torsjö live vers2

Plan för provtagning av PFAS i fisk inte klar ännu

Plan för provtagning av PFAS i fisk inte klar ännu

Hässleholm Miljö presenterade de uppseendeväckande svaren på sina PFAS-prover vid reningsverket i fredags. Kommunen har däremot fortfarande inte, en månad efter presskonferensen vid Finjasjön, tagit några prover på PFAS i fisk och sjövatten. Men snart ska analysföretaget Calluna sätta igång.

– Vi håller på med en provtagningsplan. Calluna är upphandlade för övrig provtagning så vi kommer att använda dem, säger Mathias Jönsson på tekniska förvaltningen.

Bilden visar fisk från Finasjön.
Undersökningen av PFAS i Finjasjöfisken drar ut på tiden, men snart ska en provtagningsplan vara klar. Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Mathias Jönsson säger att en provtagningsplan behövs för att få rätt metodik och upplägg vid provtagningen.

– Calluna kommer med förslag för att proverna ska bli tillförlitliga, säger han.

– Vi har beställt uppdraget.

Han räknar med att provtagningarna ska starta i närtid.

– En del vattenprover kan eventuellt tas i slutet av denna vecka eller i nästa vecka. Fisken tar lite längre tid. Vi ska börja snart, men jag har inget datum, säger han.

Bilden visar Mathias Jönsson.
Mathias Jönsson på tekniska förvaltningen räknar med att provtagningarna ska starta i närtid. Foto: Urban Önell

Tanken är att cirka tio fiskar av varje art ska tas upp på flera olika ställen i sjön. Det är gädda, gös, abborre, mört och braxen. De ska frysas in och sedan provtas alla samtidigt efter att ryggfiléerna skurits ut.

– Vi ska ta samlingsprov, ett för varje art, förklarar Mathias Jönsson.

Han vet ännu inte detaljerna. Hur mycket provtagningarna kommer att kosta vet han inte heller. Kommunen och Finjasjöns fiskevårdsförening kommer att hjälpas åt med finansieringen. Men det betyder inte att fiskevårdsföreningen har fått vara med och bestämma hur fisken ska provtas.

– Vi får förlita oss på expertisen hos Calluna som har tagit in ytterligare expertis för att rådgöra, säger Mathias Jönsson.

– Jag hoppas vi ska få svar under nästa månad.

Mats Bengtsson, ordförande i fiskevårdsföreningen och den som på kommunens uppdrag arbetar med reduktionsfisket i sjön, kommer att hjälpa till att ta upp fisken för undersökningarna. Han säger till Frilagt att han nu har problem med reduktionsfisket på grund av det fortfarande höga vattenståndet efter översvämningen. Det är fortfarande en meter över normalt vattenstånd och sjön är därför betydligt mer utbredd än vanligt.

– Fisken går upp i de grunda översvämmade områdena och där går det inte att lägga nät, förklarar Mats Bengtsson.

Bilden visar Mats Bengtsson.
Mats Bengtsson får genom sitt företag betalt av kommunen för att reduktionsfiska och distribuera fångsten. Det rör sig om ca 70 000 kg/år.

Trots det har han fått upp rätt mycket fisk. Enligt de rapporter Mathias Jönsson fått är det hittills i år nära 14 ton.

– En rätt så bra start, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2024-04-19 Nya prover visar högre halter PFAS ut från reningsverket

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se