torsjö live vers2

SD och FV ville lämna ut mejl om portad anställd

SD och FV ville lämna ut mejl om portad anställd

Mejlväxling mellan omsorgsnämndens ordförande och förvaltningschef med flera borde lämnas ut till den tjänsteperson som portats från nämndssammanträden och presskonferenser efter att ha begärt ut handlingarna. Det framförde både Sverigedemokraternas ledamöter och Folkets väls ersättare i omsorgsnämnden på tisdagen. Men beslutet blev att neka utlämnande med motiveringen att korrespondensen inte är allmän handling eftersom den skett internt inom förvaltningen.

Frilagt berättade på måndagen om att den anställda begärde ut kommunikation om att hen stoppats från medverkan i en presskonferens för två veckor sedan. Efter begäran om allmänna handlingar kom beskedet att personen inte heller behövde komma på nämndens sammanträden utan särskild inbjudan.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Nämndens ordförande Christer Welinder (S), som beslutat att tjänstepersonen inte ska få vara med, säger att hen kan få vara med vid behov och att det absolut inte handlar om repressalier.

Frågan om utlämnande av handlingarna togs upp vid tisdagens sammanträde i omsorgsnämnden eftersom varken förvaltningschef Åsa Ollerstam Lundh eller Christer Welinder kunde besluta på egen hand på grund av jäv. De fick därför också gå ut när ärendet behandlades.

Christer Welinder (S), ordförande i omsorgsnämnden.
Christer Welinder (S), ordförande i omsorgsnämnden.

Majoriteten av ledamöterna röstade för att neka utlämnande av handlingarna.

– Vi hänvisar till en dom från i april i år, säger Ann Persson (M), nämndens förste vice ordförande, som fick leda sammanträdet när Christer Welinder gick ut.

Domen i kammarrätten säger att mejl skickade inom samma myndighet inte är allmänna handlingar.

SD ville däremot att handlingarna skulle lämnas ut.

– Vi ville att alla handlingar som berör ärendet skulle lämnas ut till den som begärt det, säger Susanne Lottsfeldt (SD), andre vice ordförande i nämnden.

Bilden visar Susanne Lottsfeldt.
Susanne Lottsfeldt (SD), förste vice ordförande i omsorgsnämnden.

Bara SD:s ledamöter röstade för det förslaget och voteringen slutade 8-3. Ulrika Widmark Barnekow (FV) är ersättare och har därmed ingen rösträtt, men lämnade en protokollsanteckning med samma innebörd.

– Folkets Väl anser att handlingarna ska ges ut. Har man inget att dölja är det bara att lämna ut det som begärs. Inga hemlighetsmakerier får finnas. Det producerar bara misstro och misstankar och skapar dålig arbetsmiljö, skriver hon.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

– Begäran om utlämnande av handlingar ska ges skyndsamt, säger Ann Persson.

Berit Önell

Läs mer:

2024-05-06 Portad från omsorgsnämnden efter begäran om handlingar

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se