torsjö live

Experter kräver åtgärder mot PFAS – möten i nästa vecka

Experter kräver åtgärder mot PFAS – möten i nästa vecka

Fem experter uppmanar Hässleholms kommun att se till att de höga PFAS-halterna i Nävlinges dricksvatten, i Finjasjöfisk och i renat avloppsvatten från reningsverket i Hässleholm utreds. I en skrivelse uppmanar de även kommunen att informera om risker med att äta stora mängder av fisken. Nu verkar kommunen till slut reagera.

Miljöchef Torbjörn Håkansson berättar att ett möte i frågan planeras i nästa vecka tillsammans med va-bolaget Hässleholm Miljö och tekniska förvaltningen. Det kan komma rekommendationer om hur mycket fisk man bör äta eller om ytterligare provtagning. Finjasjöns fiskevårdsförening, som blivit nedringda av oroliga fiskare, ska hålla ett extra styrelsemöte.

Hässleholm Miljö meddelar att ett nytt reningssteg i år ska installeras på vattenverket i Nävlinge för att klara de skärpta gränsvärden för dricksvatten som gäller från och med 2026.

PFAS är ett samlingsnamn för en stor grupp konstgjorda ämnen som är extremt svårnedbrytbara. De förekommer i bland annat brandsläckningsskum, impregnerade kläder och smink. PFAS misstänks orsaka cancer, fosterskador, försämrat immunförsvar med mera. Farorna med PFAS har uppmärksammats alltmer de senaste åren.

Bilden visar Maglekärrsbäcken.
Höga PFAS-halter uppmättes i den översvämmade Maglekärrsbäcken där Hässleholms reningsverk har sitt utlopp.

Hässleholm Miljö har hittills inte undersökt förekomsten av PFAS varken på inkommande avloppsvatten eller i utloppet vid reningsverket i Hässleholm. Frilagt var först med att berätta om de höga PFAS-halterna i Maglekärrsbäcken, där reningsverket har sitt utlopp, som uppmättes när översvämningsdrabbade Inger och Jimmy Fallesen beställt vattenprover. De och deras grannar hade då slagit larm till kommunen och Hässleholm Miljö om föroreningar i sjövattnet som stod högt i trädgårdarna. När ingen tog ansvar för att undersöka vattnet beställde de själva analyser i både trädgårdarna och bäcken från Regito, Vittsjöföretaget som under många år skötte provtagningar i Finjasjön åt kommunen. Halten PFAS i bäcken uppmättes till 29 ng per liter, vilket enligt Regito är högt.

Bilden visar Inger och Jimmy Fallesen.
Översvämningsdrabbade Inger och Jimmy Fallesen är oroliga för det förorenade vattnet och beställde egna vattenprover när kommunen inte ville hjälpa till. Nu tvingar deras initiativ komunen att reagera. Foto: Berit Önell

Nu har Regitos Johan Forssblad, civilingenjör, och Helene Annadotter, doktor i limnologi, tillsammans med Agne Andersson, tidigare kommunekolog i Osby och suppleant i Samverkan för Hanöbukten, Kjell Andersson, tidigare forskningsingenjör på LTH och dykare, samt Andreas Vos, marinarkeolog, skickat en skrivelse med krav på åtgärder till kommunens miljö- och stadsbyggnadsnämnd.

Fem förslag på åtgärder

– Ålägg Hässleholm Miljö att undersöka varifrån de höga halterna av PFAS som når Finjasjön kommer, exempelvis genom att jämföra dagvatten, inkommande avloppsvatten och utgående renat avloppsvatten!

Det är ett av fem förslag på åtgärder. Experterna vill också att Hässleholm Miljö ska få i uppdrag att snarast undersöka orsakerna till att PFAS-halterna i både råvatten och dricksvatten i Nävlingeområdet är höga och informera om hur situationen ska lösas inför 2026 då gränsvärdet för dricksvatten sänks från 90 till 4 ng per liter.

Bilden visar Johan Forssblad.
Regito har under många år arbetat med provtagning i Finjasjön. Här mäter Johan Forssblad siktdjupet på väldigt tunn is. Foto: Pelle Enochsson

I februari 2023 låg utgående dricksvatten från Nävlinges vattenverk mer än dubbelt så högt: 8,6 ng per liter. Övriga vattenverk i kommunen klarade det framtida gränsvärdet. Tyringe hade dock 3,0, ett värde som är högre än det som Naturskyddsföreningen anser bör vara max för småbarn med cirka tio kilos kroppsvikt: 1,26 ng per liter.

Kommunen bör kartlägga tänkbara källor till PFAS. Särskilt riskabla är brandövningsplatser där brandsläckningsskum med PFAS kan ha använts.

Fem frysboxar med Finjasjöfisk

Experterna uppmanar kommunen att informera sportfiskare och fiskkonsumenter om PFAS. Det gäller särskilt de som hämtar gratis matfisk från kommunens så kallade vårdfiske som ska hålla de giftiga algblomningarna under kontroll. Cirka 70 ton braxen och mört ska tas upp årligen.

Många thailändare tar vara på fisken från Finjasjön. Johan Forssblad berättar att han frågade en kvinna hur ofta hon äter fisk. Svaret blev morgon, middag och kväll. Hon förklarade att det inte var några problem att alltid ha tillgång till fisk, trots att vårdfisket bara pågår någon månad vår och höst.

– Jag har fem frysboxar fulla med Finjasjöfisk att ta av!

Skrivelsen lägger ansvaret på kommunen.

– Hässleholms kommun har ett ansvar att upplysa dessa människor att de inte bör äta mer än en stor fiskportion ungefär en gång om året och kanske inte alls före och under graviditet.

Bilden visar utdelning av fisk från vårdfisket i Finjasjön.
Kommunen skänker bort fisken från reduktionsfisket som matfisk. Många thailändskor hämtar stora mängder fisk. Bilden togs vid reduktionsfisket hösten 2017. Foto: Lotta Persson

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås verka för att fisken i Finjasjön ska bli ätbar i större utsträckning framöver. Experterna menar att lokala livsmedelsresurser måste kunna användas så att man inte behöver flyga in fisk från avlägsna platser i världen.

Skrivelsen uttrycker oro för att det kanske inte kommer att gå att reduktionsfiska med nät i år på grund av de kraftiga blomningar av kisel- och grönalger som kan väntas efter att stora mängder orenat avloppsvatten släppts ut i sjön under översvämningen. Dessa alger sätter på kort tid igen fiskenäten.

Senfärdighet sedan 2019

Regito gjorde 2019 en undersökning av miljögifter i gös, braxen och mört från Finjasjön. Det sammanlagda medelvärdet av de sex fiskar som undersöktes för PFAS var 8,37 ng per gram. Två av dem låg över miljökvalitetsnormen på 9,1 ng per gram. Livsmedelsverket bedömde då att halterna inte var alarmerande, men gav en tydlig indikation på att sjön var påverkad.

– Det är angeläget att kommunen försöker spåra källan så att halterna i biota (levande organismer) inte ökar, skrev Livsmedelsverkets toxikolog då.

Det var 2019 känt att Efsa, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, arbetade för att kraftigt sänka det maximala rekommenderade intaget av PFAS-ämnen, men nya nivåer var inte fastställda.

Vid ett möte i stadshuset föreslog Regito att kommunen skulle upplysa fiskkonsumenter om problematiken med PFAS och varna för att äta stora mängder fisk.

– Under mötet blev vi på Regito AB kallade ”alarmister”. Våra insikter ledde till att vi inte fick komma till fler möten, berättar Johan Forssblad.

Han konstaterar att ingenting verkar ha hänt i frågan i Hässleholm sedan 2019. Men på högre nivå har kunskapen ökat och det står klart att problematiken med PFAS är betydligt värre än tidigare känt. Gränsvärdet för dricksvatten sänks därför från 90 till 4 ng per liter från och med 2026.

Efsa har också skärpt TWI, tolerabelt veckointag, till 4,4 ng per kilo kroppsvikt. Den svenska medelvikten för vuxna på 76 kilo innebär därmed 334 ng per vecka, knappt 40 gram fiskfilé från Finjasjön per vecka. En normal portion är kanske fyra gånger mer, vilket fyller hela PFAS-dosen per månad – om inga andra PFAS-källor tillkommer. Enligt Regito är det därför inte lämpligt att äta mer än högst en rejäl portion Finjasjöfisk per år.

Troligen kolfilter på vattenverket

Anton Henryson, kommunikatör på Hässleholm Miljö, berättar att bolaget har planerat och budgeterat för ett nytt reningssteg på Nävlinges vattenverk i år.

– Fortfarande pågår väldigt mycket forskning kring vilka reningsmetoder som är bäst. Förmodligen blir det någon sorts aktivt kolfilter, säger han.

Bilden visar Anton Henryson.
Anton Henryson, kommunikatör på Hässleholm Miljö. Foto: Urban Önell

Han förklarar att det inte pratats specifikt på Hässleholm Miljö om att spåra källan till de höga PFAS-halterna i Nävlinge.

– Det är ett förhållandevis lågt värde, det är inte säkert att det är en punktkälla, säger han.

När det gäller avloppsvattnet sa vd Mats Didriksson för två veckor sedan till Frilagt att man måste titta på var det kommer ifrån. Anton Henryson har inte hört något mer om det sedan dess.

– Men vi har inga krav på reningsverk att rena PFAS och inte heller tillstånd att göra det, säger han.

Han gissar att PFAS-rening kommer i framtiden, men kanske bara på större reningsverk.

– Det är inte reningsverket i sig som tillför PFAS, betonar han.

Han menar att giftet inte heller behöver komma från en punktkälla utan kan komma via exempelvis dagvatten. Bolaget har visst ansvar även för dagvattnet.

– Men vårt största fokus är dricksvattnet, det är där kraven finns, säger Anton Henryson.

Rekommendationer om fisk eller ny provtagning

Miljöchef Torbjörn Håkansson berättar att han fått information om att Hässleholm Miljö beslutat att reningen ska utökas på Nävlinge vattenverk. Därmed ställer miljöavdelningen inga krav. Det finns inte heller någon rekommendation att spåra PFAS i Nävlinge.

– Vi har inte tagit ställning till det i dagsläget, säger Torbjörn Håkansson.

När det gäller fisken kände han till den tidigare undersökningen och såg inte skäl att gå ut med rekommendationer, men konstaterar att det nya rekommenderade veckointaget givetvis påverkar bedömningen. Han ser inte halterna i det renade avloppsvattnet som alarmerande.

– Vi har kommit så långt att vi ska försöka få till ett möte med Hässleholm Miljö och tekniska förvaltningen i nästa vecka. Sedan blir det en pressträff med mer information för att det ska bli så klart och tydligt som möjigt, säger han.

Han förstår att människor påverkas av informationen om provtagningarna.

– Oavsett halterna skapar det otrygghet. Nu sätter vi oss och tittar på det, säger han.

Kan det bli rekommendationer om hur mycket fisk man bör äta?

– Ja, eller om det resulterar i något annat innan, eventuellt ytterligare provtagning av fisk, för det var ett antal år sedan. Ska vi ha mer aktuella siffror eller hur ska vi gå vidare? Vi har inte landat i den här frågan. Men alla de här frågorna är fortfarande på bordet, ingen har tagits bort, säger han.

Han vill också titta närmare på vad det rekommenderade veckointaget innebär.

– Vi får ta hjälp av experter, säger han och nämner Yrkesmedicin, Livsmedelsverket och även SGI angående PFAS-föroreningar i mark.

– Vi måste titta så vi inte gör något överilat när det gäller Finjasjön.

Fiskeföreningen nerringd

Mats Bengtsson, som arbetar med reduktionsfisket och är ordförande i Finjasjöns fiskevårdsförening, berättar att han blivit nerringd sedan nyheten om PFAS-halterna i Maglekärrsbäcken kom ut.

– Det har ringt väldigt många och undrat. Många tror att det är en akut grej, att man vält ut gift i sjön. Folk är inte riktigt insatta. Jag vet inte själv heller riktigt vad det innebär, säger han.

Bilden visar Mats Bengtsson med fiskfångst vid mörtdiket på Hovdala.
Mats Bengtsson, som arbetar med Finjasjöns vårdfiske, är också ordförande i Finjasjöns fiskevårdsförening. Många har ringt honom och uttryckt oro över PFAS i fisken. Nu vill föreningen göra en större miljögiftsanalys. Foto: Berit Önell

Men han hjälpte till med fisket vid undersökningen 2019 och tänker att den kan behöva kompletteras.

– Jag tog all braxen på samma lokal då och värdena kan variera i en sjö, säger han.

Han konstaterar att föreningen med närmare 800 medlemmar är direkt inblandad och har intresse i att värna fisken och vattnet.

– Vi har en väldigt stor sportfisketurism. Folk kommer från hela Europa för att fiska i Finjasjön.

Frågan ska diskuteras närmare vid ett extra styrelsesammanträde på torsdag.

– Vi har mer eller mindre redan bestämt att vi ska göra en större miljögiftsanalys, antingen i föreningens regi eller tillsammans med kommunen, säger Mats Bengtsson.

Berit Önell

Läs mer:

2024-03-02 PFAS och bakterier i utsläpp från översvämmat reningsverk

2024-03-08 Miljöchefen oroas inte av PFAS och bakterier från reningsverket

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se