torsjö live

Länsstyrelsen utreder kommunalt dricksvatten till bostäder vid reningsverket

Länsstyrelsen utreder kommunalt dricksvatten till bostäder vid reningsverket

Länsstyrelsen har påbörjat en utredning om kommunalt dricksvatten inom det område som pekats ut för skyddsavstånd kring reningsverket i Hässleholm. Ärendet inleddes för ett par veckor sedan efter att Linus Jepsson, som befarar att hans brunn förorenas av Hässleholms vattens verksamhet, skickat ett mejl till länsstyrelsen. Han påtalar där att dricksvatten drogs fram till en närliggande fastighet efter att kommunen köpt in den, trots att den tidigare ägaren nekats kommunalt vatten.

Hässleholms vatten och kommunens miljönämnd ska lämna synpunkter i frågan senast på fredag, den 15 februari. Hässleholms vatten har bett att få yttra sig muntligt vid ett möte med länsstyrelsen, men länsstyrelsen säger nej.

Verksamhetsområdena för vatten är mörkgrå i området mellan reningsverket och Finjasjön.

Ärendet gäller ”inrättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster avseende dricksvatten”. Idag finns verksamhetsområden för vatten och avlopp både norr och söder om det aktuella området vid Finjasjöns östra sida. Dessutom finns, enligt kartan, ett verksamhetsområde kring fastigheten nära Linus Jepssons. Frilagt har tidigare berättat om villan som fick vatten efter att kommunen köpt den med motiveringen att det skulle bli en camping i området. Någon camping blev det aldrig utan huset hyrdes ut som bostad en tid och revs senare.

Länsstyrelsen ber kortfattat att få miljönämndens (idag miljö- och stadsbyggnadsnämndens) och Hässleholms vattens synpunkter i frågan och hänvisar till Linus Jepssons skrivelse och bilder, i den del som gäller vattnet.

– Visst förstår jag att det var roligare att koppla in den andra fastigheten, skriver Linus Jepsson den 9 januari i mejlet som även är skickat till miljönämndens mejladress.

Han bifogar kartor över sitt åtta meter breda vägservitut, där vattenledningen är inritad, och verksamhetsområdena för vatten och avlopp.

Han skickar även bilder på den förorenade dagvattendammen som Hässleholm vatten nu tvingas undersöka efter föreläggande från miljökontoret. På en av bilderna syns död fisk.

Linus Jepsson ifrågasätter om det fortfarande är aktuellt med skyddsavstånd kring reningsverket, bland annat eftersom kommunen sågar ner träd vid Ormanäsvägen, trots att det enligt den fördjupade översiktsplanen ska anordnas en vall med träd för att skydda villorna där från reningsverket. Han undrar också om myndigheterna kan ombesörja att nya trädridåer planteras som skydd kring reningsverket eller om han kan ordna det. Den ridå som fanns mitt emot hans hus sågades ner för några år sedan när Hässleholms vatten övade på dem vid en kurs för motorsågskörkort. Nya träd utlovades, men har ännu inte planterats. Även odlingar och en jaktanläggning på reningsverkets mark gör att Linus Jepsson förmodar att tankarna på skyddsavstånd är avslutade.

Han har själv inte fått någon information från länsstyrelsen om att ett ärende om dricksvatten är inlett och blir lite förvånad när Frilagt berättar det. Han tycker också att det låter märkligt att Hässleholms vatten vill yttra sig vid ett möte med länsstyrelsen.

– Det är väl bra, men jag förstår inte att jag inte ens fått reda på att ärendet startat, säger han. Ska det diskuteras i slutna rum? Ska de fortsätta att baktala mig så som jag fått reda på att både politiker och tjänstemän gjort tidigare?

– Med tanke på deras höga löner tycker jag att de skulle använda sin tid bättre, till exempel utreda vad som händer i Finjasjön. Detta grundvatten är en del av problemet.

Han hoppas att länsstyrelsen börjat förstå att kommunen inte kan neka honom vatten.

– Enligt både lagstiftning och prejudicerande fall är det inget att diskutera. De kan inte hänvisa till att huset ligger utanför verksamhetsormåde eftersom de samtidigt vill ha alla som kunder, även där det är fysiskt svårt att koppla in, säger han och hänvisar till ett fall med en fastighet på Göingeåsen som fått kommunalt dricksvatten.

Han påpekar också att hans fastighet, liksom övriga i området ingår i en avstyckningsplan, en tidigare motsvarighet till detaljplan.

– Avstyckningsplanen är äldre än reningsverket, konstaterar han.

Han tycker annars att han kunde få gräva en ny brunn i en friskare vattenåder på kommunens mark intill, vilket han nekats.

Liselotte Stålhandske, vd på Hässleholms vatten, ville ha möte med länsstyrelsen istället för att skicka in ett skriftligt yttrande, men fick nej. Foto: Berit Önell

Hässleholms vattens vd Liselotte Stålhandske skriver i ett mejl till länsstyrelsen fredagen den 1 februari att bolagets företrädare kan komma till länsstyrelsens kontor följande vecka.

– Vi prioriterar att komma till ert kontor om det är mest tidseffektivt för er del. Nästa vecka har vi möjlighet att komma må-ti eftermiddag, on-fr hela dagen. Efter mötet kommer ni få en sammanfattande skrift, skriver hon.

Enligt förvaltningslagen kan både enskilda och myndigheter yttra sig antingen skriftligt eller muntligt, då vanligtvis per telefon. Men länsstyrelsens handläggare Trine Gadmar har inte tid att boka in något möte nu och anser inte heller att behövs. Dessutom ser hon nackdelar med ett möte.

– Det kan bli mer förvirrande i anteckningarna efter ett möte. Vad har yttrats och vad har man diskuterat?

Trine Gadmar förtydligar i ett mejl till Hässleholms vatten att begäran om yttrande enbart gäller verksamhetsområde för dricksvatten.

– Det andra som står i skrivelsen ska ni inte yttra er över, förklarar hon.

Hon påpekar att länsstyrelsen har ett möte med Hässleholms kommun om strategisk va-planering den 1 april.

– Alltså ber vi er yttra er enligt tidigare översänt önskemål, skriver hon.

Hon säger att hon inte vet varför Hässleholms vatten ville ha ett möte.

När kommunen och Hässleholms vatten lämnat sina synpunkter ska Linus Jepsson få möjlighet att yttra sig över dem. Det kan sedan bli flera yttranden fram och tillbaka, så länge något nytt kommer fram, innan länsstyrelsen gör sin bedömning.

– Det är inget vi skriver ett snabbt beslut om, säger Trine Gadmar.

Hon betonar att länsstyrelsen gör bedömningen utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv, inte ett ekonomiskt perspektiv.

Frilagt har sökt Liselotte Stålhandske för en kommentar, men hon svarar bara på mejl att Hässleholms vatten kommer att ge sina synpunker till länsstyrelsen senast den 15 februari.

Miljöchef Sven-Inge Svensson vill inte ha något nytt verksamhetsområde för vatten så nära reningsverket, möjligen ser han ett enskilt vattenavtal med Linus Jepsson som ett alternativ. Foto: Berit Önell

Kommunens miljöchef Sven-Inge Svensson säger att kommunledningen bestämmer, men miljö- och stadsbyggnadskontoret kommer att yttra sig.

– Vi kommer att svara att vi inte ser något skäl att dra ut kommunalt vatten till ett område där vi egentligen inte vill ha bostäder, säger han.

Han anser inte att det går att leda i bevis att Linus Jepssons brunn påverkats av Hässleholms vattens verksamhet.

– Grundvattenprover uppströms och nedströms reningsverket av bland annat klorid visar lägre halter nedströms än uppströms. Sötekärrsbäcken är inte heller påverkad av reningsverket, det har vi inte kunnat se. Men den är påverkad av något och Regito undersöker nu sedimenten och tar grundvattenprover för att se vad det är. Det kan eventuellt ha koppling till Linus Jepssons brunn, säger han.

Oavsett vad de proverna visar vill han inte dra fram vatten.

– Vi kan inte på hur lösa grunder som helst säga till Hässleholms vatten att någon ska ha vatten inkopplat. Nu är det dessutom frågan om ett nytt verksamhetsområde. Vi har ju en va-plan med olika områden där vi anser att det ska byggas ut. Den har reviderats och ligger nu hos länsstyrelsen igen, säger han.

Enligt Sven-Inge Svensson är alternativen att Linus Jepsson skaffar en ny brunn eller att han skulle få teckna enskilt avtal om vattenleverans, utan att nytt verksamhetsområde bildas. Två personer i Hästveda fick nyligen sådana avtal.

– Vilken chans Linus har till ett sådant vet jag inte, säger Sven-Inge Svensson och påpekar att fastighetsägare har ett eget ansvar för sitt vatten.

-Om man ställer till oreda ska man rätta till det, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) och konstaterar att det är kommunfullmäktige som beslutar om nya verksamhetsområden för vatten och avlopp. Foto: Berit Önell

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) har inte hört talas om ärendet, men konstaterar att kommunfullmäktige beslutar om nya verksamhetsområden för vatten och avlopp.

Han anser sig inte tillräckligt insatt, men öppnar för att kommunen kan ha ansvar för att ordna vatten om föroreningarna kommer från dess verksamhet.

– Förutsatt att det är klarlagt. Om man ställer till oreda ska man rätta till det, säger han.

Han uttrycker också förvåning över att Hässleholms vatten vill yttra sig vid ett möte.

– Om länsstyrelsen får ett yttrande muntligt får det ju skrivas ner. Det var lite udda. Jag förstår inte vad det är för poäng med ett möte, det kan inte sväva i luften, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se