torsjö live vers2

Portad från omsorgsnämnden efter begäran om handlingar

Bilden visar Christer Welinder.

En tjänsteperson på omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun är portad från omsorgsnämndens sammanträden efter att ha gjort en begäran om allmänna handlingar. Bland handlingarna fanns ordföranden Christer Welinders (S) mejlväxling om varför han stoppade personens medverkan på arbetsutskottets presskonferens för två veckor sedan. Imorgon föreslås nämnden besluta att neka utlämnande av handlingarna. Christer Welinder säger till […]

Högre PFAS-halt i nya prover på Nävlinges dricksvatten

Bilden visar en hand som håller i ett glas och fyller det med vatten från en kran.

Nya vattenprover visar att PFAS-halten i Nävlinges dricksvatten ligger nästan tre gånger så högt som det skärpta gränsvärdet från 2026. Men det kommunala va-bolaget Hässleholm Miljö fortsätter att på sin hemsida beskriva halten som “strax över det kommande gränsvärdet”. Som Frilagt tidigare berättat visade också de förra vattenprovtagningarna på kommunens dricksvatten, från februari 2023, att […]