Gruppen-3a-328x120

Felaktigt besked om att dricksvatten kan dröja två år

Felaktigt besked om att dricksvatten kan dröja två år

Han fick rätt efter att kommunen nekat honom vatteninkoppling i åtta år och pressat honom att riva sin tidigare bostad nära reningsverket. Nu väntar Linus Jepsson på att länsstyrelsens beslut ska verkställas. Men på fredagen fick han besked av kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) att det kan dröja två år – trots att kommunfullmäktige enligt länsstyrelsens beslut ska bestämma ett datum när inkoppling senast ska vara genomförd. Det visar sig att uppgiften kommer från Christer Caesar (KD), ordförande i styrelsen för det kommunala va-bolaget Hässleholms vatten som starkt motsatt sig att Linus Jepsson får kommunalt dricksvatten. Samtidigt pågår diskussioner om inlösen av huset.

Linus Jepssons förorenade brunn såg ut så här den 20 oktober.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunjurist Magnus Gjerstad har tidigare sagt att ärendet inte behöver utredas mer. Den kommunala vattenledningen är redan framdragen strax intill och det blir inga oklarheter om gränsdragningar eftersom verksamhetsområdet bara ska gälla en fastighet.

Lars Johnsson, som är advokat till yrket, säger först till Frilagt att man enligt lagstiftningen har två år på sig efter fullmäktiges beslut.

– Det har jag fått förklarat för mig, säger han.

Han medger dock att han inte själv läst vad det står i lagen. Det har däremot Frilagt gjort och där står ingenting sådant. När Lars Johnsson hör det säger han att han kan ha missförstått.

När han blir påmind om vad det står i länsstyrelsens beslut säger han att det blir fullmäktige som får ta ställning till när inkopplingen senast ska vara klar. Han tror att frågan kommer att tas upp i kommunfullmäktige i februari.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Urban Önell

Lars Johnsson berättar att han fått beskedet om att det kan ta två år från Hässleholms vattens styrelse. Ordförande Christer Caesar bekräftar att det är han som sagt det.

– Ungefär två år är praxis, säger han när Frilagt frågar om det stämmer.

Men då krockar väl det med länsstyrelsens beslut i detta fall, där står ju att kommunfullmäktige ska besluta?

– Nej, då gäller inte praxisen. Normalt sätter man ingen tid utan beslutar att inrätta verksamhetsområde och har då två år på sig. Men bestämmer fullmäktige en tid så gäller ju den.

Visste du inte det när du sa det till Lars Johnsson?

– Jag sa att det är praxis.

Varför sa du det, det var ju inte relevant?

– Det har väl ingen betydelse vad jag sagt och inte sagt, säger Christer Caesar irriterat.

Christer Caesar (KD). Foto: Berit Önell

Linus Jepsson undrar om syftet är att vilseleda honom för att han ska sälja huset “för en sång” istället för att vänta på vatten. Han har också övervägt försäljning och uppmanat kommunen att höra av sig om ett köp är aktuellt. Men ingen har tagit kontakt.

– De har haft sin chans. Om jag ska sälja huset vill jag hellre sälja privat och inte ha med några mellanhänder på kommunen att göra. Nu har jag också kollat med en tjänsteman på Hässleholms vatten som inte for med osanning om hur lång tid de har på sig att koppla in vattnet. Det Hässleholms vattens styrelse pysslar med är nog bedrägligt beteende, säger han.

Han förutsätter att det inte blir någon mer diskussion om tvångsinlösen efter att Boverket klargjort att det inte finns juridisk grund för fastställda skyddszoner vid reningsverk.

– Men i en “autonom republik” som Hässleholm vet man aldrig. Christer Caesar sa i förra veckan att det finns förordningar om hur stort riskavstånd det ska vara för ett reningsverk, men fick till slut backa.

Berit Önell

Läs mer:

2019-12-21 Boverket svarar: Inga reglerades skyddszoner vid reningsverk

2019-11-28 Ja till kommunalt dricksvatten till slut

2019-12-04 Inkoppling av kommunalt dricksvatten ska inte dröja

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se