torsjö live vers2

Folkets väl vill renovera simhallar för 15 miljoner

Folkets väl vill renovera simhallar för 15 miljoner

Folkets väl lägger 15 miljoner kronor på renovering av simhallarna i Tyringe och Bjärnum under de tre kommande åren. Fem miljoner per år läggs också på driften från och med 2026 då de styrande partierna S och M vill stänga simhallarna.

Gruppledaren Björn Widmark är kritisk till att andra partiers företrädare säger att de blev chockade av nedläggningsbeskedet.

– De är djupt ohederliga. Ingen har hållit med FV om att vi måste komma överens om de andra badhusen innan vi tar beslut om ett nytt, säger han.

Så här kan Österåsbadet komma att se ut i sin helhet.
Så här kan det nya Österåsbadet komma att se ut. Enligt Folkets väl var övriga partier överens om att besluta om nybygget, trots att de visste att det skulle påverka övriga simhallar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Björn Widmark konstaterar att övriga partier varit överens om att bygga ett nytt badhus i Hässleholm.

– På parlamentariska gruppen förra året fick vi veta att det skulle kosta 24 miljoner per år, men att de nuvarande badhusen kostade 10 miljoner och drog man bort dem blev det bara 14. Då säger ingen av de andra någonting. Men vi kräver att man kommer överens om de andra badhusen innan vi beslutar om det nya, förklarar han.

– Det är höjden av populism från SD nu. C säger att de är chockade och att det var helt oväntat.

Björn Widmark menar att om övriga hade lyssnat på FV hade situationen varit annorlunda nu.

– Då kanske vi antingen hade renoverat Qpoolen eller byggt en ny ren simhall utan något extra, säger han.

Bilden visar Björn Widmark.
– De är djupt ohederliga, säger Björn Widmark (FV) om att andra partiers företrädare säger sig vara chockade över att Tyringes och Bjärnums simhallar ska läggas ned. Foto: Urban Önell

I ett pressmeddelande konstaterar FV också att mångmiljoninvesteringar gjorts i simhallarna i Bjärnum och Tyringe.

– En enorm kapitalförstöring, anser partiet och lägger därför istället 5 miljoner på driften under 2026 och 5 miljoner per år i tre år till så kallad reinvestering, alltså renovering.

Andra investeringar stryks, bland annat exploateringen av Björklunda och ridhusbygget. Byggprojekt i Tyringe och Vinslöv senareläggs, jämfört med de styrandes förslag. FV vill inte att kommunen ska köpa Vittsjö Idrottsplats och inte heller ge Vittsjö GIK något sponsorbidrag.

I driftbudgeten drar FV ned på mycket. Politikerarvoden och partistöd föreslås minska med 4,7 miljoner 2025 medan satsningar på hemlösa och ungdomar genom projektet Bostad först och förebyggande fältarbete får 1,5 miljoner vardera. P-skiva införs 2025 till en kostnad av 3 miljoner kronor. Tekniska nämnden får ett tillskott på 800 000 kronor till snöröjning.

Partiet vill lägga ned små skolenheter och på det sättet spara 5 miljoner kronor 2025, totalt 25 miljoner under perioden. 15 miljoner sparas på skoladministration och 8 miljoner på neddragning av modersmålsundervisning.

Minskade konsultkostnader sparar tio miljoner kronor per år, indraget kaffe till kommunanställda 3 miljoner och stopp för politikers gratisförtäringar 1 miljon kronor. Hässleholms galakväll upphör, vilket sparar 115 000 kronor.

FV vill dra ned 10 miljoner kronor genom att halvera IT-avdelningen. Neddragning av näringslivsavdelningen sparar 2,5 miljoner i FV-budgeten. Även kommunikationsavdelningen föreslås halveras, vilket ska spara 1,5 miljoner kronor.

Under perioden ska en minskning av arbetsmarknadsförvaltningen spara 35 miljoner. En avveckling av Hibab ska spara fem miljoner per år 2026 och 2027.

Folkets väl vill att årets resultat ska vara minst två procent och investeringarna självfinansierade över en rullande femårsperiod. Partiets budget ger ett överskott på 150 miljoner kronor 2025, vilket motsvarar 4 procent. Styret räknar med ett plus på 23,1 miljoner 2025.

FV:s investeringsbudget landar på 408 miljoner kronor 2025 och minskar de följande åren till 236 respektive 205 miljoner. Styrets investeringar startar på 480 miljoner 2025 och minskar till 368 miljoner 2026 för att öka till 386 miljoner 2027.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se