torsjö live vers2

Fångsten har startat: PFAS-test på 150 fiskar

Fångsten har startat: PFAS-test på 150 fiskar

150 fiskar från Finjasjön ska PFAS-testas. På söndagen inleddes fisket och i slutet på maj väntas provsvaren bli klara. Därefter kommer Livsmedelsverket att bedöma om det behövs särskilda rekommendationer för hur mycket fisk från Finjasjön det är lämpligt att äta. Vattenprover från sjön togs redan i förra veckan.

Alla som hanterar fisken och proverna måste vidta försiktighetsåtgärder för att motverka kontaminering. De får inte använda kläder, skor eller utrustning och inte heller solkrämer, smink eller deodorant som kan innehålla giftigt PFAS.

Bilden visar fisk från Finasjön.
Nu har insamlingen av Finjasjöfisk för PFAS-analyser startat. Arkivbild: Berit Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Provtagningarna föranleds av de höga halter PFAS som det lokala konsultföretaget Regito i februari uppmätte i Maglekärrsbäcken där reningsverket har sitt utsläpp, på uppdrag av översvämningsdrabbade boende vid sjön. Regito gjorde 2019 också en undersökning av miljögifter, bland annat PFAS i Finjasjöfisk. Två av sex fiskar hade då halter över den dåvarande miljökvalitetsnormen. Det tolerabla veckointaget har sänkts kraftigt sedan dess och enligt Regito är det idag inte lämpligt att äta mer än högst en rejäl portion Finjasjöfisk per år.

Hässleholms kommun och Finjasjöns fiskevårdsförening samarbetar nu om provtagningen och ska hjälpas åt med kostnaden på cirka 160 000 kronor. Konsultföretaget Calluna, som även ansvarar för de regelbundna provtagningarna av vattnet i sjön, har tagit fram provtagningsplaner, samlar in proverna, skickar dem för analys och bedömer sedan resultaten.

Enligt offerten från Calluna ska allt vara klart i slutet på maj.

– Jag tror att vi ska vara glada om vi är klara då. Det hänger delvis på hur snabbt vi hinner få upp rätt antal fiskar. Nu är fisken mer utspridd och det är svårare att fiska med not. Men vi vill bli färdiga så snart som möjligt, säger Mathias Jönsson, projektledare på tekniska förvaltningen.

Bilden visar Mathias Jönsson.
Mathias Jönsson är projektledare på tekniska förvaltningen som ansvarar för reduktionsfisket i samarbete med Finjasjöns fiskevårdsförening.

Fisket leds av fiskeföreningens ordförande Mats Bengtsson, som också har kommunens uppdrag att sköta reduktionsfisket för att förbättra sjöns vattenkvalitet.

Kommer ni att hinna informera innan den stora utdelningen av fisk från reduktionsfisket sätter igång i slutet på maj?

– Den pågår nästan alltid. Den här korta tiden är inte avgörande, problemet är i så fall om man ätit mycket fisk under lång tid, säger Mathias Jönsson.

Han säger att kommunen hade behövt ta PFAS-proverna även om inte fiskevårdsföreningen hjälpt till att betala.

– Ja, vi hade väl gått in och gjort det för att få en bild av hur det ser ut och inte minst för att dämpa viss obefogad oro, säger han.

Även om det är höga halter är det väl bättre att veta det?

– Ja, men det byggs upp en oro när man läser om att det finns PFAS, det uppfattas som en stor risk. Situationen i Ronneby har ju också varit aktuell (de skyhöga PFAS-halterna i dricksvattnet i Kallinge). Men jag kan själv säga att jag inte är jätteinsatt, säger Mathias Jönsson.

Han tror inte att risken är stor att värdena blir mycket högre än i Regitos prover från 2019.

– Om de är extremt mycket högre skulle det skett en stor tillförsel på några år, säger han.

– Om det blir onormalt höga halter får vi fortsätta utreda om vi kan hitta någon källa. Men PFAS finns i hela samhället.

Fisken kommer att fångas i omgångar på olika tre ställen i sjön för att man ska se om det är någon skillnad mellan dem. Ett är Sjörrödsviken med utloppet för Maglekärrsbäcken, som alltså avslöjats som en PFAS-källa för Finjasjön på grund av reningsverkets utsläpp. De andra delområdena är Guldkusten och Almaåns utlopp ur sjön.

Bilden visar en karta över Finjasjön med delområdena utmärkta.
Fisken ska fångas inom tre olika delområden i sjön.

Fem arter av matfiskar ska undersökas: abborre, gädda, gös, mört och braxen. Mört och braxen är intressanta eftersom det är de som tas upp i reduktionsfisket och kommunen skänker bort stora mängder till både mat och djurfoder. Abborre, gädda och gös är annars mer vanliga matfiskar. För abborre finns störst möjlighet att jämföra med PFAS-mätningar i andra sjöar eftersom arten ingår i den nationella miljöövervakningen av miljögifter i fisk.

Mathias Jönsson berättar att laboratorierna nu gärna vill ha extra mört och braxen från Finjasjön eftersom det inte finns mycket statistik på dessa sedan tidigare.

15 samlingsprover ska analyseras, tre av varje fiskart. I varje samlingsprov ingår minst tio fiskar. Totalt undersöks alltså 150 fiskar.

Fisken ska frysas in direkt efter fångst och när alla är insamlade hämtas de av personal från Calluna som skär ut muskelprover från fiskarnas rygg.

Vattenproverna har tagits på sex olika platser i sjön, i varje lokal på flera olika djup.

Berit Önell

Läs mer:

2019-04-15 Giftig PFAS i fisk från Finjasjön

2024-03-02 PFAS och bakterier i utsläpp från översvämmat reningsverk

2024-03-15 Experter kräver åtgärder mot PFAS – möten i nästa vecka

2024-03-23 Kommunen vill dämoa oron – tar PFAS-prover men väntar med att varna

2024-04-22 Plan för provtagning av PFAS i fisk inte klar ännu

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se