torsjö live vers2

Portad från omsorgsnämnden efter begäran om handlingar

Portad från omsorgsnämnden efter begäran om handlingar

En tjänsteperson på omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun är portad från omsorgsnämndens sammanträden efter att ha gjort en begäran om allmänna handlingar. Bland handlingarna fanns ordföranden Christer Welinders (S) mejlväxling om varför han stoppade personens medverkan på arbetsutskottets presskonferens för två veckor sedan. Imorgon föreslås nämnden besluta att neka utlämnande av handlingarna.

Christer Welinder säger till Frilagt att det absolut inte handlar om repressalier och att tjänstepersonen “är med när vi behöver”.

Bilden visar omsorgsförvaltningens lokaler.
En anställd inom omsorgens administration får inte längre vara med på nämndssammanträden och presskonferenser. Foto: Jonathan Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Tjänstepersonen gjorde en skriftlig begäran om allmänna handlingar till omsorgschef Åsa Ollerstam Lundh.

– Jag begär härmed ut samtlig skriftlig konversation som du Åsa har haft med andra personer än mig själv om min indragna medverkan på presskonferensen den senaste veckan. Detta omfattar diskussioner om ärendet över mejl, teams, sms med flera kanaler som kan ha använts, står det bland annat i begäran som ingår i underlagen inför omsorgsnämndens sammanträde imorgon, tisdag.

Åsa Ollerstam Lundh vände sig till kommunjuristen Magnus Gjerstad för att få hjälp.

– Känns verkligen jättetråkigt detta, skriver hon till honom.

Han återkommer och meddelar att handlingarna inte är offentliga.

Beslutsförslaget är nu att begäran ska avslås eftersom samtlig korrespondens skett mellan förvaltningschefen och omsorgsnämndens ordförande, alltså inom samma myndighet. Enligt praxis är handlingarna därmed inte allmänna.

Både Christer Welinder och Åsa Ollerstam Lundh har anmält jäv och kommer att gå ut från sammanträdet när ärendet behandlas.

Christer Welinder (S), ordförande i omsorgsnämnden.
Christer Welinder (S), ordförande i omsorgsnämnden. Foto: Berit Önell

Tjänstepersonen bekräftar för Frilagt att hen inte längre får närvara på vare sig nämndens sammanträden eller efterföljande presskonferenser utan särskild inbjudan. Något som hen efter att i princip ha varit med varje gång i två år anser mycket anmärkningsvärt.

– Jag har mycket svårt att tänka mig att jag någonsin kommer att få en sådan inbjudan.

– Det stämmer att jag fick besked om att jag inte var välkommen på presskonferensen och därefter att jag inte heller skulle vara välkommen på nämnden, trots att jag har arbetsuppgifter kopplade till dessa båda händelser. Det är uppenbart för mig att orsaken åtminstone delvis ligger i att jag har begärt ut allmänna handlingar som inkluderar mejl till eller från nämndens ordförande. I övrigt ser jag ingen orsak att kommentera detta, då agerandet talar för sig självt, men jag antar att det är bra att det kommer ut eftersom trollen som bekant spricker i ljuset, skriver hen till Frilagt.

Christer Welinder betonar att det är ordförande som bestämmer vilka som ska vara med vid nämndens sammanträden och även vid presskonferenserna. Tjänstepersonen kan få vara med vid behov.

– Om det är något större ärende där vi tycker att vi behöver ha med hen.

– Vi försöker köra precis som kommunstyrelsen, säger han.

Är det inte ett straff för att personen begärt ut handlingar?

– Absolut inte. Det har alla rätt till enligt offentlighetsprincipen, säger han.

Grundlagen förbjuder också repressalier.

– Det är det inte, säger Christer Welinder.

På grund av att Welinder hamnar i en jävssituation kommer förste vice ordförande Ann Persson (M) att leda nämnden när ärendet om allmän handling behandlas.

Hon vill inte säga något om orsaken till att tjänstepersonen inte längre får vara med som tidigare.

– Det får du ta med Christer, det är hans beslut, säger hon.

Den stora arbetsmiljöutredningen som gjordes på omsorgsförvaltningen i höstas visade att merparten av de anställda på den administrativa avdelningen upplevde tystnadskultur, härskartekniker och syndabockstänk. Det talas också om repressalier och skvallerkultur och att vissa medarbetare fråntagits ansvar.

Berit Önell

Läs mer:

2024-12-19 Tystnadskultur och härskartekniker – professionellt stöd behövs

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se