torsjö live

Badbart igen i Björkviken, Mjölkalånga och Humlesjön

Badbart igen i Björkviken, Mjölkalånga och Humlesjön

På söndagen var det en del som badade vid Björkviken, trots algblomningen. Foto: Berit Önell

Algblomningen i Björkviken hade på måndagen lagt sig igen efter den gröna soppan på söndagen. Även vid badplatsen i Mjölkalånga, på andra sidan Finjasjön, konstaterade fritidskontorets personal att vattnet var klart och skylten med avrådan från bad togs ner.

– Algerna kommer fort och kan också försvinna fort. Vi får uppmana till egenansvar, mitt spontana råd är att inte låta barnen gå ner i vattnet om det är grönt, säger Jonas Kronholm, tillförordnad föreståndare för Tyrs Hov och en av de ansvariga för kommunens badplatser.

Humlesjön i Röke har haft både algblomning och för hög bakteriehalt i vattnet, men på måndagen kom provsvar som visade godkända värden och inga alger syntes till. Därmed togs skylten som avrått från bad där också ner. Därmed avråds för närvarande inte från bad vid någon av kommunens 13 badplatser.

Algblomningen är över för denna gången, men döda fiskar låg på måndagen fortfarande på Björkvikens strand.

Vid Björkviken låg på måndagen fortfarande döda fiskar på stranden, men vattnet såg alltså bra ut. Det var ändå folktomt på badplatsen, kanske för att solen gått i moln.

I år har fritidskontoret tagit över provtagningen av bakterier i alla badsjöarna från miljökontoret.

Tillförordnade fritidschefen Henrik Samevik ser flera fördelar med förändringen.

– Som verksamhetsansvariga för badplatserna får vi bättre kontroll på kvaliteten om vi tar proverna själva. Miljökontoret har de inte resurser att sköta det och vi har inte råd att köpa tjänsten av dem som vi gjort tidigare. Men vi skickar alla analysresultat till dem, säger han.

Fritidskontoret lämnar uppgifter om provtagningar och algförekomst till Havs- och vattenmyndighetens webbplats Badplatsen där intresserade kan se hur det står till med olika badplatser.

Frilagt noterade i helgen att Badplatsen redovisade avrådan från bad i Mjölkalånga och Humlesjön, men inte i Björkviken. Det trots att det var algblomning den 26 juni vid båda badplatserna i Finjasjön.

– Det var algblomning i Björkviken på förmiddagen den 26 juni och då blev det en avrådan. Senare samma dag hade algerna försvunnit. En kollega såg att vattnet var klart och undrade varför det var avrådan, så då tog vi bort den texten och någon skylt kom aldrig upp, berättar Jonas Kronholm.

I Mjölkalånga fortsatte algblomningen hela dagen och därför sattes skylten upp med avrådan från bad tills vidare.

Jonas Kronholm berättar att fritidskontoret har målsättningen att alla badplatser ska ha daglig tillsyn, även på helgerna. Då kontrolleras även om det är algblomning.

Men fritidskontoret tittar bara till två av badplatserna, Mjölkalånga och Humlesjön. De övriga elva kontrolleras antingen av tekniska förvaltningens personal eller av föreningar. När det gäller Björkviken är det tekniska förvaltningen. Jonas Kronholm vet därför inte när helgens algblomning upptäcktes.

Provtagningen vid alla badplatserna görs däremot av fritidskontorets personal.

Jonas Kronholm förstår att det kan vara svårt att bedöma om det är lämpligt att bada eller ej, men manar till försiktighet.

Vid Björkviken finns allmän information om algblomning på en skyld vid toalettbyggnaden. Det finns också duschar där den som är orolig för att ha fått alger på sig i badet kan skölja av sig.

I Humlesjön uppmättes för höga halter av e-coli den 26 juni då också algblomning konstaterades. Ett omprov togs den 3 juli angående bakterierna. Eftersom det nu visat sig vara utan anmärkning bedöms faran vara över. Imorgon, tisdag, tas nya vattenprover i Humlesjön.

Vid Björkviken och i Mjölkalånga tas nya badvattenprover i nästa vecka.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se