logga-ligg-tjock

Stort intresse för att hjälpa till vid kriser

Stort intresse för att hjälpa till vid kriser

Intresset för att hjälpa till vid kriser i samhället är stort och ökande. I Hässleholm var det på onsdagskvällen fullsatt vid en informationsträff om Frivilliga Resursgruppen, FRG, som ska avslasta kommunen vid extraordinära händelser i fredstid. Så gott som alla deltagarna var beredda att ta på sig den blågula västen och anmälde sig också till grundutbildningen som startar nästa onsdag i Hässleholms civilförsvarsförenings regi.

Vid långvariga elavbrott, översvämningar, större olyckor, skogsbränder och andra kriser behövs professionella frivilliga som komplement till samhällets resurser. Därför utbildar Civilförsvarsförbundet med stöd av MSB intresserade till FRG. Konceptet började utvecklas redan 2003, men intresset har ökat de senaste åren då samhällets sårbarhet visat sig under bland annat pandemin och Ukrainakrisen.

Lokalt var den stora skogsbranden på Åbuamossen ett exempel där frivilliga gjorde viktiga insatser.

– Då behöver man veta vilka som är med, var de befinner sig, när de försvinner ut och när de kommer tillbaka, säger Bo Persson, ordförande i Hässleholms civilförsvarsförening och även känd som kommunpolitiker för Moderaterna.

Bilden visar skolsalen med deltagare och Bo Persson som lärare.
Det var fullsatt i brandstationens utbildningslokal vid informationsträffen om Frivilliga Resursgruppen.

FRG kan bland annat hjälpa till med att organisera frivilligarbetare i en sådan situation, informera, evakuera och sköta andra praktiska uppgifter. I grundutbildningen på 36 timmar ingår lektioner om samhällets sårbarhet, livsmedelshantering, krishantering, allmän brandkunskap, första hjälpen, skyddsrum och nödvatten. I slutet av utbildningen planeras träning på tältresning.

– Vi vet ju inte riktigt vilket uppdrag vi kommer att få, säger Bo Persson.

Det är kommunen som kallar in gruppen. Varje medlem skriver avtal med kommunen och anger kunskaper och intressen. Timersättning som för deltidsbrandman utgår.

En viktig uppgift är att upprätta så kallade trygghetspunkter dit människor kan komma för att få el, kommunikationsmöjlighet, värme och kanske mat vid ett stort strömavbrott eller liknande. Främst ska de 26 församlingshemmen i kommunen användas. Vid snökaoset på E22 nyligen öppnades en trygghetspunkt i Kristianstad dit evakuerade kunde föras.

Fyra personer hjälper Bo Persson med informationen: Mats Karlsson, Lennart Norrgren, Johan Dahlberg och Håkan Asplund.

De tar upp den omtalade hemberedskapen, att var och en ska förbereda sig på att klara sig utan hjälp från samhället i sju dygn istället för som tidigare 72 timmar.

– Vi tror inte att alla kan det, men vi som kan ska avlasta samhället för att de som behöver särskilt stöd ska kunna få det, säger Bo Persson.

Bilden visar Bo Persson.
Bo Persson berättade om vilka uppgifter som kan vänta de frivilliga.

De egentligen enda kraven på den som vill gå med i FRG är att ha fyllt 18 år och att vara eller bli medlem i någon av de 18 frivilliga försvarsföreningarna. Dessa har lite olika inriktning, bland andra ingår Civilförsvarsförbundet, Lottakårerna, Röda Korset och Svenska Brukshundsklubben.

– Alla frivilligorganisationer har märkt en tillströmning den senaste tiden, säger Bo Persson.

Han berättar att FRG för några år sedan hade målet att utbilda fem personer per år, men det blev inte så många. Med två grundutbildningar per år i tre år har FRG i Hässleholm nu växt till cirka 50 personer. Efter vårens kurs blir det 15-20 till. En del av de nu anmälda kommer dock från Perstorps kommun som man har ett samarbetsavtal med. Framöver blir det bara en grundkurs per år för att man ska hinna följa upp och hålla kontakten med de redan utbildade.

– Men det är alltid någon som slutar eller flyttar så det behöver fyllas på, säger Bo Persson.

Daniel Berglund från Hässleholm, som till vardags arbetar på kommunen med skolskjutsar, berättar att han redan före informationsträffen hade bestämt sig för att gå utbildningen.

– Jag har alltid känt att jag vill bidra i samhället, men inte känt till detta, säger han.

Han har också sökt in till Hemvärnet. Det är situationen i världen som gör att han vill engagera sig.

Bilden visar Daniel Berglund.
Daniel Berglund, Hässleholm.

– Jag sökte till Hemvärnet 2014 också efter att Ryssland hade gått in i Ukraina, men då fick jag inget svar. De var inte så på då, säger han.

Lilian Persson från Hässleholm har en kamrat som nyligen gått utbildningen och berättat om den.

– Jag tycker att det verkar intressant och vill kunna hjälpa till om det skulle behövas, säger hon.

Bilden visar Lilian Persson.
Lilian Persson, Hässleholm.

Liza Åhlund Engman från Perstorp berättar att hon ringde till sin kommuns säkerhetssamordnare för att fråga hur förberedelserna för olika kriser såg ut.

Bilden visar Liza Åhlund Engman.
Liza Åhlund Engman, Perstorp.

– Jag har själv arbetat som säkerhetschef i många år, på Börsen i Stockholm. När situationen är som den är nu finns anledning att se över beredskapen med nödvatten, it-säkerhet, hur man hanterar information med mera. Det är så sårbart, säger hon.

Svaret hon fick på sina frågor var: “Då ska du gå hit”.

Text och foto: Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se