Gruppen-3a-328x120

Inkoppling av kommunalt dricksvatten ska inte dröja

Inkoppling av kommunalt dricksvatten ska inte dröja

Kommunen ska inte dröja med att koppla in kommunalt dricksvatten till Linus Jepssons bostad vid reningsverket. Enligt länsstyrelsens föreläggande ska kommunfullmäktige fatta beslut senast den 1 maj 2020. Men så lång tid behöver det inte ta.

– Ambitionen är att det ska ordnas så fort som möjligt, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

Kommunjurist Magnus Gjerstad. Foto: Lotta Persson

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Urban Önell

Det är inte aktuellt att kommunen ska överklaga länsstyrelsens beslut.

Handläggaren, kommunjurist Magnus Gjerstad, säger att ärendet inte behöver utredas mer.

– Vi kan inte hålla på och utreda. Länsstyrelsen har sagt att vi ska göra det. Det är inget invecklat. Möjligen behöver man titta på praktiska detaljer som hur ledningar ska dras, säger han.

Vattenledningen är dock redan framdragen strax intill fastigheten eftersom kommunen tidigare inrättat ett “verksamhetsområde för allmänna vattentjänster avseende dricksvatten” för ett annat hus. Eftersom det även nu bara gäller en fastighet finns inga oklarheter kring gränsdragningarna för det nya verksamhetsområdet.

Magnus Gjerstad förklarar att kommunfullmäktige ska fatta beslut om att inrätta ett verksamhetsområde för dricksvatten på fastigheten och uppdra åt Hässleholms vatten att utföra det. Enligt länsstyrelsens föreläggande ska det också sättas ett datum när inkopplingen senast ska vara genomförd.

Berit Önell

Läs mer:

2019-11-28 Ja till kommunalt dricksvatten till slut

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se