte heller överklaga beslutet.

Det blir kommunstyrelsen som får ta ställning till om de boende nedanför reningsverket, vars brunnsvatten blivit allt sämre, ska få kommunalt dricksvatten.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Trine Gadmar, som handlägger ärendet på länsstyrelsen, förklarar i ett mejl till Frilagt att beslutet, om det blir så, kommer som ett föreläggande om att inrätta ett verksamhetsområde för dricksvatten. Det ställs inte till VA-huvudmannen Hässleholms vatten utan till kommunstyrelsen.

– Därför är det också kommunstyrelsen som får ha ett eventuellt förslag till beslut för yttrande innan vi förelägger kommunen om att inrätta verksamhetsområde, skriver Trine Gadmar.

Hon berättar att hon nu håller på att reda ut en del frågetecken i det yttrande som Hässleholms vatten skrev i mitten på maj.

– Jag kan därför inte säga så mycket precis nu, meddelar hon.

De som hittills har yttrat sig till länsstyrelsen är Hässleholms vatten och miljönämnden samt Linus Jepsson som bor i en av de berörda fastigheterna.

Linus Jepsson ställde skriftligen frågan till Hässleholms vattens vd Liselotte Stålhandske om bolaget skulle överklaga om länsstyrelsen beslutar att han ska få kommunalt vatten. Hon ringde då upp och sa att svaret var erbjudandet om att köpa hans hus. Men bolaget kan som sagt inte överklaga.

Liselotte Stålhandske säger till Frilagt att den återupptagna diskussionen om att köpa in fastigheterna inte har med länsstyrelsens vattenärende att göra.

-Vad bra att det ligger på oss, säger kommunalrådet Hanna Nilsson (SD). Foto: Berit Önell

Kommunalråden Lars Johnsson (M) och Hanna Nilsson (SD) har båda i intervjuer med Frilagt uttryckt sig positivt till att de boende skulle få kommunalt vatten. Hanna Nilsson var också tydlig med att hon inte anser det rimligt att lägga skattepengar på att köpa in bostäderna istället för att koppla in vatten.

Hanna Nilsson låter glatt överraskad när hon får höra att det är kommunstyrelsen som kommer att få beslutet och möjlighet att yttra sig.

– Vad bra att det ligger på oss, att den högsta instansen får bestämma, säger hon.

Hon ser ingen anledning till att ett yttrande skulle säga annat än att de boende skulle få vatten.

– Utifrån det jag vet nu kommer jag att stå fast vid det, säger hon.

Lars Johnsson befinner sig på resa och vill vänta med att uttala sig, helst tills han fått del av hela beslutsunderlaget.

– Jag vill inte föregripa ett beslut som ska fattas av kommunstyrelsen, meddelar han via sms.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2019-06-16 Vill köpa bostäder innan länsstyrelsen beslutar om vatten

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se