Gruppen-3a-328x120

Hässleholm Miljö: “Stora mängder avlopp som bräddar”

Hässleholm Miljö: “Stora mängder avlopp som bräddar”

Hässleholm Miljö medger nu att det är stora volymer orenat avlopp som släpps ut i Finjasjön och andra vattendrag under den pågående översvämningen. Tidigare har bolaget tonat ner omfattningen och gått ut med att avloppet är så utspätt att 90 procent består av regnvatten.

– Det är stora mängder avlopp som bräddar, säger nu Anton Henryson, kommunikatör på Hässleholm Miljö.

SMHI gick under fredagen ut med en orange varning för översvämning och höga vattennivåer i Finjasjön från och med midnatt.

Bilden visar symbolen för orange vädervarning.
En orange vädervarning för översvämning är nu utfärdad för området vid Almaån och Finjasjön.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Tidigare har enbart gul varning utfärdats för området vid Finjasjön och även den lyftes i förra veckan. Denna vecka har vattennivån börjat stiga igen och var på torsdagen uppe på 45,27, men sjönk under fredagen åter två cm. Mer snö, regn och blåst väntas dock.

Den orange varningen är utfärdad för Almaån.

– Regn och snösmältning på vattenmättad mark orsakar hög tillrinning och höga vattennivåer i Finjasjön, skriver SMHI.

Detta kan drabba permanentbostäder, kommersiella verksamheter och mindre vägar. Varningen gäller tills vidare.

Som Frilagt berättat har flera pumpstationer varit helt avstängda under ett par veckor. Därmed skickas allt avlopp från invånarna, i Tyringes fall 5 000 personer, ut i naturen istället för till reningsverket. Den volymen blir inte mindre för att det regnar mer.

Varför säger ni att avloppsvattnet är så utspätt att det inte är något att oroa sig för? Den totala bräddade volymen hittills är mer än 200 miljoner liter?

– Det är väldigt stora volymer. Men anledningen till att det är stora volymer är att det även kommer in annat vatten i ledningsnätet, säger Anton Henryson.

Bilden visar Anton Henryson.
Anton Henryson, kommunikatör på Hässleholm Miljö.

När pumpstationerna är avstängda går väl allt avloppsvatten helt orenat ut i vattendragen?

– Det finns fall där det är helt orenat.

Varför försöker ni tona ner omfattningen?

– Vi försöker inte tona ner, bara förklara hur det hänger ihop. Bräddningarna är en säkerhetsfunktion, ofta inbyggd för att inte de höga flödena ska överbelasta pumpstationer och reningsverk och tränga upp i fastigheter, säger Anton Henryson.

Han berättar att Tyringes pumpstation fungerar som den ska på fredagen. Den kunde startas på tisdagen efter att ha varit stängd i två veckor. Men enligt bolagets rapport till miljökontoret fick den stängas av igen samma dag på grund av höga flöden. Nära två miljoner liter orenat avloppsvatten till pumpades ut under åtta timmar.

Enligt Anton Henryson har även Bjärnums pumpstation nu startat. De andra som rapporterats avstängda är pumpstationerna i Finja kyrkby och på Vallgatan.

Ormanäs pumpstation ska vara delvis avstängd. Anton Henryson bekräftar nu att pumpen i själva pumpstationen lyftes ut för rengöring mitt under översvämningen. Under tiden den var borta var även den pumpstationen helt avstängd, vilket inte redovisats till miljökontoret.

– Den har satts tillbaka, fungerar och pumpar mot reningsverket, säger han.

Tills på onsdagen kompletterades pumpstationen med två stora pumpar som kastade ut gulaktigt vatten i sjön, därefter bara en.

Hade ni kunnat göra mer för att minska bräddningarna?

– Vi undersöker andra lösningar också, till exempel att leda bort vatten via andra ledningar. Det skulle minska inläckaget om vi kan få bort någon sträcka på det sättet.

Anton Henryson känner inte till att man diskuterat att hämta delar av det bräddande vattnet med tankbil och transportera det till något annat reningsverk, vilket gjorts i Kristianstadstrakten.

Han berättar att tätning av läckande avloppsbrunnar fortsätter och har gett visst resultat.

Bilden visar en avloppsbrunn.
Locken har flugit av en del avloppsbrunnar på grund av det höga trycket.

Varför har man inte gjort det tidigare och höjt upp dem?

– En del är höjda, men locken har ändå lossnat på grund av det höga trycket.

– Jag kan inte svara på hur det är med alla brunnar, men det finns säkert ännu mer att göra för att vara förberedd.

Det måste vara lättare om ni slipper använda båt för att ta er till brunnarna?

– Det är naturligtvis svårare när de ligger 50-60 meter ut i vattnet. Det är också svårare att få på locken på grund av trycket.

Det trasiga rensgallret på reningsverket i Hässleholm har fortfarande inte bytts ut.

– Men för tillfället går allt inkommande genom det rensgaller som finns i drift.

På fredagen syntes på en lyftkran och en specialutrustad lastbil arbeta vid verket. Anton Henryson vet inte vad de gjorde där.

Bilden visar en lyftkran vid reningsverket i Hässleholm.
En lyftkran stod på fredagen vid reningsverket i Hässleholm. Men det trasiga rensgallret är ännu inte utbytt.

Hässleholm Miljös hemsida har fortfarande inte varnat för bakterier i det bräddade vattnet. E-colibakterier kan leva i månader i vatten.

– Bakterier kan såklart finnas. Men jag har inte varit med och diskuterat hur det ska informeras, säger Anton Henryson.

Han återkommer sedan och hävdar att både HMAB och kommunen har meddelat på sina hemsidor att om avloppsvatten tränger upp genom avloppen kan det innehålla smuts och bakterier. Det är inget som Frilagt sett, trots att vi läst informationen om översvämningen på hemsidorna dagligen. Däremot har kommunen uppmanat allmänheten att undvika de översvämmade områdena – för att inte köra fast med bil eller skada sig om man går genom vattenmassorna och inte ser var man sätter fötterna.

– I övrigt har vi inte sett ytterligare behov av att varna allmänheten. Om situationen skulle förändras kommer vi naturligtvis meddela detta, skriver Anton Henryson i ett mejl till Frilagt.

Berit Önell

Läs mer:

2024-02-08 Hundratals miljoner liter avloppsvatten ut i Finjasjön

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se