Gruppen-3a-328x120

V vill ha brygga i Finjasjön – men räddar inga simhallar

V vill ha brygga i Finjasjön – men räddar inga simhallar

Vänsterpartiet vill satsa på en 100 meter lång badbrygga vid Björkvikens badplats i Finjasjön. V- budgeten innehåller även mer pengar till omsorg, socialtjänst och skola, återinfört stöd till studieförbund och en ny bokbuss, men följer i stort S- och M-förslaget. V kommer inte att bidra till att rädda simhallarna i Tyringe och Bjärnum genom att släppa fram ett tillägg till styrets budget.

– Vi har skrivit på ett avtal där vi garanterar att deras budget går igenom, säger gruppledaren Magnus Åkeborn, men konstaterar att det främst är svårt för V-ledamöterna att gå emot sitt eget budgetförslag där det inte finns några pengar till simhallarna.

Magnus Åkeborn förklarar att Vänsterpartiet är bundet till avtalet med S och M som för ett år sedan möjliggjorde ett nytt styre i kommunen efter att vikingaskandalen spräckt den SD-ledda majoriteten. De fyra V-ledamöterna ska enligt Magnus Åkeborn rösta för styrets budget. Visserligen behövs bara sju stödröster och stödpartierna V, L och MP har tillsammans nio, men han betonar solidaritet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi är ett stödparti på grund av att vi fick bort Hanna Nilsson och SD och KD på en gång. Det avtalet håller vi. Det var jättetuffa förhandlingar.

Bilden visar Magnus Åkeborn.
Gruppledaren Magnus Åkeborn berättar om Vänsterpartiets budgetförslag där bland annat en ny brygga vid Björkviken och mer pengar till socialtjänst och omsorg ingår. Foto: Berit Önell

Avtalet påverkar också V:s egen budget.

– Vi lägger inte in några drömslott, säger Magnus Åkeborn.

– Vi försöker lägga en seriös budget som också hedrar avtalet. Det löper fram till nästa val. Ju närmare det vi kommer kan vi naturligtvis se på större reformer som vi vill göra.

Magnus Åkeborn ser inget utrymme för V-ledamöter att hjälpa till att få igenom SD:s förslag till ett tillägg till styrets budget som täcker driftkostnaderna för simhallarna i Tyringe och Bjärnum de närmaste åren.

– Vi ställer alla upp på avtalet, säger han.

Men genom att V inte har med simhallarna i sin egen budget skulle en röst på ett tillägg inte bara slå mot de styrande utan också bli en röst mot den egna budgeten.

S och V har dock tidigare själva tillsammans med SD drivit igenom tillägg då kommunen styrdes av en borgerlig minoritet. Då gällde det Sösdala simhall.

– I opposition kan man göra så, säger Magnus Åkeborn.

Då hade partierna också pengar avsatta i sina egna budgetförslag. Men det blev ändå inte någon renovering.

– SD svek sig själva, säger Magnus Åkeborn.

Nu skulle han istället kunna tänka sig att ställa sig bakom ett tillägg om en ny badbrygga i Finjasjön. Förslaget från V är enklare än Rotarys och villaägarföreningens nedlagda storstilade projekt med en 200 meter lång brygga.

V-bryggan är 100 meter lång och är en investering på 600 000 kronor. 30 000 kronor per år avsätts till driften.

– Den är högflytande och fast förankrad med vattenflöde under, berättar Magnus Åkeborn.

Bilden visar Björkvikens gamla brygga i solnedgång.
Det var länge sedan Björkviken hade en badbrygga. V föreslår nu en enklare variant än den som villaföreningen och Rotary arbetade för. Men sjöns vattenkvalitet blir det inte pengar till. Foto: Urban Önell

Inga pengar avsätts dock till att åtgärda Finjasjöns vattenkvalitet. Däremot ska sjöns översvämningsproblematik och dagvattenhantering i Hässleholms stad utredas, något som styret också lägger till 1,5 miljoner kronor för. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden får även pengar till en tjänst som hållbarhetsstrateg.

V vill ge 6 miljoner kronor i nytt tillskott till kultur- och fritidsförvaltningen, jämfört med styrets 3 miljoner. Det ska bland annat avnändas till ökade öppettider på mötesplatserna.

– I förlängningen vill vi ta tillbaka vuxenaktiviteterna till Mötesplats Ljungdala. Tanken är integration mellan både unga och vuxna och mellan svenskar och nyanlända. Nu har det mer blivit en fritidsgård, säger Magnus Åkeborn.

Bilden visar Mötesplats Ljungdala.
V vill utöka Mötesplats Ljungdala. Foto: Berit Önell

1,2 miljoner avsätts till bidrag till studieförbunden, via kultur- och fritidsnämnden.

V vill inte avveckla alsumpslingan utan avvakta en utredning av om en del av den kan bevaras. Särskilda pengar, 150 000 kronor, avsätts till en fixartjänst på tekniska nämnden. V ger 4 miljoner i nytt ospecificerat tillskott till omsorgsnämnden där styret inte lägger till något alls. Barn- och utbildningsnämnden får 8 istället för 6 miljoner i nytt tillskott och socialnämnden får 10 istället för 8 miljoner kronor. Socialnämnden ska använda medlen till det förebyggande arbete som hotas av potentiella sparkrav, bland annat natthärbärget för hemlösa och lokal missbruksvård.

– Det är rent mänskligt tragiskt att spara in på de människorna. Problemen förflyttas också bara, säger Magnus Åkeborn.

Bilden visar socialnämndens nattjour.
Härbärget för hemlösa och andra förebyggande sociala verksamheter får extra pengar om V får bestämma. Foto: Berit Önell

500 000 kronor sparas på att lämna ägarskap och bidragsgivande till Kristianstad airport.

V:s driftbudget går plus, men bara med 9,2 miljooner kronor 2026.

– Vi har lagt ut strax över 12 miljoner mer till nämnderna, säger Magnus Åkeborn.

Någon skattehöjning föreslås inte.

– Det är inget självändamål att höja skatten.

V vill helst inte ha några kommunala bolag, men minskar aktieutdelningen från Hässlehem med en miljon till två miljoner kronor och ökar istället med en miljon från Hässleholm Miljö till fem miljoner.

– Vi tycker att Hässlehem har stora kostnader framför sig med utbyggand av Kyrkskolan och de gör bra verksamhet med sociala aktiviteter, säger Magnus Åkeborn och nämner den gångna helgens festival Ljungdala live.

– Hässleholm Miljö är ett rikt bolag som har intäkter. Det är en liten markering från vår sida.

V vill ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda en ny bokbuss och miljö- och stadsbyggnadsnämnden att återstarta klimatväxlingsmodellen den 1 januari 2025. Omsorgsnämnden föreslås få i uppdrag att påskynda avskaffande av delade turer och varannan helgtjänstgöring.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se