torsjö live vers2

KD kräver utredning av simhallarna före beslut

KD kräver utredning av simhallarna före beslut

Kristdemokraterna kräver att badhusorganisationen utreds innan eventuella beslut om nedläggning av simhallar fattas.

– Vi har inte sett någon utredning som visar skäl att lägga ned dem, säger gruppledaren Christer Caesar.

Därför avsätter partiet i sin budget fem miljoner kronor till badhusen i Tyringe och Bjärnum för 2026 då S- och M-styret vill lägga ned dem.

Bilden visar Simon Berneblad, Erika Heil-Utbult och Christer Caesar.
I KD:s budget rivs inga simhallar utan en ordentlig utredning, från vänster Simon Berneblad, Erika Heil-Utbult och Christer Caesar. Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Christer Caesar presenterar budgeten tillsammans med Simon Berneblad, andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, och Erika Heil-Utbult, ledamot i samma nämnd. De är också partiets ledamöter i kommunfullmäktige tillsammans med Stefan Svensson.

De fem miljoner som KD avsätter till simhallarna ska gå till att “hantera” dem. Simon Berneblad, andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, förklarar att syftet är fortsatt drift tills utredningen är genomförd.

– Som det ser ut just nu vill vi ha dem kvar. När beslut togs om det nya badhuset var det inte en del av avtalet att vi skulle riva övriga, säger han.

Han reagerade starkt på Frilagts artikel på torsdagen om att kalkylerna ger Tyringe simhall högst driftkostnader, trots att den är den enda av simhallarna som värms upp av överskottsvärme från ishallen i samma byggnad. När Frilagt ställde frågor framkom att det inte finns någon separat mätning av värmeförbrukningen. Kalkylen är bara en grov uppskattning. Men nya siffror ska tas fram – på måndag morgon, samma dag som kommunfullmäktige beslutar om budgeten, inklusive nedläggning av simhallarna. Politikerna som ska besluta ska inte få uppgifterna.

– Hårresande, säger Simon Berneblad.

KD:s ledamöter kan tänka sig att i fullmäktige rösta för ett tilläggsyrkande till de styrandes budget om att simhallarna ska vara kvar under 2025. Förslaget har kommit från SD.

– Vi har pratat om det, men inte bestämt något. Vi kommer inte att lägga några egna tilläggsyrkanden.

– Vi har inget emot deras förslag även om det kan uppfattas som politiskt tjuvspel. Det är inte schysst att besluta över huvudet på folk. Man måste kunna motivera och vara ärliga inför invånarna. Det är de som gett politikerna mandat, säger Berneblad.

Bilden visar Tyrs Hovs parkering.
Simhallarna engagerar många invånare. Det var fullt på parkeringen vid Tyrs Hov vid måndagskvällens stormöte. Men de partier som vill lägga ned simhallen var inte där. Foto: Urban Önell

Christer Caesar konstaterar att den parlamenteriska gruppen där alla partier är representerade inte tagit upp frågan om de befintliga badhusen som utlovat efter beslutet att en utredning av underhållsbehoven skulle göras.

– Det är en fråga som är viktig och engagerar många. Två tredjedelar av kommunens invånare bor utanför staden. Då kan det krävas en större majoritet för att lägga ned simhallarna, säger han.

Utan en stabil majoritet finns risk att ett beslut rivs upp efter nästa val.

– Det är en för stor fråga för att hatta med, säger Christer Caesar.

Han är också kritisk till att intresset verkar ljumt för att ta tillvara spillvärme från Österås ishall till det nya badhuset.

KD vill grundligt utreda Furutorpskolans status innan den eventuellt rivs.

– Vi har inte sett någon form av underlag till varför vi ska riva, säger Simon Berneblad.

Christer Caesar konstaterar att det är ett gammalt problem att kommunens fastigheter inte underhålls.

Han vill också se till att Vittsjö idrottsplats värderas innan kommunen köper den.

– Vi litar inte på Lenas (Wallentheims) värdering. Det måste finnas någon värderingsbyrå som kan göra en relevant värdering, säger han.

– Vi kan inte lägga några pengar innan vi vet.

Bilden visar Vittsjö idrottsplats.
KD kräver en värdering av Vittsjö idrottsplats om kommunen ska köpa den. Foto: Anders Thall

KD vill ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda framtida behov av förskolor och deras lokalisering.

– Från början skulle förskolor byggas i både Tyringe och Ballingslöv. Nu behövs de inte, hur kan det komma sig över en natt? Vi vet att det föds färre barn, men det sades tidigare också att förskolorna var så dåliga att de måste stängas.

En nämnd eller ett utskott ska enligt KD få ansvar för landsbygdsfrågor i kommunen. En miljon kronor per år avsätts.

– Vi tycker att landsbygden är styvmoderligt behandlad, säger Christer Caesar.

Partiets tidigare förslag om nedläggning av Mötesplats Ljungdala finns inte med i budgeten. Däremot en analys av hela Ung fritids utbud och lokalisering till en kostnad av 5 miljoner kronor på tre år.

– Vi behöver se helheten, säger Erika Heil-Utbult.

Bilden visar Mötesplats Ljungdala.
KD föreslår inte längre nedläggning av Mötesplats Ljungdala, däremot en analys av hela Ung fritid. Foto: Berit Önell

Partiet föreslår en flytt av kultur- och fritidsförvaltningen, utom fritidsverksamheten och biblioteken, till kommunledningsförvaltningen, helst till näringslivsavdelningen.

Nollbasbudgetering står också på önskelistan. Det är ett sätt att få bättre kontroll på ekonomin genom att det sätts ett pris på varje del av verksamheterna istället för att klumpsummor ligger kvar år efter år.

– Vi tror att vi kan spara rätt mycket på det, säger Christer Caesar som hoppas att det skulle hjälpa till att reda ut varför kommunens skolor är dyrare än andra kommuners.

I KD:s budget sparar nollbasbudgetering 37,5 miljoner på tre år i barn- och utbildningsnämnden och 12,5 miljoner i omsorgsnämnden. Siffrorna har tagits fram genom en jämförelse med hur mycket åtgärden sparat i andra kommuner.

Tekniska nämnden föreslås få en ny tjänst som underhållsansvarig för fastigheter. P-skiva införs till en kostnad av 3 miljoner per år.

Kultur- och fritidsnämnden får pengar för att riva den gamla alslingan och bygga en ny med extern finansiering, exempelvis EU-projektet Leader. Den totala kostnaden för en ny spång är beräknad till 9 miljoner och rivningen till 900 000 kronor.

KD vill skänka bort lokaler till föreningar och räknar med att det skulle kosta tre miljoner kronor under tre år, men långsiktigt bli en besparing genom att minska kostnader för underhåll.

KD vill investera 207 miljoner mindre än styret de närmaste tre åren. Utbyggnaden av Björklundaområdet stryks ur budgeten och senareläggs. Istället ska småhustomter etableras i befintliga planområden.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se