torsjö live vers2

Kort men intensiv EU-debatt för gymnasieelever

Kort men intensiv EU-debatt för gymnasieelever

– Nu är det lättare att välja vad jag ska rösta på, säger Saga Jensen, nyss fyllda 18, efter Hässleholms tekniska skolas EU-debatt i kulturhuset på tisdagen.

Företrädare för de partier som idag sitter i Europaparlamentet fick bland annat svara på om de vill ha hårdare gränskontroller eller öppnare gränser inom EU och varför. Det blev också tydligt vilka partier som är för och emot en gemensam EU-polis. Men klimatfrågan, som skulle varit ett av två huvudteman för debatten, hanns inte med.

Bilden visar Simona Mohamsson och Lisa Nåbo.
Det blev stundtals hetsigt i debatten, här Simona Mohamsson, LUF, till vänster, och Lisa Nåbo, SSU. Båda kandiderar till EU-parlamentet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Röda salongen var fylld av gymnasieelever från årskurs två och tre där många den 9 juni får rösta för första gången i ett val som alltså gäller EU. Arrangörerna, eleverna Noel Johansson och Tilda Isberg samt Europa Direkts Alice Agnéus hälsade välkommen.

– Vi hoppas att alla bildat sig en åsikt när ni går härifrån, sa Noel Johansson.

Bilden visar publiken.
Många av eleverna som lyssnade på debatten får rösta för första gången i EU-valet den 9 juni.

Debattörerna kom från ungdomsförbunden utom Sverigedemokraternas som fått förhinder och ersatts av Patrik Jönsson, riksdagsledamot och kommunfullmäktiges andre vice ordförande i Hässleholm som också kandiderar till Europaparlamentet.

Gränserna slukade tiden

Alla betonade att det är viktigt att rösta och att besluten i EU påverkar vardagen här, även Patrik Jönsson som vill ha mer makt i Sverige och mindre i Brüssel och Hedvig Halldenius från Ung vänster som anser att Sverige ska lämna EU.

Bilden visar debattörerna och moderatorn.
Sju debattörer kom från de politiska ungdomsförbunden. Patrik Jönsson (SD) ersatte Ungsvenskarnas deltagare som fått förhinder. Moderator var kommunens näringslivsutvecklare Andreas Örwall Lovén.

EU:s gränskontroller ledde till en intensiv och stundtals hetsig debatt som upptog största delen av den avsatta timmen. Där visade sig skiljelinjerna mellan partierna i synen på EU också.

– Möjligheten att röra oss fritt är grundläggande. Om vi begränsar det begränsar vi hela syftet, sa Simona Mohansson, Liberalernas ungdomsförbund.

– EU ska ha en stark yttre gräns. Tills dess måste vi också ha en stark inre gräns, sa Stefan Sarmes, ordförande i Kristdemokratiska ungdomsförbundet.

Bilden visar Stefan Sarmes och Hedvig Halldenius.
Stefan Sarmes, KDU och Hedvig Halldenius, Ung vänster, hade olika åsikter.

Simona Mohansson invände att Sverige inte har EU:s yttre gräns, men korrigerades av Lisa Nåbo, ordförande i Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund, som påminde om gränsen mot Norge.

– Det är uppenbart att det är för lätt att ta sig över gränser och begå brott och även syssla med vapenhandel. Självklart måste vi ha kontroller och stärka tullen och gränspolisen, också för att stoppa utbredd människohandel, bland annat med ukrainska kvinnor. Det är ett utnyttjande av världens svagaste människor. Då kanske pendlarna kan stå ut med att det tar lite mer tid vid gränsen till Danmark, sa Lisa Nåbo, själv polis.

– Det är inget större problem om man måste visa leg vid gränsen. Möjligheterna att studera eller söka jobb i andra länder finns kvar, sa Patrik Jönsson.

Bilden visar William Larsson, Patrik Jönsson och Julia Berntsson.
– Inget problem att visa leg vid gränsen, tyckte Patrik Jönsson, SD, här med William Larsson, CUF, och Julia Berntsson, Grön ungdom.

Hedvig Halldenius vände sig starkt emot talet om starka gränser, både inre och yttre som hon menade bara är till för att stoppa flyktingar.

– Flyktingar har rätt till en fristad. Den yttre gränsen är redan hårt bevakad och många dör vid gränsen på grund av brutal behandling, deklarerade hon.

Även Julia Berntsson, språkrör på Grön ungdom syd, var emot hårdare gränser och tog upp flyktingdöden på Medelhavet.

– Fri rörlighet är en viktig grundläggande rätt. Jag tycker absolut inte att vi ska göra det svårare, sa hon.

Douglas Thor, ordförande i Moderata ungdomsförbundet, instämde däremot i behovet av både stärkt yttre gräns och inre gränskontroller.

– Vi måste stoppa kriminella som rör sig över gränserna, sa han.

– Resten av EU-länderna är rädda för gängen från Sverige.

William Larsson, utrikespolitisk talesperson för Centerpartiets ungdomsförbund, ville ha stärkta yttre gränser, men öppna inre, och ett kvotsystem för migration där alla länder måste ta ansvar.

– Vi kan inte ha det som idag där till exempel Ungern slipper undan, sa han.

Hedvig Halldenius menade att gängkriminaliteten kommer ut fattigdom och sociala orättvisor.

Gemensam polis eller inte

– Så fattigdom skulle leda till kriminalitet? En absurd syn på människor, sa Simona Mohamsson och talade för en EU-gemensam polis, ett EU-FBI.

– Enda sättet att skapa trygghet är att ge EU mer muskler.

Bilden visar Simona Mohamsson.
Simona Mohamsson talade för en gemensam EU-polis.

Polisen Lisa Nåbo protesterade.

– Det hjälper inte med bara en gemensam polis. Vi har redan Europol. Vi måste riva sekretesshinder, polisen behöver väldigt mycket mer verktyg, sa hon.

– EU-polis är problematiskt och kan skapa ett övervakningssamhälle, sa Julia Berntsson.

Douglas Thor ville ha hårdare tag mot kriminella.

– Lås in dem och släng bort nyckeln, tyckte han.

– Att bygga EU:s FBI kommer inte att lösa ett dugg, men kosta mycket skattepengar. Det är inte nya byråkratiska strukturer som behövs, sa Stefan Sarmes.

Lisa Nåbo ville se bredare åtgärder.

– Det är idiotiskt om vi bara låser in kriminella utan att också fråga varför de sköt.

– Vi måste faktiskt både förebygga och straffa, sa hon.

Tiden rann snabbt ut och euro, försvarssamarbete, en eventuell enhetlig utrikespolitik och stödet till Ukraina fick debatteras i korthet.

Flera ansåg att EU ibland lägger sig i fel saker.

– Istället för snus, EPA-traktorer och schemaläggning av svensk räddningstjänst borde EU arbeta med klimatet och säkerheten. Vi måste få mer pang för pengarna, sa Stefan Sarmes.

Klimatet skulle varit med

Men klimatet hanns inte med alls på debatten. Noel Johansson var ändå nöjd med arrangemanget.

– Det gick förvånansvärt bra. Om vi hade haft längre tid hade det varit ännu bättre. Klimatet skulle varit med, men de fastnade i inre och yttre gränser, säger han direkt efter debatten.

Bilden visar Noel Johansson.
Noel Johansson var nöjd med debatten, men tyckte att klimatfrågan skulle hunnits med.

Moderatorn Andreas Örwall Lovén beklagar att tiden inte räckte till, men berömmer debattörernas driv.

– De hittar konfliktytor, det händer saker i samtalet och de fångar publikens uppmärksamhet. Men det drog ut på tiden och klimatet fick ge vika. Det var lite kort tid, med ambitiösa arrangörer som lagt ner ett fantastiskt jobb på det. En bensträckare och sedan debatt om klimatet hade varit det bästa, säger han.

Uppskattat initiativ

Eleverna verkade uppskatta debatten.

– Jag tyckte det var ett väldigt bra initiativ att uppmärksamma det här inför kommande val. Jag tyckte det var tydligt och bra från alla partier, säger Nils Gunnarsson, Ek 3B.

Bilden visar Nils Gunnarsson.
Nils Gunnarsson tyckte att debatten var ett väldigt bra initiativ.

Saga Jensen i Sa 2B tyckte att debatten var intressant.

– Allas olika åsikter kom fram. Nu är det lättare att välja vad jag ska rösta på. Jag hade tänkt rösta, men hade inte så klar syn på vad. Nu har jag fått mer perspektiv, säger hon.

Bilden visar Saga Jensen.
Saga Jensen säger att hon ska rösta och att det efter debatten blir lättare att välja.

Efter debatten får eleverna möjlighet att träffa partiernas ungdomsförbund vid bokbord i foajén. Här finns en del kreativa sätt att uppmärksamma EU-politiken. SSU delar ut gnuggis-tatueringar, KDU tomma snusdosor.

– Det här är bästa sättet att spendera sin valborg, säger Douglas Thor.

Bilden visar Douglas Thor.
– Bästa sättet att fira valborg, sa Douglas Thor, ordförande i MUF.

SD:s ungdomsförbund Ungsvenskarnas Christian Ericsson tycker att det är viktigt att träffa ungdomar på debatter av det här slaget.

– De har ett öppet sinne och vill bilda sig en uppfattning, det är så det ska vara, säger han.

Text: Berit Önell
Foto: Urban Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se