Gruppen-3a-328x120

Giftig PFAS i fisk från Finjasjön

Giftig PFAS i fisk från Finjasjön

Finjasjöfisk innehåller miljögiftet PFAS, enligt forskningsprojektets undersökningar. Men fiskevårdsföreningen kräver en mer omfattande miljöanalys och miljöchefen vill veta vad Livsmedelsverket säger om värdena innan allmänheten informeras.

Det giftiga ämnet PFAS, som bland annat kan komma från militära brandövningar, finns i Finjasjöfisk. Analyser på gös, braxen och mört visar värden både över och under gränsvärdet för PFAS.

Styrelsen för Finjasjöns fiskevårdsförening har fått ta del av provresultaten. Ordföranden Mats Bengtsson är oroad, men vill inte dra för snabba slutsatser om hur lämpligt det är att äta fisken.

– Jag vill analysera mer fisk. Sedan får de som begriper det uttala sig och komma med rekommendationer, säger han.

Miljöchef Sven-Inge Svensson vill ha Livsmedelsverkets hjälp med bedömningen innan allmänheten informeras.

Provtagningen av fisken har skett inom det pågående treåriga forskningsprojektet för Finjasjön som finansieras av Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelsen och kommunen. Länsstyrelsen beslöt i höstas att tillföra ytterligare 200 000 kronor till de tidigare 1,4 miljoner som avsatts. De nya pengarna gick till undersökningar av miljögifter i fisk samt av den gravt förorenade och oförklarligt uppvärmda Sötekärrsbäcken som mynnar i Finjasjön nära reningsverket och tippen intill där farligt avfall misstänks ha tippats.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Provsvaren från bäckens bottensediment var klara för mer än en månad sedan, men har fortfarande inte redovisats mer än delvis och muntligt. Sven-Inge Svensson, som leder forskningsprojektet, har berättat att PFAS hittats där, liksom metaller och alifater från oljeprodukter. Även grundvattnet i brunnar på båda sidor om bäcken har undersökts utifrån de parametrar som gett utslag i bäckens sediment.

Nu har alltså PFAS hittats också i fisk från Finjasjön. Militären har haft flera brandövningsplatser nära sjön. PFAS är så kallade högfluorerade ämnen som bryts ner långsamt eller inte alls i naturen. De misstänks vara reproduktionsstörande och cancerframkallande. I andra kommuner har fynd av PFAS i fisk lett till fiskeförbud eller rekommendationer om hur ofta fisken bör ätas. Halmsjön vid Arlanda flygplats fick fiskeförbud redan 2008 på grund av förhöjda halter av PFAS.

Miljöchef Sven-Inge Svensson. Foto: Berit Önell

Men Sven-Inge Svensson vill inte berätta om provsvaren i Finjasjöfisken ännu.

I torsdags sa han till Frilagt att fler fiskar skulle undersökas och att det skulle ha skett veckan dessförinnan. Han hoppades att resultaten, både för fisken, bäcken och brunnarna skulle vara klara att redovisa till påsk.

På måndagen är han fortfarande förtegen.

– Vi behöver ta reda på lite mer om vilka förutsättningar som finns utifrån vilka ämnen vi hittat. Jag vill veta vad Livsmedelsverket säger innan vi går ut och säger något, framförallt om hur mycket, någon form av rekommendation, säger han.

Om det är något som är olämpligt att äta bör det väl gå ut information så fort som möjligt till allmänheten?

– Man ska veta vad man ska informera om. Vi har lite att reda ut så att det blir rätt och riktigt, det som kommer ut, säger han.

Därefter vill han kalla till presskonferens.

– Meningen är att vi ska få det klart denna veckan, säger han.

Mats Bengtsson är ordförande i Finjasjöns fiskevårdsförening och arbetar också med reduktionsfisket som ingår i restaureringen av sjön. De senaste åren har han också kunnat fiska upp stora mängder mört ur diket vid Tormestorpsån på Hovdalaområdet. Foto: Berit Önell

Mats Bengtsson berättar att han och fiskevårdsföreningen ville att fler fiskar skulle skickas för analys och det snabbt på grund av de höga PFAS-värdena.

– Vi har krävt en omfattande miljögiftsanalys, förklarar han.

Han är förvånad över att han sedan inte hört något om att fler fiskar skulle undersökas.

– Jag vill veta, jag vet inte vad jag ska göra. Jag står här med en hel fiskevårdsförening, säger han.

Han berättar att det var han som för fem-sex veckor sedan tog upp de fiskar som då skickades för analys.

– Det är jag som har gjort allt med fisken, men Regito har skickat in den. Jag har skurit ut muskulatur med mera. Det var rätt komplicerat, säger han.

Bara två fiskar av varje art skickades då för analys.

Mats Bengtsson tycker att det är svårt att dra slutsatser utifrån det han vet idag.

– För PFAS var det rätt stora variationer och felmarginalen är upp till 30 procent. Medelvärdet var klart under gränsvärdet, men någon var över. Jag kan inte gå ut och säga varken det ena eller det andra, jag går i väntans tider, säger han.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2018-07-10 Beslut om pengar till forskning om Finjasjön

2018-11-29 Extra pengar till undersökningar kring mystisk bäck

2019-03-06 Sötekärrsbäcken förorenad av PFAS Reningsverkets påverkan på sjön ska redovisas

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se