torsjö live vers2

SD-budget med simhallar och sänkt skatt

SD-budget med simhallar och sänkt skatt

Skatten sänks med tio procent, trots att simhallarna i Tyringe och Bjärnum blir kvar, åtminstone tills vidare, i Sverigedemokraternas förslag till budget för Hässleholms kommun. För att få ihop det tar partiet av pensionspengarna där det idag finns ett överskott. Inte en krona lånas till investeringar under 2025. Bara två miljoner kronor avsätts för köp av Vittsjö idrottsplats, jämfört med de åtta miljoner de styrande partierna S och M förhandlat fram Det blir ingen ny Furutorpskola i Vinslöv utan den befintliga renoveras, Restaurangskolan får flytta in på Lyckåsas korttidsboende och utbyggnaden av Björklunda skjuts på framtiden. Mötesplats Ljungdala stängs, partistödet dras ner och politikerna får inga julklappar.

Driftkostnaden för att behålla simhallarna i Tyringe och Bjärnum är enligt SD 5 miljoner kronor per år. Beloppet är inlagt i budgeten 2026, då styret vill att de ska stängas.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det är nettokostnaden för att behålla dem som de är nu, drift minus intäkter. Investeringar tillkommer, förklarar SD:s oppositionsråd Hanna Nilsson.

Bilden visar Hanna Nilsson och Ulf Berggren.
Hanna Nilsson och Ulf Berggren presenterarde på måndagen SD:s budgetförslag. Foto: Berit Önell

De vill se hur rörelserna mellan badhusen blir när det nya Österåsbadet är klart.

– Efter till exempel fem år kan vi se om investeringar behövs, säger Hanna Nilsson.

– Vi behöver inte stänga i förväg, säger gruppledaren Ulf Berggren.

Men de lovar inte heller att båda simhallarna till varje pris ska vara kvar.

– Vi har räknat med att de har en livslängd på 10-15 år till, i budgeten syns ju bara tre år, säger Hanna Nilsson.

Anser ni att kommunen långsiktigt behöver mer än ett badhus?

– Minst två behövs långsiktigt och vi ser ingen anledning att lägga ned det tredje just nu, säger Hanna Nilsson och hänvisar till att vissa investeringar nyligen gjorts i badhusen.

För 10-15 år sedan gjordes dessutom större investeringar i både Tyringe och Bjärnum.

Bilden visar simhallen.
Bjärnums simhall är kvar i SD:s budget, åtminstone ett tag. Foto: Urban Önell

SD avsätter även pengar i investeringsbudgeten för badhusen, men hur mycket kan de inte berätta på grund av sekretess för fastighetsprojekt som ska upphandlas.

De lovar att de ska lägga ett ändringssyrkande om badhusen på styrets budget. Det gäller att Bjärnums och Tyringes simhallar ska fortsätta drivas och kostnaden tas på budgetens resultat.

– Vi har kollat att vi har många med oss, säger Hanna Nilsson och menar även missnöjda inom de styrande partierna.

– Det ska ställas på sin spets vilka partier som stöttar vad och det här kommer också att bli en valfråga, säger Ulf Berggren.

Hanna Nilsson och Ulf Berggren berättar att de varit ute och tittat på Furutorpskolan tillsammans med tjänstemän från tekniska förvaltningen. De har också läst de utredningar som gjorts av bland andra konsultföretaget Sweco.

– Man behöver inte bygga en ny skola, det räcker att renovera den, säger Ulf Berggren.

Det ska spara över 150 miljoner kronor, men vad det ska kosta är sekretessbelagt.

– Vi har faktiskt skolor som är i sämre skick, säger Ulf Berggren och nämner Ballingslöv och Stoby.

– Vi måste hålla nere eller sluta med nybyggnationer och se till att få ner låneskulden, säger Hanna Nilsson.

Bilden visar Furutorpskolan.
Furutorpskolan behöver inte rivas, enligt SD. Det blir billigare att totalrenovera. Foto: Berit Önell

Viss nybyggnation blir det dock genom att SD tar 200 miljoner kronor från den dryga miljard som avsatts för pensionsskulden. Därmed tas inga nya lån och det ska till och med bli 35 miljoner kronor över till att amortera på den befintliga låneskulden.

Det som enligt SD ska byggas är bland annat en inomhushall för fotboll på Österås, en ny konstgräsplan med belysning på Österås för 10 miljoner, en ny förskola i Ballingslöv och en ny idrottshall med fritidsgård efter att Sösdala idrotts- och simhall rivits. 5 miljoner per år läggs på belysning på icke kommunala vägar på landsbygden som annars blir mörklagda. Ett nytt ridhus är också med i budgeten och ska enligt SD fortfarande byggas på Österåsområdet.

Den nya restaurangskolan stryks i SD:s budget och eleverna bussas till Bjärnum för prakisk undervisning i Lyckåsas kök. 300 000 kronor väntas resorna kosta 2025.

– Det blir billigare än de många miljoner det kostar att bygga nytt och vi slipper att ett kök, som vi lagt mycket pengar på, står tomt, säger Hanna Nilsson.

Resten av Lyckåsas lokaler vill hon använda till daglig verksamhet som behöver utökas.

Bilden visar korttidsboendet Lyckåsa i Bjärnum.
Korttidsboendet Lyckåsa blir restaurangskola om SD får råda. Foto: Berit Önell

SD föreslår att den nya förskola i Tyringe, som de styrande vill pausa, byggs i privat regi.

SD anser att runt två miljoner kronor ska räcka för att köpa Vittsjö idrottsplats.

– Vi vill först att man gör en värdering av idrottsplatsen och sedan drar av de investeringar som kommunen redan gjort, säger Hanna Nilsson.

Enligt förslaget ska elitbidraget också dras ned med 250 000 kronor efter köpet eftersom kommunen då tar över driften av anläggningen. Idag är bidraget 950 000 kronor.

SD:s driftbudget för 2025 går plus med 45 miljoner kronor.

Barn- och utbildningsnämnden får 900 000 kronor för att göra Kulturskolan avgiftsfri för barn upp till tolv år. Lokala styrelser för föräldraengagemang i skolan får 1,2 miljoner kronor.

Socialnämndens tillskott blir 7 miljoner jämfört med styrets 8 miljoner, men därutöver avsätts 1,5 miljoner till att återinföra fältarbetare.

SD räknar med att spara 3,9 miljoner kronor i omsorgsnämnden genom att sluta köpa äldrevårdplatser utanför kommunen när Vardagas boende på Björksäter hyrs. Varm mat återinförs i hemtjänsten, en kostnad på 1 miljon kronor.

Kommunledningsförvaltningen får på nytt dra ned den tjänst för infrastruktur och utredning som det tidigare SD-styret sparade bort och S-M-styret återinförde. Däremot permanentas de så kallade kombinationstjänsterna för deltidsbrandmän, en kostnad på 1,45 miljoner.

Bullerbyns förskola säljs, en beräknad kostnadsminskning på 5,5 miljoner för tekniska nämnden.

Nedläggning och försäljning av Mötesplats Ljungdala ska minska kultur- och fritidsnämndens driftkostnader med 1,1 miljoner.

Bilden visar Mötesplats Ljungdala.
Nedläggning av Mötesplats Ljungdala sparar 1,1 miljoner per år i driftkostnad i SD:s budgetförslag. Foto: Berit Önell

SD vill utreda om en del av alsumpslingan kan vara kvar med hjälp av EU-bidrag istället för att lägga 900 000 kronor på att riva den. 500 000 kronor är avsatta till kultur- och fritidsnämnden. Nämnden har också en omorganisation, inklusive neddragningar, att vänta, hur vill Hanna Nilsson och Ulf Berggren inte berätta ännu.

Berit Önell

Läs mer:

2024-04-29 Budget: Stänger alla gamla badhus när Österåsbadet är klart

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se