torsjö live vers2

Högre PFAS-halt i nya prover på Nävlinges dricksvatten

Högre PFAS-halt i nya prover på Nävlinges dricksvatten

Nya vattenprover visar att PFAS-halten i Nävlinges dricksvatten ligger nästan tre gånger så högt som det skärpta gränsvärdet från 2026. Men det kommunala va-bolaget Hässleholm Miljö fortsätter att på sin hemsida beskriva halten som “strax över det kommande gränsvärdet”.

Bilden visar en hand som håller i ett glas och fyller  det med vatten från en kran.
Dricksvattnet i Nävlinge klarar inte det kommande gränsvärdet för PFAS. Ett nytt reningssteg ska därför installeras i vattenverket.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Som Frilagt tidigare berättat visade också de förra vattenprovtagningarna på kommunens dricksvatten, från februari 2023, att Nävlinges vatten inte skulle klara det nya gränsvärdet för de giftiga ämnena som misstänks vara både cancerogena och hormonstörande. PFAS-halten var då 8,6 nanogram PFAS4 per liter, jämfört med gränsvärdet som blir 4,0. Ett nytt reningssteg ska därför under nästa år installeras på vattenverket i Nävlinge.

Hässleholm Miljö har nu presenterat nya vattenprover från den 15 mars. De visar en PFAS-halt i Nävlinge på 11 ng per liter, det vill säga nästan tre gånger gränsvärdet.

Övriga vattenverk ligger alla under 4,0 ng per liter. Dock har både Tyringe och Hässleholm högre halter än Naturskyddsföreningens rekommendation på max 1,26 ng per liter för barn som väger cirka tio kilo. Tyringe har 2,8 och Hässleholm 1,8.

Livsmedelseverket har uppmanat alla dricksvattenproducenter att fram tills gränsvärdena träder i kraft undersöka PFAS-halter och sätta in lämpliga åtgärder där det behövs.

Ytterligare vattenprover ska nu tas i Nävlinge.

Hässleholm Miljö kommer från och med i år att utöka antalet PFAS-provtagningar på vattenverken. Hur ofta det blir är dock inte bestämt ännu.

– I Nävlinge kan det bli tätare beroende på vad proverna visar, säger Anton Henryson, kommunikatör på Hässleholm Miljö.

Bilden visar Anton Henryson.
Anton Henryson, kommunikatör på Hässleholm Miljö. Foto: Urban Önell

Efter att det nya gränsvärdet börjat gälla krävs en provtagningsplan.

– Vi är fortfarande i fasen där vi jobbar med att kartlägga hur det ser ut, säger Anton Henryson.

Det är inte heller helt klart vad det nya reningssteget ska bestå av. Kolfilter är ett alternativ, men inte det mest effektiva mot de svårnedbrytbara PFAS-ämnena.

– Det händer mycket inom forskningen nu, både i Sverige och världen. Vi ska samla på oss så mycket information som möjligt innan vi bestämmer. Det finns olika tekniker med filter och jonbytare, förklarar Anton Henryson.

Han berättar att Hässleholm Miljö också försöker hitta eventuella källor till de höga PFAS-halterna i Nävlinge.

– Vi tittar på om det kan finnas någon eller några källor som vi kan härleda en något högre påverkan till. Men fortfarande är det ganska låga värden i förhållande till där det funnits brandövningsplatser. Det kan vara svårare att hitta mindre källor, men vi tittar uppströms. Det kommer vi att göra på de andra platserna också. Vi tittar övergripande på det, men vi är ingen tillsynsmyndighet. Vi kommer säkerligen att ha en dialog med miljökontoret framöver, säger han.

Förra gången skrev bolaget på sin hemsida att PFAS-halten låg “strax över det kommande gränsvärdet” – utan att ange någon siffra. Efter Frilagts påpekande lades det aktuella värdet till. Nu redovisas värdena från början, men fortfarande står det “strax över det kommande gränsvärdet”.

Bilden visar ett skärmklipp från Hässleholm Miljö AB:s hemsida.
Hässleholm Miljö beskriver fortfarande PFAS-halten som ”strax över det kommande gränsvärdet”, trots att den är nära tre gånger så hög.

Varför försöker ni tona ner det, rent matematiskt är det ju inte sant?

– Det är också viktigt att det är ett kommande gränsvärde. Vi är inte framme vid den punkten än, säger Anton Henryson.

Nej, men det var inte det jag frågade om. Det låter som att man helt enkelt försöker förminska något, det blir ju fel?

– Det är din tolkning.

Nej, det är ingen tolkning, rent matematiskt och logiskt är det så. Att skriva att det är strax över gränsvärdet är inte ens sant, jag hoppas du förstår vad jag menar?

– Ja, jag förstår vad du menar, samtidigt som man också måste sätta det i förhållande till att det är ett kommande gränsvärde och hur det har sett ut på andra platser där det verkligen har varit ett stort problem.

Det kan du göra ändå, men du behöver väl inte fördenskull förminska siffran?

– Nej och det finns ingen mening från vår sida att förminska någon siffra.

Men det är ju det ni gör?

– Det är din tolkning.

– Det är möjligt att man kan tänka sig att välja bort ett adjektiv. Men det är viktigt att man inte blir orolig heller när man läser.

Kan det inte leda till oro att man uppfattar det som att man inte riktigt skriver som det är?

– Det handlar inte om att vi inte skriver som det är. Jag hoppas att man känner ett förtroende för att vi gör allt vi kan just nu för att möta de gränsvärdena som kommer om drygt ett och ett halvt år.

I ett av de mest uppmärksammade fallen i Sverige i Kallinge i Blekinge låg PFAS- halten på över 10 000 ng per liter.

Berit Önell

Läs mer:

2024-03-15 Experter kräver åtgärder mot PFAS – möten i nästa vecka

2024-03-21 Vilseledde om PFAS i Nävlinge – ändrade efter Frilagts frågor

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se