torsjö live vers2

Budget: Stänger alla gamla badhus när Österåsbadet är klart

Budget: Stänger alla gamla badhus när Österåsbadet är klart

Simhallarna i Tyringe och Bjärnum stänger när Österåsbadet i Hässleholm öppnar. Sedan tidigare är det bestämt att Qpoolens och Hässleholmsgårdens badhus ska stänga, men Socialdemokraterna och Moderaterna vill nu lägga ner alla de gamla badhusen. Det framgår av de båda styrande partiernas budgetförslag för 2025.

Åtta miljoner avsätts för att köpa Vittsjö idrottsplats.

Bilden visar Tyrs Hovs simhall.
Simhallen på Tyrs Hov ska stängas i december 2025, liksom Bjärnums simhall, enligt budgetförslaget från S och M. Foto: Urban Önell

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Avsikten är att kommunens budget för nästa år med flerårsplan till och med 2027 ska antas den 10 juni istället för som tidigare först i slutet av året.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) och kommunalrådet Lina Bengtsson (M) berättade vid en presskonferens på måndagseftermiddagen att det ibland varit högt tonläge under budgetförhandlingarna och att båda fått ge och ta. De hade assistans av Stefan Larsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden och Joachim Fors (S), vice ordförande i samma nämnd som ska få pengar till både en ny restaurangskola i Hässleholm och en ny grundskola i Vinslöv istället för Furutorpskolan.

Som med en gammal bil

Men kommunens ekonomi är fortsatt ansträngd och kommunalråden förklarar att det inte går att ha kvar några andra badhus när det nya för 420 miljoner står klart.

– Deras tekniska livslängd har uppnåtts. Det är som med en gammal bil, hur länge ska man hålla på och laga den, säger Lina Bengtsson.

– Vi förstår att människor känner för de här simhallarna. Men vi har ansvar för hela kommunen och har väldigt många fastigheter att ta hand om. Har vi nu ett nytt badhus kommer många kommuninvånare att vilja åka dit och bada.

Bilden visar Lena Wallentheim och Lina Bengtsson.
Kommunalråden Lena Wallentheim (S), till höger, och Lina Bengtsson (M) har presenterat sin andra gemensamma budget. Foto: Berit Önell

Men Tyringe simhall är ju just renoverad för många miljoner?

– Det stora var taket och det hade vi behövt göra vid i vilket fall, så det är inte någon spilld investering, säger Lena Wallentheim.

Bjärnums simhall har också renoverats för att lösa akuta problem. Lena Wallentheim säger att den behövs tills Österåsbadet är klart.

– Vi har ju haft problem med Legionella i Qpoolen och måste ha kvar vissa badhus för vi är skyldiga att bedriva simundervisning, säger Lena Wallentheim.

Hon tycker att det är bättre och ärligare mot personalen att redan nu kommunicera att simhallarna inte kommer att kunna behållas och renoveras. När Österåsbadet är färdigt i september 2025 stänger Qpoolen och personalen därifrån flyttar till det nya badhuset för att förbereda öppnandet i december då all personal från övriga badhus också flyttar dit.

Enligt kommunalråden ska all simundervisning för skolorna i kommunen få plats på Österåsbadet. De gamla badhusen ska framöver användas till annat, vad ska utredas. Det kan till exempel bli bibliotek, mötesplats, fritidsgård eller sporthall.

Tar över Vittsjö idrottsplats

S och M vill att kommunen ska äga Vittsjö idrottsplats för att laget i damallsvenskan inte ska ha sämre förutsättningar än andra allsvenska lag. Den ekonomiska krisen i slutet på förra året har också bidragit. Skulder när året är slut innebär att ett allsvenskt lag åker ur serien.

– Det finns inget annat allsvenskt lag som äger sin arena själv. Kommunen äger ju också Österås och hyr ut till föreningarna, säger Lena Wallentheim.

– Det är också arenan som gör att de inte får ihop ekonomin.

Bilden visar damfotboll på Vittsjö Idrottsplats.
Kommunen köper Vittsjö idrottsplats för åtta miljoner kronor, om budgetförslaget går igenom. På bilden från 2021 gör Vittsjös Fernanda Da Silva 1-0 bakom Växjös målvakt Katlynn Fraine på straff. Foto: Henrik Eberlund

Kommunen och Vittsjö GIK är överens om ett hyresavtal där föreningen betalar 500 000 kronor per år, om budgeten går igenom, och ansvarar för vissa mindre investeringar, städning med mera. Kommunen ska därutöver enligt förslaget lägga ut 540 000 kronor årligen på drift och underhåll.

Köpet av idrottsplatsen är en investering som kostar kommunen åtta miljoner.

– En konstgräsplan kostar tio miljoner, konstaterar Lena Wallentheim.

Tio miljoner är budgeterat för en sådan på Österås i Hässleholm.

– I Vittsjö får vi en A-plan och en B-plan, läktare och en friidrottsarena. Det är ett ganska stort område, hela idrottsplatsen.

Investeringar på 1,2 miljarder

Kommunens investeringar uppgår till totalt 1,2 miljarder för åren 2025-2027, varav 480 miljoner 2025. Låneskulden ökar därför också, med 232 miljoner till 1,83 miljarder under 2025.

Bland satsningarna finns nya lokaler för Vittsjö skola, en ny idrottshall i Sösdala med lokaler för fritidsgård och brottning, ny förskola i Tyringe, ombyggnad och renovering av räddningstjänstens station i Hässleholm och investeringar i kommunens kök.

Hässlehem planerar för ett utbyggt kök på Bokebergsgården i Hässleholm med kapacitet för att laga all den kylda maten till hemtjänsten. Upphandling pågår.

Ingen ridskola är budgeterad.

– Eftersom föreningen inte ville sälja tittar vi på annan lokalisering. När det är utrett kommer vi att lägga in det i budgeten, säger Lina Bengtsson.

200 miljoner går till underhåll och ventilationsarbeten i kommunens fastigheter under planperioden. Solenergi ska installeras för 13 miljoner kronor. Lika mycket läggs på energieffektivisering och kostnads- och miljöbesparande åtgärder för att fasa ut byggnader med direktverkande el som uppvärmning. Fortsatt byte till LED-lampor i gatubelysning väntas kosta 19 miljoner.

41 miljoner avsätts under planperioden till asfaltering.

Exploateringsverksamheten får 69 miljoner som bland annat ska gå till etapp ett av Björklundas utbyggnad.

Höjd parkeringstaxa

Tekniska nämnden får i uppdrag att höja parkeringstaxan med två kronor, något som ska behandlas i kommunfullmäktige senast i oktober i år. Förändringen ska ge kommunen 600 000 kronor mer i intäkter. Att avgiftsbelägga parkeringsplatser som idag är gratis i centrala Hässleholm väntas ge 1,5 miljoner till. Nämnden får ett tillskott på 800 000 kronor för att slippa vissa neddragningar.

Resultatet för 2025 budgeteras till 23 miljoner kronor.

Alslingan avvecklas

Kultur- och fritidsnämnden kompenseras för höjt aktivitetsbidrag med 550 000 kronor och får även ett nytt tillskott på tre miljoner kronor. Dessutom tillförs 500 000 för att Mötesplats Ljungdala ska kunna hålla öppet hela veckan. Alslingan vid Finjasjön avetableras eftersom det skulle kosta hela nio miljoner kronor att renovera den. Att ta bort den blir inte heller billigt, 900 000 kronor.

– Det är 75 ton som ska bort, plankor och betongfundament, berättar Lena Wallentheim.

Bilden visar spången genom alsumpskogen.
Spången genom alsumpskogen ska bort eftersom det blir för dyrt att renovera den. Foto: Urban Önell

Barn- och utbildningsnämnden får sex miljoner i tillskott och förväntas få kostnader för att anpassa verksamheten till färre barn de närmaste åren. Det är därför osäkert om den planerade förskolan i Ballingslöv blir av.

– Det är nu 300 färre barn mellan 1 och 18 år än vid prognosen 2023, säger Stefan Larsson.

Flera fastigheter ska rivas, bland annat Bullerbyns förskola i Hässleholm som inte kommer att byggas upp i nuläget, trots tidigare löfte.

Socialnämnden får ett tillskott på åtta miljoner för att möta det ökande behovet av placeringar för barn som far illa.

Omsorgsnämnden får ett sparkrav på 7,5 miljoner, men Lina Bengtsson betonar att det kommer att lösas genom förändringar som redan är på gång.

Budgetförslaget bygger på en oförändrad skattesats på 21,20 för 2025.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se