torsjö live vers2

Tyringeborna slöt upp för sin simhall

Tyringeborna slöt upp för sin simhall

Det var mer än fullsatt på läktarna i Tyrs Hovs idrottshall vid måndagskvällens stormöte om den nedläggningshotade simhallen. Men tio stolar för inbjudna politiker stod tomma eftersom de som vill stänga simhallarna i Tyringe och Bjärnum inte kunde komma. De åtta politiker som närvarade var överens om att simhallarna i både Tyringe och Bjärnum ska vara kvar, åtminstone tills vidare, och lovade att ge sitt stöd för en folkomröstning. Insamlingen av namnunderskrifter startade direkt efter mötet.

Bilden visar publik.
Det var trångt på läktarna i idrottshallen vid mötet om simhallen. Foto: Urban Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Arrangörerna var överväldigade av den stora uppslutningen. Uppskattningsvis cirka 500 personer var på plats.

– Fantastiskt att det kom så många. Det visar vad Tyringeborna vill, säger Per Alvarsson, kassör i Tyringe simsällskap och ordförande i Matteröds byalag, som tillsammans med Tyringe simsällskaps ordförande Karina Jannerstig ledde mötet.

Bilden visar Per Alvarsson.
Per Alvarsson var överväldigad av uppslutningen. Foto: Urban Önell

Övriga arrangörer var byalagen i Tyringe, Västra Torup och Hörja samt Tyringe sparbanks utvecklingsstiftelse.

Eftersom kommunens styrande partier S och M med stödpartierna V, MP och L inte var med förblev många frågor obesvarade. Företrädarna för oppositionen i form av KD, SD, FV och C var mycket kritiska till hur frågan hanterats. Men de kunde inte riktigt reda ut turerna bakom förslaget som ingår i budgeten de styrande vill klubba på måndag, den 10 juni. Varför kom det som en chock för oppositionen och invånarna? Har tanken från början varit att lägga ned befintliga simhallar så snart det nya Österåsbadet i Hässleholm är klart? Är det de ökande kostnaderna för det nya badhuset som avgör? Eller har man räknat fel?

Bilden visar tomma stolar.
Tio stolar var tomma eftersom de politiker som vill stänga simhallarna inte kunde komma. Foto: Urban Önell

– Folkets väl har inte stått bakom ett nytt badhus i Hässleholm. Vad skulle vi i så fall göra med övriga badhus? Om det inte var klart ville vi inte vara med, sa Björn Widmark (FV).

Ulf Berggren (SD) sa att han blev chockad av budgetförslaget från S och M.

– Den 1 januari 2026 tar anläggningen inte slut. Den kan fungera i 15-20 år till hur lätt som helst. Varför de gjort detta är en gåta även för oss, sa han.

– Det här har skett över huvudet på medborgarna, sa Simon Berneblad (KD).

Anders Edwall (C ) menade att det inte finns en logisk förklaring.

– Jag tror att de som vill lägga ned tror att det bara behövs en simhall i kommunen, sa han.

– Det handlar om stad kontra landsbygd, sa han också, men betonade att C även vill ha en simhall i Hässleholm.

Bilden visar Anders Edwall.
– Det handlar om stad kontra landsbygd, sa Anders Edwall (C). Foto: Urban Önell

Tyringe är dock den största kransorten i kommunen med 7 950 invånare, inräknat byarna som ingick i Tyringe gamla kommun, alltså cirka en tredjedel av invånarna i Hässleholms stad.

Både arrangörer och deltagare uttryckte att simhallen och hela Tyrs Hovs sportcentra är ett nav i Tyringe.

– Jag tror som företagare att det är viktigt att ha service så nära som möjligt, sa Göran Berg på Swedsafe AB som bland annat därför flyttat till Tyringe från en annan kommun.

Bilden visar Göran Berg.
Göran Berg förklarade att Tyrs Hov är viktigt för ortens företagare. Foto: Urban Önell

Bo Göran Svensson, ordförande i Tyringe tennisklubb, berättade att hans pappa Gunnar Svensson var ordförande i kommittén som byggde Tyrs Hov på 1970-talet, innan Tyringe gick in i Hässleholms kommun.

– Några möten hölls i vårt kök och jag hörde att de var överens om att om de inte byggde nu så kommer de inte att få en spänn av hässleholmarna. De hade rätt, sa han.

Bilden visar Bo Göran Svenson.
Bo Göran Svensson, ordförande i Tyringe tennisklubb, berättade om när Tyrs Hov skulle byggas. Foto: Urban Önell

De närvarande politikerna fick frågan vad de kan göra för att påverka.

Anders Edwall ansåg att folkomröstning är enda lösningen. För det behövs 4 152 namnunderskrifter och att minst en tredjedel av kommunfullmäktiges politiker är för det. Den tredjedelen finns.

– Gör ni ert så hjälper vi er sedan så det blir en folkomröstning, sa Edwall och övriga politiker instämde.

Namninsamlingen görs i samarbete med Bjärnums simhallsvänner som också hade en delegation på plats.

Bilden visar Karina Jannerstig och Ida Gollnert.
Karina Jannerstig, ordförande i Tyringe simklubb, och Ida Gollnert från Bjärnums simhallsvänner. Foto: Urban Önell

SD:s oppositionsråd Hanna Nilsson förklarade också att det finns en möjlighet att rädda simhallarna redan på måndag när kommunfullmäktige beslutar om budgeten.

– Ifall deras budget går igenom lägger vi ett tilläggsyrkande om att simhallarna i Tyringe och Bjärnum ska vara kvar. Det räcker att två personer från de styrande partierna avstår från att rösta så kommer simhallarna inte att läggas ned.

Mötesdeltagarna uppmanades att kontakta politiker och skicka in synpunkter till kommunen.

I Tyrs Hovs foajé blev det kö till listorna för folkomröstning.

Berit Önell

Bilden visar undertecknande av namnlistor.
Många ville skriva under för en folkomröstning. Foto: Urban Önell
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se