torsjö live vers2

Värna den lilla människan

Värna den lilla människan

INSÄNDARE. Vi människor har ibland behov av hjälp och stöd, ibland klarar vi oss helt själva, och kan till och med hjälpa andra, i andra situationer behöver vi en hjälpande hand eller lite stöd. Den psykiska ohälsan är idag ett stort problem som har många olika förklaringar. Men det vi vet är att det är många som mår psykiskt dåligt i dag. Här tror jag att vi i Hässleholm är på rätt spår genom våra familjecentraler. Det behövs mer förebyggande verksamheter som stöttar familjen och där du som förälder inte behöver ansöka om olika insatser hos socialförvaltningen, utan du söker själv det stöd du behöver. Vi Socialdemokrater vill att vi öppnar fler familjecentraler i Hässleholm (det finns en i dag som behöver större lokaler).  Det behövs minst en till. I dessa kan vi samarbeta, vilket redan görs på den som finns, med Region Skåne. Här kan vi nå kontakt med de blivande föräldrarna som kanske behöver stöd redan innan de blivit föräldrar. Närheten finns för att stötta nästa generation i tidigt stadie. I dessa lokaler finns öppen förskola, barnmorskemottagning, mödravård och socialrådgivning, detta borde erbjudas alla .Alla dessa enheter inom samma tak, perfekt för att kunna samverka och samarbeta.

Vi behöver från den politiska sidan skapa större trygghet i vårt samhälle. Detta kan vara ett sätt.

 

Lena Nilsson(S)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se