torsjö live vers2

Kommunen vill dämpa oron – tar PFAS-prover men väntar med att varna

Bilden visar Mathias Jönsson från tekniska förvaltningen, Mats Bengtsson från Finjasjöns fiskevårdsförening, miljöchef Torbjörn Håkansson och Mats Didriksson vd för Hässleholms Miljö.

Avslöjandet om de höga halterna PFAS vid reningsverkets utlopp såväl som fem experters skrivelse som anklagade kommunen för passivitet i förhållande till PFAS i vatten och finjasjöfisk blev en skräll. Enligt gränsvärdena från EU är fisken sannolikt på gränsen till oätlig – ändå varnas Hässleholmarna inte. Provtagningar för att kartlägga problemen har inte heller gjorts, […]