Gruppen-3a-328x120

Polisen utredde inte skjutvapen och sprängmedel

Polisen utredde inte skjutvapen och sprängmedel

Oddvar Lönnerkrantz i Vittfarnas vikingaby fick i september 2023 tillkalla bombskyddet sedan han hittat skjutvapen och sprängmedel som kvarlämnats av en före detta hyresgäst. Men polisen lade ner förundersökningen direkt. Detta med anledning av att den misstänkte hade lämnat landet. Polisen anser inte att olovligt innehav av sprängmedel och flera skjutvapen är allvarligt nog för att ta kontakt med danska myndigheter.

Snåriga och utdragna processer har hemsökt vikingabyn vid Vätteryds gravfält och dess ägare, Oddvar Lönnerkrantz och Maral Otetileu. Deras hyresgäst, som flyttat hem till Danmark, slipper däremot besväras av polisen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Den 6 september 2023 påträffades vapen och sprängmedel i vikingabyn vid Vätteryds gravfält. De hade av allt att döma lämnats kvar av den tidigare hyresgästen, något polisen direkt informerades om.

Bilden visar förpackningen med sprängdeg.
Sprängämnena var det mest uppseendeväckande fyndet. Foto: Oddvar Lönnerkrantz.
Även ett gevär av fabrikat Mauser och en småkalibrig pistol med ljuddämpare upphittades, såväl som rikligt med ammunition.

Men trots att man visste vem det rörde sig om, och att straffen för olovlig hantering av vapen såväl som av brandfarliga och explosiva varor nyligen skärpts, lades förundersökningen ned redan den 14 september.

Straffvärdesmässigt råder presumtion för fängelse vid illegalt innehav av ett skjutvapen. Vid ringa brott, som om vapnet är obrukbart, kan det räcka med böter. Om brottet är grovt, vilket kan vara fallet om det rör sig om flera vapen eller om vapnet utsätter andra för fara, är straffvärdet fängelse i lägst två år och högst fem år och sedan lagändringen vid årsskiftet lägst fyra år, högst sju år.

Inte allvarligt enligt polisen

När Frilagt kontaktar jourhavande befäl Johan Claesson om händelsen kommer han först inte riktigt ihåg vad det rör sig om. Men efterhand klarnar det.

– Han hade flyttat utomlands och det fanns inte längre anledning att fullfölja. Hade det varit ett allvarligare brott hade det varit annorlunda, säger han.

– Det var ju ett bötesbrott, vi går inte in med någon begäran till utlandet för sådana brott.

Om det hade varit något med fängelsepåföljd, hade man då gått vidare?

– Det beror på digniteten. Är det ett grövre brott, brott mot person eller så, så har vi möjlighet att ta hjälp utomlands. Jag kommer inte riktigt ihåg, var det ammunition?

Det var vapen. Sprängdeg.

– Man har alltid möjlighet att titta på det igen. Vi bedömde där och då att vi går inte vidare med det nu i alla fall.

Och det är inte allvarligt?

– Jo, det är det. Det är ju allvarligt. Ändå. Men vi måste alltid göra en bedömning om hur mycket kraft vi skall lägga på att engagera utländska myndigheter.

– Det var också rätt oklart, vad vill jag minnas vad gäller omständigheter och så där. Nu har jag som sagt, med viss reservation för vilka spränggrejer det var, ibland dyker det ju upp såna där militära saker också, folk som gjort lumpen har med sig grejer och sånt. Det var nog visserligen inte aktuellt i det här fallet, utan det handlade främst om att den som bott där, han hade flyttat utomlands.

Men om han kommer tillbaka?

– Får man in nya uppgifter i ett fall kan man ta upp det igen. Det är en knapptryckning bort.

– Vi lade ner för att han lämnat landet. Men det finns alla andra parametrar också. De kan bidra till att man inte tycker att det är värt att hålla förundersökningen öppen.

Hårdare tag mot somliga

Frilagt meddelar Oddvar Lönnerkrantz att förundersökningen lagts ned, och varför.

– Mycket konstigt, säger han.

Hans egna erfarenheter av rättsväsendet har sett helt annorlunda ut.

Vid tidpunkten för fyndet var Oddvar Lönnerkrantz själv misstänkt för vapenbrott. Detta sedan Kenny Hansson (M), tidigare ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden polisanmält honom för olaga hot.

Bilden visar bilden med vapen på Oddvar Lönnerkrantz Facebooksida.
Kenny uppskattade inte Oddvar Lönnerkrantz försök att göra sig lustig på sociala medier.

Närmare ett år efter anmälan lade polisen till grovt vapenbrott i förundersökningen, enligt åklagaren med anledning av den plastiga soft air gun som Oddvar poserade med. Det ledde till en polisrazzia där Oddvars antika flintlåspistoler togs i förvar av polisen. De var inte tillståndspliktiga men återlämnades först i förra veckan, dock i skadat skick.

Alla misstankar mot Oddvar om vapenbrott är nu avfärdade. Men förundersökningen fortsätter i den del som rör olaga hot, även om preskriptionsdatum närmar sig.

Även processen mot Oddvar och hans fru om fornminnesbrott blev så utdragen att ett eventuellt brott av normalgraden hann preskriberas. Istället väcktes åtal för grovt fornminnesbrott vilket helt förutsägbart ledde till friande dom.

Jonathan Önell

Läs mer:

2023-06-29 Vikingar drogs inför rätta – för uppenbart preskriberat brott?

23-09-06 Vikingabyn hittade sprängmedel – bombskyddet på plats

2023-06-08 Frikänd från vapenbrott men polisen förstörde hans 1700-talspistoler

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se