torsjö live

C vill ha kvar Mötesplats Ljungdala och starta fler fritidsgårdar

C vill ha kvar Mötesplats Ljungdala och starta fler fritidsgårdar

INSÄNDARE. Centerpartiet står stadigt när det gäller satsningar på fritidsgårdar och ungdomar i kommunen. Vi vill behålla mötesplats Ljungdala och starta fler fritidsgårdar i våra kransorter. Vi vill även flytta verksamheten på kulturhuset upp till gamla Kyrkskolan. Att starta ungdomsverksamhet i kulturhuset var nödvändigt under tiden då Markan renoverades. Nu finns det flera skäl att flytta den centrala ungdomsverksamheten.  

  1. Fritidsgården i kulturhuset ligger nära områden med kriminell verksamhet och där socialt utsatta personer rör på sig. 
  2. Placeringen i kulturhuset har gått ut över annan verksamhet i byggnaden. 
  3. Lokalen i kulturhuset är inte ändamålsenlig då det finns för få rum. 

Centerpartiet har nyligen lämnat in en motion om att flytta den centrala fritidsgården till Kyrkskolan. Här finns redan en outnyttjad fastighet som med små medel skulle kunna användas för fritidsverksamhet. 

Utöver fritidsgårdar och mötesplatser med olika profil och syften i tätorten så vill Centerpartiet satsa i kransorterna. I vår budget tidigarelades start av sådan verksamhet och vi ser Tyringe som en prioriterad ort i detta sammanhang. 

Tyvärr ser vi nu att Kristdemokraterna samarbetar med Sverigedemokraterna. De lade ett gemensamt yrkande i kultur- och fritidsnämnden om att avveckla mötesplats Ljungdala. Detta förslag är i grund och botten ett SD-förslag och debatterades flitigt i kommunfullmäktige då budgeten för 2024 skulle antas. 

I budgetdebatten meddelade en företrädare för SD att mötesplats Ljungdala var ”en del av en destruktiv integrationspolitik”. Samtidigt tyckte en annan företrädare för SD att Ljungdala var ett problemområde som behövde extra stöd. Det var dock oklart hur en nedläggning av mötesplatsen skulle göra saker bättre för stadsdelen Ljungdala. Utöver dessa uttalanden påstods det att fritidsgården i kulturhuset kunde ersätta verksamheten på mötesplats Ljungdala och att barnen kunde ta sig dit i stället. Några fakta som stöd för argumenten presenterades ej på mötet och får ses som spekulationer.  

På samma möte sade sig KD först vilja ta del av en utredning om mötesplatsen innan beslut togs. Andra beslut utan utredning skulle ej vara seriösa. Vi i Centerpartiet konstaterar nu att KD tagit del av denna utredning och att man tagit sitt seriösa beslut. Nu hoppas vi att fler får ta del av denna utredning så vi kan förstå KDs bevekelsegrunder för detta initiativ och skälen för att gå SD:s ärenden. 

Vi i Centerpartiet vill även understryka att samtliga partier, under valdebatt hösten 2022, sade sig vilja värna och utveckla verksamheten på mötesplats Ljungdala. 

Centerpartiet ställer inte stadsdelar och kransorter mot varandra. Vi prioriterar både ungas väg in i samhället och integration där det behövs. Vi är stolta över Ljungdala och dess utveckling som stadsdel. Vi tillsatte dessutom medel i vår budget för att möjliggöra prioriterade satsningar på andra ställen i vår kommun. 

Magnus Olsson  Ann-Kristin Johnsson Ingrid Widell Anna Pålsson Anders Edwall
Centerns fullmäktigegrupp 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se