torsjö live vers2

Sätt ett tak för vargstammen i Skåne!

Sätt ett tak för vargstammen i Skåne!

INSÄNDARE. I dag finns det minst tre vargrevir i Skåne. Stammen uppskattas – före årets tillökning i form av nya valpkullar – uppgå till cirka 30 individer. Och konsekvenserna är mycket tydliga: bara under perioden januari till maj i år har länsstyrelsen konstaterat tolv vargangrepp i Skåne, därutöver ett antal situationer där det inte går att fastslå orsak.

Det är svårt att avvärja angrepp med hjälp av skyddsjakt, för att inte tala om hur svårt det är att på så sätt balansera stammen. När Sydsvenskan gick igenom sex beslut om skyddsjakt i Skåne så hade dessa bara resulterat i en enda skjuten varg.

Varje angrepp är inte bara oerhört påfrestande för de djurägare som drabbas, utan bidrar även till ökad splittring mellan stad och land, samt till bristande tilltro till samhället i stort. Den stora frågan är därför hur många vargar vi kommer att tvingas hålla i Skåne innan det blir tillåtet att balansera stammen med hjälp av licensjakt?

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Naturvårdsverket vill ha ett ”golv” på 85 vargar för det södra förvaltningsområdet, där Skåne ingår. Det golvet får inte underskridas, vilket innebär att antalet vargar i praktiken kommer att vara högre än så. Problemet med den modellen är att det tätbebyggda Skåne kan tvingas hålla en orimligt stor andel av Naturvårdsverkets minimistam.

Skånes vargstam har gått från 0 till 30 på tre år. Med konstaterade föryngringar i samtliga tre skånska revir är antalet vargar i Skåne betydligt fler än så i dag. Ett golv för södra Sveriges vargstam måste därför förenas med ett tak för Skånes vargstam, liksom ett tak för stammens storlek i övriga sydsvenska län.

Det är lätt att skylla på EU, men inom EU:s institutioner pågår nu en process för att sänka vargens skyddsstatus, vilket skulle öppna för en mer aktiv förvaltning. Den svenska riksdagen har tidigare fattat beslut om en vargstam på mellan 170 och 270 individer, ett beslut som tidigare rödgröna regeringar aktivt trotsade.

Vargstammen måste minskas och vargen ska inte tillåtas breda ut sig där den utgör en fara för djurhållning. För att lyckas med detta måste licensjakten öka kraftigt, samtidigt som skyddsjakten görs enklare, snabbare och flexiblare. Det är hög tid att inleda licensjakt i Skåne redan i vinter, så att den snabbt växande stammen kan minskas.

Boriana Åberg (M)
Skånsk kandidat till Europaparlamentet på plats 5

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se