Gruppen-3a-328x120

Oro i S 71: För trångt i det nya badhuset

Oro i S 71: För trångt i det nya badhuset

Det nya Österåsbadet i Hässleholm har betydligt mindre bassängyta och antal banor än de badhus som kommunledningen vill stänga. Närmare bestämt 10 träningsbanor istället för 15. Men kommunalråden får de befintliga till 11 genom att utelämna Bjärnum som saknar simklubb. Hässleholms simklubb S 71:s ordförande Tobias Thorgren ifrågasätter kommunens beslutsunderlag, särskilt med tanke på att Tyringe simsällskap också ska få plats och konkurrera med skolor och allmänhet.

– Orimligt och ej genomtänkt, skrev han i ett mejl till kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) och kommunalrådet Lina Bengtsson (M).

Svaret blev att kultur- och fritidsförvaltningen ska kalla S 71 till möte och “hitta lösningar”.

Bilden visar en skiss över den nya motions- och tävlingsbassängen.
Motions- och tävlingsbassängen i det nya Österåsbadet i Hässleholm kommer inte att räcka till, enligt simklubben S 71. Illustration från Hässleholms kommuns hemsida

Tobias Thorgren berättar att S 71 haft företrädare med en del i början av samtalen kring hur det nya badhuset skulle utformas. Men han tycker inte att de fick gehör för sina synpunkter, exempelvis att bygga en större bassäng. Framförallt berättade kommunens ansvariga inte att det fanns planer på att stänga simhallarna i Tyringe och Bjärnum och att den nya simhallen även skulle “bära” verksamheterna från dessa. När det planerades för klubblokal, förråd med mera nämndes inte heller att de skulle räcka till en förening till.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Att alla kommunens skolor, föreningar och allmänheten får plats utan problem i den nya simhallen är ett påstående direkt taget ur luften utan någon som helst föregående analys, skrev Tobias Thorgren till kommunalråden.

Minskad bassängyta

Han har själv försökt analysera behoven och jämfört dagens bassängytor med de framtida. Han kom fram till att ytan kommer att minska från dagens 1 001 kvadratmeter i Qpoolen, Tyrs Hov och Bjärnums simhall till 775 kvadratmeter i framtida Österåsbadet.

Bilden visar Tobias Thorgren.
Tobias Thorgren, ordföande i S 71, har jämfört kapaciteten i befintliga simhallar med det nya badhusets.

Antalet träningsbanor i den stora bassängen i det nya badhuset är tio, om de ska användas som tävlingsbanor är de bara åtta.

Tobias Thorgren anser att kommunens beslut kommer att medföra en stor försämring för kommunens invånare när det gäller möjligheten att lära sig simma, föreningsliv och rekreations- och motionssimning.

– Det är redan för lite plats i Qpoolen. Det drabbar oss i högsta grad, säger Tobias Thorgren.

Hopp och klättring begränsar träning

Han förklarar att om kommunen byggt en bassäng på 25 gånger 25 meter istället för 20 gånger 25 så hade det gått att simma 25 meter även på tvären och bassängen hade kunnat utnyttjas bättre.

– Man kan inte bara jämföra antalet banor och ytan i simhallarna i kommunen utan att även ta hänsyn till att i Qpoolen har man i dagsläget en separat bassäng för hopp.

– Lekland och varmvattenbassäng har vi ingen nytta av, säger Tobias Thorgren.

Så här kan Österåsbadet komma att se ut i sin helhet.
Så här kan badhuset komma att se ut i sin helhet. Illustration från Hässleholms kommuns hemsida

I det nya badhuset kommer en meters svikt och tre meters hopptorn att vara vid den stora bassängen som är tränings- och tävlingsbassäng för simklubben. Dessutom byggs en klättervägg där. Säkerhetszonerna för både hopp och klättring innebär att stora delar av bassängen inte kan användas till annan verksamhet.

– Vi har träningar sju kvällar i veckan. När ska detta vara öppet?

I det första förslaget skulle bara en bana kunna användas samtidigt med hopp och klättring. Men kommunens byggprojektledare Jonny Persson säger till Frilagt att detta är ändrat. Desutom var det en bredare tävlingsbana som var inritad, vilket han menar inte är relevant eftersom det inte kommer att hoppas eller klättras under tävling.

– Under projektering av bygghandling har placering av hopptorn och klättervägg justerats något så att så många träningsbanor som möjligt ligger utanför säkerhetszonerna, förklarar han.

Tre banor för träning och motion ska nu kunna nyttjas samtidigt som både hopp och klättring. Om enbart svikt och hopptorn används ligger sex banor utanför säkerhetszonen och om klättervägg används är sju banor tillgängliga. Någon ritning på detta kan Jonny Persson dock inte få fram.

Tobias Thorgren säger att klubben ibland måste ha tävlingsbanor att träna på.

– Man bygger inte för framtiden när man bygger så här, säger han.

I augusti planeras ett möte för att hitta lösningar på problemet.

– Det kanske man skulle gjort innan man fattade ett sånt beslut, säger han.

Han räknar med att följden blir att simsporten kommer att minska. Samtidigt vill han betona att klubben har ett gott samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen.

Ingen vet vem som beslutat

Jonny Persson säger att han från början fått beskedet att det nya badhuset ska ha kapacitet att ersätta alla de andra simhallarna.

– Så uppfattade jag det när jag fick projektet, säger han.

Det var 2021. Han var själv inte med vid bedömningen av vilken kapacitet som behövdes, men tror att det framgick av en förstudie från 2019.

Men så står det inte i den. Den tar bara höjd för att inte alla befintliga badhus kommer att vara kvar. Dessutom följde kommunen inte det förslag som gav mest kapacitet.

Henrik Samevik, chef för fritidsavdelningen, tror inte att det blir lätt att få plats med simklubbar, allmänhet och skolor i det nya badhuset.

– Det blir en utmaning för oss. Vi ska sätta oss ner och titta på det.

– Jag förstår deras oro. Tyringe tycker likadant idag.

Bilden visar Henrik Samevik.
Henrik Samevik, tillförordnad fritidschef, förstår simklubbens oro.

Han är dock inte så bekymrad över hopp- och klätterverksamhet.

– Vi kommer inte med berått mod att planera varken klättring eller hoppning när simklubben tränar, säger han.

Kommunalråden räknar inte Bjärnum

Kommunalrådet Lina Bengtsson (M) hävdar att kommunalråden fått uppgift från Henrik Samevik att det blir 10 banor att simträna på i det nya badhuset jämfört med 11 banor i de båda gamla badhusen.

Vilka båda, de är ju tre?

– Antalet banor som använts för simträning är 11 i Tyringe och Qpoolen där det finns simklubbar. I Bjärnum finns ju ingen förening.

Men totalt 15 banor – som idag används av simklubbar, allmänhet och skolor – ska bli 10.

Lina Bengtsson påpekar att det finns en undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten i det nya badhuset. Men mindre undervisningsbassänger finns i alla de gamla badhusen också, vilket är inräknat i Tobias Thorgrens beräkning av bassängyta. Däremot har han inte räknat med de fyra banorna i Österåsbadets multibassäng.

– Bedömningen som gjorts av kultur och fritid är att det nya badhuset räcker för såväl simklubbar, skolor som allmänhet, förklarar Lina Bengtsson per sms till Frilagt.

Bilden visar Lina Bengtsson.
Kommunalrådet Lina Bengtsson (M) säger att kultur och fritid bedömt att det nya badhuset ska räcka till alla. Foto: Urban Önell

Hon menar att kontinuiteten kommer att bli bättre i framtiden.

– Det nya ska kunna hålla öppet i större utsträckning än de äldre badhusen. De gamla har stängts av och till för reparationer på grund av att de är just gamla och saker går sönder.

Blir missvisande

Connie Asterman (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, säger att alla kommer att få plats och att det finns underlag som visar hur många banor som bokats tidigare.

– Den statistiken får vi utgå ifrån. Jag är helt övertygad om att det kommer att bli bra, säger hon.

Menar du att det finns en överkapacitet idag?

– Det kan det vara.

Bilden visar Connie Asterman.
Connie Asterman (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, anser att det kan finnas en överkapacitet idag. Foto: Exakta Creative

Hon tror att simklubbarnas upplevelse av att banorna inte räcker till idag kan bero på något annat.

– Det blir missvisande eftersom badhusen ofta har varit stängda. Vi har inte haft ett normalår på flera år, säger hon.

Hon säger att kultur- och fritidsnämnden inte beslutat att det nya badhuset ska kunna ersätta alla övriga.

– Det har varit uppe i styrgruppen, men den är inte beslutande.

– Vi har tagit höjd för att alla andra badhus eventuellt stängs, säger hon.

Hon vet inte vem som beslöt om detta.

Skulle täcka kommunens hela behov

Stefan Larsson (M), tills nyligen ordförande i styrgruppen, uttrycker sig på liknande sätt.

– Det var en tydlig enighet i styrgruppen att det nya skulle kunna täcka kommunens hela behov. Dock hade styrgruppen inte uppdraget att arbeta med frågan om de befintliga badhusen. Styrgruppen ska hantera vilka funktioner som det nya badhuset ska innehålla, skriver han till Frilagt.

Bilden visar Stefan Larsson.
Stefan Larsson (M), tills nyligen ordförande styrgruppen för det nya badhuset, säger att styrgruppen var enig om att det nya badhuset skulle täcka hela kommunens behov. Foto: Urban Önell

Han minns att både en 50-metersbassäng och en 25 gånger 25 meters diskuterades.

– Det slutliga förslaget stod en enig styrgrupp bakom, förklarar han.

Han svarar inte på frågan om det fanns någon analys som visade att denna kapacitet var tillräcklig.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se