torsjö live vers2

Dricksvatten vid reningsverket till kommunstyrelsens bord

Frågan om kommunalt dricksvatten till bostäderna nedanför reningsverket kommer inom kort att hamna på kommunstyrelsens bord. Nästa steg blir att kommunen ska få yttra sig om ett beslutsförslag från länsstyrelsen. Va-bolaget Hässleholms vatten har då inte längre något inflytande och kan inte heller överklaga beslutet. Trine Gadmar, som handlägger ärendet på länsstyrelsen, förklarar i ett […]