Gruppen-3a-328x120

Föreningslivet stärker gemenskapen i samhället

Föreningslivet stärker gemenskapen i samhället

INSÄNDARE. Samhällsgemenskap är avgörande för ett tryggt och välmående samhälle. Föreningar och civilsamhället, såsom idrottsklubbar, kulturföreningar och hjälporganisationer, spelar en central roll i att skapa gemenskap och sammanhållning. Trots detta ser vi idag en oroande trend där färre människor engagerar sig. Detta är ett problem politiken måste ta på allvar, vi har en skyldighet att underlätta för de som vill engagera sig ideellt. Kristdemokraterna har drivit på för att kommunen ska införa en föreningslots, vilket har mottagits med varierat intresse från S-M minoriteten. Vi undrar därför vad nästa steg är, vad är deras plan för att lyfta in föreningarna i beslutsrummen eller på annat sätt göra det enklare för dem att bedriva sin verksamhet?

Tidsbrist är en av de främsta orsakerna till minskat engagemang. Vardagens stress och krav gör att många känner att de inte har tid att delta i föreningslivet. Dessutom har teknologin förändrat vårt sätt att umgås. Sociala medier ersätter inte den verkliga kontakten som är nödvändig för att bygga starka samhällsband.

Minskande intresse för traditionella föreningsaktiviteter bidrar också till problemet, kommunen har ett särskilt ansvar att främja de verksamheter som fungerar. Tar vi badhusen i kransorterna som exempel så är framförallt Tyringes en viktig mötesplats där levande föreningar finns representerade. Att utan ordentliga underlag eller behovsanalyser driva igenom en stängning är direkt skadligt för föreningsverksamheten i stort. Om en av de mer aktiva föreningarna eventuellt tvingas till nedstängning, vilket hopp ger det till de mindre? Politiken har ett ansvar att informera och inspirera om vikten av samhällsgemenskap och det sker inte i dagsläget.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

För att stärka vår samhällsgemenskap behöver såklart alla göra en insats. Genom att delta i föreningar och civilsamhället hjälper vi till att bygga en bättre och tryggare omgivning. Tillsammans kan vi skapa ett samhälle där alla känner sig välkomna och inkluderade.

Simon Berneblad (KD)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se