torsjö live

Beslut om pengar till forskning om Finjasjön

Beslut om pengar till forskning om Finjasjön

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat ge bidrag till forskningen om hur Finjasjön ska kunna må bättre.

Havs- och vattenmyndigheten har nu beslutat bidra med nära en miljon kronor till länsstyrelsens och kommunens forskningsprojekt ”Finjasjön – en balansakt mellan bra och dåligt tillstånd – vad är droppen?”

Myndigheten meddelar också att en ny stödfunktion planeras för samordning av åtgärder i övergödda sjöar, något som forskningen blir en del av.

Ett muntligt besked om bidraget kom redan för några veckor sedan.

Syftet med det treåriga projektet, som inleds redan i år, är att undersöka hur stor näringsbelastningen från interna och externa källor får vara för att Finjasjön ska uppnå god status samt utreda de försämringar som observerats de senaste åren.

Havs- och vattenmyndigheten bedömer att forskningen är relevant för att få del av medel från ”Stärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning”. Den kan också väntas bidra till att miljökvalitetsmålen ”Ingen övergödning” och ”Levande sjöar och vattendrag” uppnås.

– Bland projektets förväntade resultat ingår ett kunskapsunderlag för att kunna identifiera de åtgärder som krävs för att nå god status. Med tanke på det långvariga åtgärdsarbete som bedrivits i Finjasjön och projektets fokus på både sjön och tillrinningsområdet så bedöms projektet även bidra med värdefull erfarenhet till den stödfunktion för åtgärdssamordning som kommer att utvecklas, skriver Havs- och vattenmyndigheten.

Hela forskningsprojektet beräknas kosta 1,4 miljoner kronor. Havs- och vattenmyndigheten bidrar med 944 300 kronor, länsstyrelsen med 300 000 kronor och Hässleholms kommun med 200 000 kronor. Förhoppningen är att arbetet ska starta den 1 oktober.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:

2018-05-29 Söker miljon för att forska om Finjasjöns problem

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se