torsjö live vers2

L vill bygga om stadshuset till bostadsrätter

L vill bygga om stadshuset till bostadsrätter

Liberalerna vill sälja stadshuset till en byggherre som kan göra om det till bostadsrätter. Kommunens kontorsverksamhet föreslås flytta till “Ekorren”, fastigheten Magasinet 3, som det kommunala bolaget Hibab äger bredvid Havremagasinet.

Bilden visar stadshuset i Hässleholm.
Sälj stadshuset så att det kan byggas om till bostäder! Det föreslår Liberalerna i en motion till kommunfullmäktige. Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Liberalernas Thomas Haraldsson, Agneta Olsson Enochsson och Thomas Nilsson framför förslaget i en motion som lämnas in till kommunfullmäktige vid sammanträdet imorgon kväll. Beslut kommer dock att fattas vid ett senare sammanträde, efter att ärendet beretts.

– Utveckla centrum genom förtätning av bostäder, skriver trion i motionen.

Syftet med detta är inte enbart att möta ett behov av just bostadsrätter utan också att stärka handeln och öka tryggheten genom att fler människor rör sig i centrum där kontoren blivit fler och bostäderna färre.

– Nya bostadsområden på gamla T4 och på garnisonen innebär att fler människor bor ganska långt från centrum och rör sig mindre i centrala delarna av Hässleholm, skriver Liberalerna.

Kommunen äger idag den största kontorsfastigheten, stadshuset vid Nytorget.

– Det är dessutom en fastighet som står inför stora renoveringsbehov om man skall ha kvar verksamheten där. Vi pratar i storleksordningen om minst 200-250 miljoner inom en femårsperiod för att uppgradera fastigheten till moderna och effektiva kontorslokaler, heter det i motionen.

L föreslår att kommunen istället flyttar sin verksamhet till fastigheten som tidigare hyste Ekorren, en återvinningsverksamhet liknande Ge och Få. Enligt motionen skulle i stort sett all kommunal kontorsverksamhet då lokaliseras till samma område eftersom mycket redan finns i Havremagasinet. Motionärerna vill att tekniska förvaltningen och Hibab ska få fram till februari 2025 på sig att ta fram ett förslag.

Fastigheten Magasinet 3 står idag tom. Skisser på en ombyggnad finns på Hibabs hemsida efter en tidigare intressent. L föreslår ett hyreskontrakt med en utköpsklausul liknande det som tecknades för Havremagasinet, så att kommunen kan köpa fastigheten efter några år. Samtidigt kan kommunen, enligt L, få en bra köpeskilling för stadshuset med sitt attraktiva läge.

– Detta blir en win/win lösning för centrum, för handeln, för den som köper fastigheten, för kommunen och medborgarna, skriver Liberalernas gruppledare Thomas Haraldsson i ett pressmeddelande.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se