torsjö live vers2

Satsa på bostäder

Satsa på bostäder

INSÄNDARE. De sista åren har vi Socialdemokrater i Hässleholms Kommun medverkat till att vi har fått nya arbetsplatser som innebär 300-400 nya arbetstillfällen.

Låt oss nu tillsammans se till att vi kan underlätta för Hässlehem och andra byggare att skapa bostäder till dem.

Vi Socialdemokrater har genomfört den största statliga bostadssatsningen på 20 år.

Detta har vi gjort: Infört ett investeringsstöd för byggande av hyreslägenheter och studentbostäder, infört en byggbonus till kommuner som bidrar till ett ökat bostadsbyggande, stöd till att renovera och energi-effektivisera bostadsområden

Låt oss nu gå vidare och se till att vi i Hässleholms Kommun kan ta del av dessa olika statliga stöd. Vi vill: Förtäta byggnationen kring våra stationer, bygga fler trygghetsboende/seniorboende i hela kommunen samt se till att vi får en blandad bebyggelse för att främja integrationen inte minst mellan äldre och yngre

Leif Nilsson, Monica Ero, Jonas Andersson, Diana Hagman, Martin Pålsson

Socialdemokrater i Byggnadsnämnden Hässleholm

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se